בחר/י עמוד

פעולת דואר אלקטרוני

ברמפטון, לתמוך באמנה על בסיס צמחי

חברי מועצה בברמפטון יכולים לבנות על מחויבותם לספק קיצוצים של 80% בגזי החממה עד 2050 על ידי קידום ושמירה על בריאות העיר וכדור הארץ על ידי תמיכה באמנה מבוססת צמחים.

Please email your Burlington councillors using the email template below.

We’d love to know if your councillor responds. Please forward any replies you receive to [email protected]

חתמו על העצומה:

ברמפטון, לתמוך באמנה על בסיס צמחי