2023 Informacje prasowe

 

Przywódcy międzywyznani wzywają papieża do uwzględnienia dobroci dla zwierząt w encyklice z 4 października

Kontakt dla mediów:

  • Koordynator globalnej kampanii na rzecz Traktatu RoślinnegoAnita Krajnc, [email protected], +1 416-825-6080
  • Dyrektor ds. komunikacji w Plant Based Treaty, Nicola Harris, [email protected], +44 7597514343
  • W obronie zwierząt, współzałożycielka Międzywyznaniowej Koalicji Wegańskiej, Lisa Levinson, [email protected], 215-620-2130
  • Chrześcijanie dla Zwierząt - Polska, Prof. Barbara Niedźwiedzka, [email protected], +48 608 376 667

WATYKAN (21 września 2023) - Międzywyznaniowa koalicja wegańska w obronie zwierząt i Traktat Roślinny wysłały list wyrażający nadzieję, że papież Franciszek uwzględni współczujące traktowanie zwierząt cierpiących w rolnictwie zwierzęcym w swojej nadchodzącej encyklice ekologicznej z 4 października..

List został wystosowany przez ponad 50 osób i organizacji religijnych, które dążą do poprawy ludzkich postaw wobec zwierząt i przyrody z korzyścią dla całego życia na Ziemi. Oczekują oni, że kontynuacja encykliki Laudato Si', która już uczy ludzkość o wewnętrznej wartości wszystkich stworzeń Bożych, określi ludzką interakcję ze zwierzętami i przyrodą jako podstawową przyczynę kryzysu klimatycznego i ekologicznego, przed którym stoi nasz świat.

Papież Franciszek mówi w encyklice Laudato si', paragraf 221: "Czytamy w Ewangelii, że Jezus mówi o ptakach powietrznych, że "żaden z nich nie jest zapomniany przed Bogiem". Jak więc moglibyśmy je źle traktować lub wyrządzać im krzywdę?". A jednak każdego roku miliardy kur są okropnie traktowane na fermach fabrycznych.

Sygnatariusze ostrzegają, że nawet gdybyśmy dziś zakończyli wydobycie paliw kopalnych, emisje gazów cieplarnianych z samego systemu żywnościowego spowodowałyby wzrost globalnej temperatury o ponad 1,5 stopnia Celsjusza. Częścią tej nowej wizji musi być dieta roślinna, która skutkuje o 75% mniejszą emisją żywności ogrzewającej klimat, zanieczyszczeniem wody i użytkowaniem gruntów niż dieta zawierająca 3,5 uncji (100 gramów) mięsa dziennie. Diety roślinne mogą również ograniczyć niszczenie dzikiej przyrody o 66% i zużycie wody o 54%. Nie może być integralnej ekologii bez naprawy naszych relacji ze zwierzętami i naturą, mówią niżej podpisani.

List stwierdza.:

Musimy zakończyć naszą przemoc wobec zwierząt i przestać zabijać je dla pożywienia wszędzie tam, gdzie opcje oparte na roślinach są możliwe i łatwo dostępne. Nie możemy nie możemy sprawiać, że zwierzęta cierpią i umierają dla naszej rozrywki, bezużytecznych eksperymentów naukowych, sportów takich jak myślistwo i wędkarstwo lub w jakikolwiek inny sposób. Jesteśmy wezwani do okazywania miłosierdzia, współczucia i życiodajnej troski całemu Bożemu stworzeniu.

Musimy zrobić niezwykle ważny krok w ewolucji naszej moralności i zacząć postrzegać zwierzęta i naturę tak, jak widzi je ich Stwórca. Jest to jedyny sposób, w jaki możemy wypełnić nałożoną na nas odpowiedzialność, ludzki obowiązek zarządzania, aby zapewnić rozkwit wszelkiego życia. Zwierzęta hodowlane stanowią 62% światowej biomasy ssaków; ludzie stanowią 34%; a dzikie ssaki to zaledwie 4%. Musimy zająć się tą nierównowagą i ponownie połączyć wiarę z troską o Boże stworzenia. Podobnie jak pierwsi święci, którzy żyli w przyjaźni ze zwierzętami i całą naturą, my również musimy żyć z nią w pokoju. Tylko wtedy możemy realistycznie wdrożyć papieskie nauczanie dotyczące troski o nasz Wspólny Dom.

Przeczytaj cały list i pełną listę sygnatariuszy tutaj. List jest również dostępny w języku włoskim i polskim.

"Nasza Międzywyznaniowa Koalicja Wegańska jest podbudowana troską papieża Franciszka o nasze środowisko i ma nadzieję, że jego nadchodząca encyklika obejmie miłosierdzie dla zwierząt cierpiących na farmach fabrycznych, które zanieczyszczają naszą planetę" - mówi Lisa Levinson, Międzywyznaniowa Koalicja Wegańska Współzałożycielka i dyrektor ds. kampanii na rzecz W obronie zwierząt.

Nicola Harris, dyrektor ds. komunikacji w Plant Based Treaty"Wraz z wiadomością, że sześć z dziewięciu granic planetarnych zostało naruszonych, co zagraża stabilności Ziemi, potrzeba systemu żywnościowego opartego na roślinach jest pilniejsza niż kiedykolwiek".

Barbara Niedźwiedzka, z Chrześcijanie dla Zwierząt - PolskaJak mówi Albert Schweitzer: "Dopóki nie rozszerzymy naszego kręgu współczucia na wszystkie żywe istoty, ludzkość nie znajdzie pokoju". Dodam, że współczująca i miłosierna postawa Jezusa nie powinna być stosowana tylko do ludzi, ale do wszystkich słabszych i bezbronnych. Powinniśmy być dla innych stworzeń tym, kim Chrystus jest dla nas. I jeśli szybko nie zmienimy naszego stosunku do innych mieszkańców Ziemi, jeśli nie przestaniemy ich bezdusznie i okrutnie wykorzystywać, nie powstrzymamy katastrofy klimatycznej i ekologicznej. Wszyscy zginiemy, a Bóg nas osądzi. Wokół tronu Sędziego zasiądą... zwierzęta".

Virginia Bell z Akcji Katolickiej na rzecz Zwierząt"Jeśli przyjmiemy napomnienie św. Franciszka z Asyżu: "Nie krzywdzić naszych pokornych braci (zwierząt) jest naszym pierwszym obowiązkiem wobec nich, ale poprzestanie na tym nie wystarczy. Mamy wyższą misję: służyć im zawsze, gdy tego potrzebują", to każde zwierzę w potrzebie musimy traktować jak bliźniego".

W obronie zwierząt założyła Międzywyznaniową Koalicję Wegańską aby pomagać aktywistom na rzecz zwierząt i przywódcom duchowym we wprowadzaniu wegańskich wartości do społeczności duchowych, etycznych i religijnych. Koalicja zapewnia narzędzia oparte na wierze aby pomóc wszystkim wiarom i świeckim tradycjom praktykować ideały niestosowania przemocy, miłującej dobroci i nieszkodliwości wobec wszystkich zwierząt. Koalicja składa się zskłada się z 43 organizacji członkowskich4 organizacje sojusznicze i jedna organizacja partnerska Animal Interfaith Alliance składająca się z 17 organizacji, wszystkie pracujące w harmonii dla wspólnej sprawy.

Jako uzupełnienie porozumienia UNFCCC/Paryż, traktat Traktat Roślinny ma na celu powstrzymanie powszechnej degradacji krytycznych ekosystemów spowodowanej przez rolnictwo zwierzęce, promowanie przejścia na zdrowszą, zrównoważoną dietę opartą na roślinach oraz aktywne odwracanie szkód wyrządzonych funkcjom planety, usługom ekosystemowym i różnorodności biologicznej.

### UWAGI ###

List Międzywyznaniowej Koalicji Wegańskiej i Traktatu Roślinnego do papieża Franciszka: 

Sygnatariusze Międzywyznaniowej Koalicji Wegańskiej:

Traktat Roślinny to oddolna inicjatywa wzywająca rządy krajowe do wynegocjowania przełomowego traktatu międzynarodowego - pierwszego tego rodzaju, który umieści systemy żywnościowe w centrum walki z kryzysem klimatycznym . www.plantbasedtreaty.org

In Defense of Animals to międzynarodowa organizacja ochrony zwierząt z ponad 250 000 zwolenników i 40-letnią historią walki o zwierzęta, ludzi i środowisko poprzez edukację i kampanie, a także praktyczne ośrodki ratunkowe w Kalifornii, Indiach, Korei Południowej i na obszarach wiejskich Mississippi. www.idausa.org

Międzywyznaniowa Koalicja Wegańska Międzywyznaniowa Koalicja Wegańska (IVC) pomaga aktywistom na rzecz zwierząt i przywódcom duchowym wprowadzać wegańskie wartości do społeczności duchowych, etycznych i religijnych. IVC zapewnia narzędzia, które pomagają wszystkim tradycjom wiary i świeckiej mądrości praktykować ideały niestosowania przemocy, miłującej dobroci i nieszkodliwości wobec wszystkich zwierząt. www.interfaithvegancoalition.org