Wybierz stronę

KOMUNIKATY PRASOWE | 2024

Exmouth podpisuje Traktat Roślinny, aby zmniejszyć ślad węglowy miasta

Rada zobowiązuje się do zapewnienia roślinnego cateringu podczas wydarzeń klimatycznych i publicznych akcji informacyjnych w lokalnych instytucjach.

EXMOUTH, Wielka Brytania (10 stycznia 2024 r.) - Exmouth stało się piątą brytyjską radą, która poparła apel o globalny traktat roślinny w celu zaradzenia wpływowi żywności na kryzys klimatyczny, dołączając do liderów klimatycznych Edynburga, Norwich, Lambeth i Haywards Heath.

W oświadczeniu wydanym przez Radę Miasta Exmouth czytamy: "Rada Miasta Exmouth zadeklarowała swoje zaangażowanie w uczynienie Exmouth czystszym, bardziej ekologicznym i zdrowszym, popierając apel o traktat roślinny. Poparcie to zostało udzielone w ramach planu działań na rzecz klimatu, którego celem jest walka z kryzysem klimatycznym i uczynienie miasta kwitnącą, zeroemisyjną społecznością".

Mieszkanka Exmouth i radna miasta, Louise Venables, wyraziła swoją dumę z wysiłków miasta, aby stać się społecznością o zerowej emisji dwutlenku węgla i znaczenia poparcia Traktatu Roślinnego w krytycznym momencie: "Przejście na dietę opartą w coraz większym stopniu na roślinach jest najprostszym i jednym z najskuteczniejszych działań, jakie możemy podjąć, aby zmniejszyć naszą emisję dwutlenku węgla. Diety roślinne mogą również poprawić zdrowie, bioróżnorodność, dobrostan zwierząt i być korzystne finansowo. Chcemy, aby ludzie byli w pełni poinformowani o wpływie diety na środowisko i aby mogli dokonywać przemyślanych wyborów żywieniowych oraz otrzymywali wsparcie w przejściu na dietę bardziej skoncentrowaną na roślinach".

Kontakt dla mediów:

Pliki multimedialne: Pobierz tutaj

Kontakt dla mediów:

Pliki multimedialne: Pobierz tutaj

EXMOUTH, Wielka Brytania (10 stycznia 2024 r.) - Exmouth stało się piątą brytyjską radą, która poparła apel o globalny traktat roślinny w celu zaradzenia wpływowi żywności na kryzys klimatyczny, dołączając do liderów klimatycznych Edynburga, Norwich, Lambeth i Haywards Heath.

W oświadczeniu wydanym przez Radę Miasta Exmouth czytamy: "Rada Miasta Exmouth zadeklarowała swoje zaangażowanie w uczynienie Exmouth czystszym, bardziej ekologicznym i zdrowszym, popierając apel o traktat roślinny. Poparcie to zostało udzielone w ramach planu działań na rzecz klimatu, którego celem jest walka z kryzysem klimatycznym i uczynienie miasta kwitnącą, zeroemisyjną społecznością".

Mieszkanka Exmouth i radna miasta, Louise Venables, wyraziła swoją dumę z wysiłków miasta, aby stać się społecznością o zerowej emisji dwutlenku węgla i znaczenia poparcia Traktatu Roślinnego w krytycznym momencie: "Przejście na dietę opartą w coraz większym stopniu na roślinach jest najprostszym i jednym z najskuteczniejszych działań, jakie możemy podjąć, aby zmniejszyć naszą emisję dwutlenku węgla. Diety roślinne mogą również poprawić zdrowie, bioróżnorodność, dobrostan zwierząt i być korzystne finansowo. Chcemy, aby ludzie byli w pełni poinformowani o wpływie diety na środowisko i aby mogli dokonywać przemyślanych wyborów żywieniowych oraz otrzymywali wsparcie w przejściu na dietę bardziej skoncentrowaną na roślinach".

Andrew Garner, brytyjski działacz na rzecz Traktatu Roślinnego, powiedział: "Rok 2023 był najgorętszym rokiem na świecie, a Exmouth słusznie uznał znaczenie rozwiązań żywieniowych opartych na roślinach i ponownego dzikiego rozwoju w celu rozwiązania wielu kryzysów planetarnych. Ich przywództwo w zakresie klimatu, wzywające do traktatu roślinnego, daje nadzieję, że możemy zająć się emisjami żywności, które stanowią jedną trzecią emisji gazów cieplarnianych. Przyjęcie diety opartej na roślinach może zmniejszyć emisje żywności, zużycie wody i użytkowanie gruntów o 75% i musimy zobaczyć, jak więcej miast dołącza do nich, aby szybko odejść od naszej diety opartej na mięsie i nabiale".

W Traktacie Roślinnym wniosekktóry został przyjęty na pełnym posiedzeniu rady w grudniu, Exmouth zobowiązało się do przestrzegania szeregu zasad dotyczących żywności pochodzenia roślinnego i rewildingu:

Promowanie żywności pochodzenia roślinnego.

 • Włączenie kampanii/działań zachęcających do przejścia na żywność pochodzenia roślinnego do naszego Planu Działań na rzecz Klimatu.
 • Zaprojektowanie publicznych kampanii informacyjnych w celu podniesienia świadomości na temat klimatu oraz korzyści dla środowiska i zdrowia płynących z żywności roślinnej, odżywiania i gotowania.
 • Dążenie do ograniczenia spożycia żywności pochodzenia zwierzęcego przez społeczeństwo poprzez edukację w szkołach, organizacjach i lokalnych przedsiębiorstwach.
 • Przejście na plany posiłków roślinnych podczas cateringów na spotkania związane z klimatem, wydarzenia itp.

Pomóż przywrócić kluczowe ekosystemy i zalesić ziemię.

 • Wspieranie projektów ponownego zalesiania i zwoływanie forum drzew w celu zapewnienia przejrzystości i zachęcania do współpracy między zainteresowanymi stronami w Exmouth.
 • Skupienie się na rozwiązaniach opartych na przyrodzie w zakresie łagodzenia zmiany klimatu i adaptacji do niej (w roli doradczej ETC w zakresie planowania)
 • Miasta: wspieranie inicjatyw mających na celu zwiększenie liczby drzew i dzikich kwiatów, zwiększenie liczby zielonych projektów społecznościowych, korytarzy ekologicznych, zielonych dachów, lokalnych systemów uprawy, działania na rzecz zwiększenia różnorodności biologicznej (w ramach naszej roli konsultacyjnej w zakresie planowania i naszej polityki środowiskowej).
 • Zwiększanie sprawiedliwości żywieniowej poprzez wspieranie projektów zapewniających dostęp do zdrowej żywności dla wszystkich, zwłaszcza społeczności o niskich dochodach (wspieranie projektów takich jak Mushroom, sieć społeczności żywieniowych w Exmouth).

  Kontekst
  Traktat Roślinny jest wzorowany na Traktacie o Nierozprzestrzenianiu Paliw Kopalnych i inspirowany traktatami, które dotyczyły zagrożeń związanych z niszczeniem warstwy ozonowej i bronią jądrową. Został on zatwierdzony przez 24 gminy na całym świecie, w tym Edynburg, Norwich, Lambeth, Exmouth, Haywards Heath i Los Angeles.

  Od momentu uruchomienia w sierpniu 2021 r. inicjatywa otrzymała wsparcie od 130 000 indywidualnych zwolenników, 5 laureatów Nagrody Nobla, naukowców z IPCC oraz ponad 3000 grup i firm, w tym Veganuary, Ecotricity, Linda McCartney Foods, Plant Based Health Professionals, UK Health Alliance on Climate Change oraz oddziałów Greenpeace i Friends of the Earth.

  Traktat Roślinny uzyskał głośne poparcie celebrytów, w tym Chrisa Packhama oraz Paula, Mary i Stelli McCartney, którzy wydali pisemne oświadczenie wzywające polityków do poparcia Traktatu Roślinnego. Powiedzieli oni: "Wierzymy w sprawiedliwość dla zwierząt, środowiska i ludzi. Dlatego popieramy Traktat Roślinny i wzywamy osoby prywatne i rządy do jego podpisania".

  Traktat oparty na roślinach był przedstawiany w...

  Więcej z centrum prasowego