E-mail Akcja

Burlington, popiera Traktat o roślinach.

Radni w Burlington mogą oprzeć się na swoim zobowiązaniu do zmniejszenia zużycia energii, promując i zachowując zdrowie miasta i planety, popierając Traktat o roślinach.

Please email your Burlington councillors using the email template below.

We’d love to know if your councillor responds. Please forward any replies you receive to [email protected]

Dowiedz się więcej o kampaniach miejskich Plant Based Treaty

PODPISZ PETYCJĘ:

Burlington, popiera Traktat o roślinach.