"Popieram Traktat Roślinny, ponieważ odnosi się on do pojedynczych największych źródeł emisji gazów cieplarnianych w dwutorowy sposób, który jest analogiczny dokładnie do tego, co należy zrobić w odniesieniu do emisji paliw kopalnych: zamrożenie dalszego rozwoju oraz likwidacja istniejących intensywnych systemów przemysłowych, które produkują tanie mięso i nabiał kosztem ogromnego cierpienia zwierząt."

Danny Harvey

Autor wiodący IPCC w 4. i 5. raporcie oceniającym, grupa robocza III.