בקש/י מחברי פרלמנט בבריטניה לחתום על EDM 434 ולתמוך באמנת התזונה מהצומח