2022 Komunikaty prasowe

 

200 grup domaga się przejścia na dietę roślinną w celu ograniczenia emisji z żywności w liście otwartym przed światowym szczytem burmistrzów C40 w Buenos Aires

List otwarty: List otwarty do burmistrzów C40

Media: https://drive.google.com/drive/folders/1b3pxc41jpS6F56er53yazzP_74dlmZnX

17 października 2022 r. - Koalicja prawie 200 grup i firm, w tym Veg Climate Network, Plant Based Treaty, Better Food Foundation, Future Food 4 Climate, Compassion in World Farming, Humane Society International i Pro Veg International, wezwała do przyspieszenia działań na rzecz roślinnych rozwiązań żywnościowych w sytuacji zagrożenia klimatu w list otwarty skierowanym do 100 burmistrzów przed Szczyt C40 w tym tygodniu w Buenos Aires.

Strona list otwarty skierowany do burmistrzów miast C40 pochwala wysiłki miast w zakresie wspólnego działania na rzecz rozwiązań klimatycznych, ale podkreśla obawy związane z brakiem znaczącego postępu w zakresie emisji gazów cieplarnianych związanych z żywnością. Koalicja wzywa miasta do wykorzystania swojej zbiorowej siły, aby poczynić postępy w realizacji swoich zobowiązań klimatycznych, stosując się do 19 kluczowych zaleceń dotyczących najlepszych praktyk w zakresie transformacji żywnościowej opartej na roślinach.

C40 badania wykazały, że najbardziej wpływowym działaniem, jakie mogą podjąć miasta, jest przyspieszenie zmiany diety na roślinną. Aby osiągnąć cele C40, takie jak obniżenie spożycia mięsa na głowę mieszkańca z 58 kg do 16 kg do 2030 roku, miasta muszą przyjąć i rozpowszechnić najlepsze praktyki w celu zwiększenia spożycia żywności pochodzenia roślinnego. Miasta odgrywają kluczową rolę w zmianie norm żywieniowych w swoich społecznościach i zwiększeniu dostępności żywności wege.

Nital Jethalal, prezes VegTO i współprzewodniczący Veg Climate Network, powiedział,

"Przestawienie diet na bazie roślin jest pojedynczym najbardziej wpływowym działaniem klimatycznym, jakie mogą podjąć miasta, a także uratowałoby życie, zmniejszyło koszty i pobudziło innowacje. Istnieją zobowiązania i poparcie społeczne. Burmistrzowie 100 miast C40, szczególnie z globalnej północy, muszą działać odważnie i natychmiastowo, aby przenieść nasze systemy żywnościowe na bazie roślin.

Do tej pory tylko 14 miast podpisały C40 Good Food Cities Accelerator, w tym Nowy Jork, gdzie zdrowe posiłki roślinne są teraz serwowane domyślnie w całym systemie Health+Hospitals. Miasto twierdzi, że zdrowsze posiłki są dobrze przyjmowane przez pacjentów (95 procentowy wskaźnik zadowolenia), a około 60% uprawnionych pacjentów wybiera opcję roślinną.

Laura Lee Cascada, Campaigns Director, Better Food Foundation, powiedziała, 

"W zeszłym miesiącu Nowy Jork odważnie ujawnił, jak odwraca scenariusz na szkodliwych normach żywnościowych: serwowanie żywności opartej na roślinach domyślnie w całej instytucji publicznej, jej szpitalach. Jako globalni liderzy klimatu, wszystkie miasta C40 mają obowiązek modelować zrównoważony system żywnościowy, podążając za Nowym Jorkiem, Berkeley, Amsterdamem i innymi pionierami z ich własnymi zobowiązaniami opartymi na roślinach."

Koalicja wzywa wszystkie miasta C40 uczestniczące w tym trzyletnim spotkaniu w Buenos Aires do:

  1. Wdrożenie najlepsze praktyki w zakresie roślinnych rozwiązań żywnościowych w sytuacji kryzysowej dla klimatu.
  2. Podpisz i podejmij konkretne kroki w celu wdrożenia Deklaracji Miast Dobrej Żywności, która zawiera zobowiązanie do wspierania "zwiększonego spożycia zdrowej żywności pochodzenia roślinnego poprzez odejście od niezrównoważonych, niezdrowych diet".
  3. Wezwij miasta do przyłączenia się do Buenos Aires i 19 rządów miejskich na całym świecie do poparcia traktatu roślinnego jako niezbędnego kroku w kierunku rozwiązania problemu emisji związanych z żywnością.

Allie Molinaro, Campaigns Manager, Compassion in World Farming, powiedziała, 

"Wraz z przejściem na energię odnawialną, które obecnie odbywa się w większości dużych miast, zmniejszenie nadmiernej zależności od żywności pochodzącej od zwierząt jest kolejnym frontem w walce ze zmianami klimatu. Jeśli liderzy C40 poważnie myślą o podtrzymaniu Porozumienia Paryskiego, muszą zwrócić uwagę na przejście na system żywnościowy oparty na roślinach."

Anita Krajnc, globalny koordynator kampanii Plant Based Treaty, powiedziała,

"IPCC konsekwentnie pokazuje że dieta wegańska jest optymalna do walki z kryzysem klimatycznym i metanowym. Miasta odgrywają kluczową rolę w naszej oddolnej kampanii nakłaniającej rządy krajowe do wynegocjowania globalnego traktatu o diecie roślinnej. Miasta C40 są uważane za liderów w zakresie lokalnych działań na rzecz klimatu i mogą przyspieszyć bardzo potrzebny postęp poprzez wdrażanie najlepszych praktyk, takich jak serwowanie żywności opartej na roślinach podczas wydarzeń organizowanych przez radę oraz wykorzystywanie każdego dostępnego narzędzia politycznego, w tym publicznych kampanii informacyjnych, zamówień publicznych, dotacji, inwestycji, dezinwestycji, podatków, ogrodów społecznych oraz programów przepisywania owoców i warzyw."

George Monbiot w swojej zmieniającej świat książce Regenesis (2022) pokazuje, że globalne systemy żywnościowe są pojedynczym największym motorem zapaści ekologicznej, co oznacza, że stanowią również największą szansę na zmniejszenie naszej emisji gazów cieplarnianych.

"Już teraz 4 mld ludzi cierpi z powodu niedoboru wody przez co najmniej jeden miesiąc w roku, a 33 duże miasta, w tym São Paulo, Kapsztad, Los Angeles i Chennai, są zagrożone ekstremalnym stresem wodnym. W miarę wyczerpywania się wód gruntowych rolnicy zaczęli w większym stopniu polegać na wodach roztopowych z lodowców i śnieżyc. Ale i one się kurczą".

Buenos Aires poparło Traktat Roślinny 9 sierpnia 2022 roku. Miasto C40 Los Angeles będzie głosować nad Traktatem Roślinnym Rezolucja w dniu 18 października 2022 roku. Została ona wprowadzona 6 września 2022 roku przez członków Rady Paula Koretza i Marqueece Harris-Dawson.

Stephanie Cabovianco, Campaigns Director, Climate Save Movement, powiedziała,

"Biorąc pod uwagę, że miasta stawiają sobie za cel neutralność węglową do 2050 roku, a według C40 zmiana sposobu odżywiania się w miastach może zmniejszyć emisję nawet o 60% w ciągu zaledwie 10 lat, zachęcamy wszystkie miasta C40 do podpisania Deklaracji Miast Dobrej Żywności."

Juliette Galletely, założycielka Viva!, powiedziała,

"Czas ucieka, gdy my search w poszukiwaniu rozwiązań kryzysu klimatycznego. Jednak zmiana diety na wegańską jest najpotężniejszym działaniem, jakie możemy podjąć jako jednostki, aby zredukować gazy GH i dać przestrzeń do przewijania."

Anna Spurek, dyrektor operacyjny, GreenRev Institute, powiedziała,

"Czas politycznej i systemowej bezczynności dobiegł końca. Dziś to samorządy powinny zacząć podejmować odpowiedzialne decyzje, wprowadzać zielone zamówienia publiczne i budować polityki żywnościowe, aby chronić swoich mieszkańców przed ubóstwem i niesprawiedliwością żywnościową oraz skutkami zmian klimatu."

Kontakty z mediami:

Nital Jethalal, prezes VegTO i współprzewodniczący Veg Climate Network.
+1 (647) 5280070 - [email protected]

Anita Krajnc, koordynatorka kampanii globalnej, Plant Based Treaty
+1 (416) 825-6080 - [email protected]

Laura Cascada, dyrektor ds. kampanii, Better Food Foundation
+1 (540) 252-6732 - [email protected]