Brampton
Działania w ramach kampanii

Zaproś Brampton do poparcia traktatu opartego na roślinach

W kwietniu 2019 roku Brampton ogłosiło Climate Emergency i zobowiązało się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych generowanych w mieście o 80% do 2050 roku.

Radni w Brampton mogą oprzeć się na tym zobowiązaniu do odpowiedzi na kryzys klimatyczny poprzez włączenie rozwiązań opartych na roślinach do swojego Planu Działań na rzecz Klimatu i poparcie Traktatu o Roślinach.

Wyślij list

Podpisz petycję

Plant Based Treaty jest wspierany przez

DOŁĄCZ DO ZESPOŁU DS. TRAKTOWANIA ROŚLIN
W BRAMPTON

"Z etycznego punktu widzenia wszystkie niepotrzebne źródła metanu muszą zostać wycięte tak szybko i daleko, jak to tylko możliwe. Oznacza to, że globalna weganizacja jest obecnie imperatywem przetrwania."

Dr Peter Carter

Dyrektor Climate Emergency Institute i recenzent IPCC