בקשו מהמועמדים לבחירות בקנדה לתמוך באמנה המבוססת על צמחים