תומכי אמנת התזונה מהצומח

"אני תומך באמנה המבוססת על צמחים משום שהיא מתייחסת למקורות הגדולים ביותר של פליטות גזי חממה באופן דו-ראשי שמקביל בדיוק למה שצריך לעשות בכל הנוגע לפליטות דלקי מאובנים: הקפאת פיתוח נוסף, ושחרור הקיים...