Argentyna

Pedile al país que adhiera al Acuerdo Basado en Plantas.
Wyślij dziś wiadomość e-mail do swoich przedstawicieli i rodziców, którzy przystąpili do Acuerdo Basado en Plantas.

Jeśli Twoja miejscowość nie znajduje się na liście, zapraszamy do wyszukania danych w lokalnej sieci, pobrania naszego modelu karty i przyjazdu.

Prosimy o przesłanie odpowiedzi na adres [email protected].

A continuación, completa tus datos:

 

Zobacz osoby popierające politykę i miasta w Argentynie

PODPISZ PETYCJĘ:

Nowy Jork, popiera Traktat o roślinach.