Dalsze czytanie

Kluczowe raporty i badania

Szósty Raport IPCC (2021)

Źródło: Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu (IPCC)
Autorzy.rki: Grupa Robocza I IPCC

Sprawozdanie dotyczy najbardziej aktualnego  zrozumienia systemu klimatycznego i zmian klimatycznych, łącząc najnowsze osiągnięcia w naukach o klimacie, a także łącząc wiele linii dowodowych i podkreślając krytyczną potrzebę pilnego działania ludzkości w celu rozwiązania kryzysu klimatycznego.

Wpływ systemu żywnościowego na utratę różnorodności biologicznej (2021)

Źródło: Chatham House
Autorzy.rki: Tim G. Benton, Carling Bieg, Helen Harwatt, Roshan Pudasaini i Laura Wellesley

Niniejszy dokument, opracowany we współpracy z czołowym brytyjskim organem doradczym ds. polityki, analizuje rolę światowego systemu żywnościowego jako głównego czynnika przyspieszającego utratę różnorodności biologicznej. Wyjaśniono w nim, w jaki sposób produkcja żywności degraduje lub niszczy siedliska przyrodnicze i przyczynia się do wymierania gatunków. W dokumencie przedstawiono wyzwania i kompromisy związane z przeprojektowaniem systemów żywnościowych w celu przywrócenia różnorodności biologicznej i/lub zapobieżenia jej dalszej utracie, a także przedstawiono zalecenia dotyczące działań.

Sprawozdanie specjalne IPCC w sprawie zmiany klimatu i ziemi (2020 r.)

Źródło: Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC)
Autorzy.rki: Grupy Robocze IPCC I, II i III

Niniejsze sprawozdanie dotyczy gazów cieplarnianych (GHG) w ekosystemach lądowych, użytkowania gruntów i zrównoważonego zarządzania gruntami w odniesieniu do adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków, pustynnieniadegradacją gruntów i bezpieczeństwa żywnościowego.

Zmieniający się klimat, zmieniające się diety: Pathways to Lower Meat Consumption/ Drogi do zmiejszania konsumpcji mięsa (2015)

Źródło: Chatham House
Autorzy.rki: Laura Wellesley, Catherine Happer i Antony Froggatt

Ten raport Chatham House wskazuje istotne kwestie związane z dietą - w szczególności konsumpcją mięsa - oraz znaczący wkład takich wyborów żywieniowych w kontekście zmian klimatu. Zostały w nim wskazane ścieżki do przekształcenia naszego systemu żywnościowego, jak również analiza podstawowych problemów wraz z kluczowymi zaleceniami.

Książki

Przełamywanie granic (2021)

Autorzy: Johan Rockström i Owen Gaffney

Na progu krytycznego momentu w historii ludzkości, książka ta przedstawia wizję "planetarnego zarządzania" - przemyślenia na nowo naszych relacji z naszą planetą - i wytycza nowy kurs dla naszej przyszłości.

Autorzy i autorki, których praca jest przedmiotem nowego filmu dokumentalnego Netflixa, który ukaże się latem 2021 roku i którego narratorem będzie Sir David Attenborough, ujawniają pełną skalę zagrożenia planetarnego, z którym mamy do czynienia - ale także to, jak możemy ustabilizować systemy podtrzymywania życia na Ziemi.

Badania naukowe

Globalna emisja gazów cieplarnianych z żywności pochodzenia zwierzęcego jest dwa razy większa niż z żywności pochodzenia roślinnego

Autorzy.rki: Xiaoming Xu, Prateek Sharma, Shijie Shu, Tzu-Shun Lin, Philippe Ciais, Francesco N. Tubiello, Pete Smith, Nelson Campbell & Atul K. Jain
Opublikowany: 2021

Streszczenie:
Rolnictwo i użytkowanie gruntów są głównymi źródłami emisji gazów cieplarnianych (GHG), ale poprzednie szacunki były albo wysoce zagregowane, albo dostarczały szczegółów przestrzennych dla podsektorów uzyskanych za pomocą różnych metodologii. Stosując metodę integracji modelu z danymi, która zapewnia pełną spójność między podsektorami, przedstawiamy przestrzennie jednoznaczne szacunki emisji GHG opartych na produkcji i konsumpcji żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego na całym świecie około 2010 roku. Stwierdzono, że globalne emisje GHG z produkcji żywności wyniosły 17 318 ± 1 675 TgCO2eq yr−1z czego 57 % przypada na produkcję żywności pochodzenia zwierzęcego (w tym paszy dla zwierząt gospodarskich), 29 % na żywność pochodzenia roślinnego, a 14 % na inne zastosowania. Zarządzanie gruntami rolnymi i zmiana użytkowania gruntów stanowiły znaczną część całkowitych emisji (odpowiednio 38 % i 29 %), podczas gdy ryż i wołowina były towarami pochodzenia roślinnego i zwierzęcego o największym udziale (odpowiednio 12 % i 25 %), a Azja Południowa i Południowo-Wschodnia oraz Ameryka Południowa były największymi emitentami GHG związanych z produkcją.

Zmniejszanie wpływu żywności na środowisko przez producentów i konsumentów i konsumentki

Autorzy: J. Poore i T. Nemecek
Published: 2018

Streszczenie:
Wpływ żywności na środowisko jest tworzony przez miliony różnych producentów i dostawców. Aby zidentyfikować rozwiązania, które są skuteczne w warunkach tej heterogeniczności, skonsolidowaliśmy dane obejmujące pięć wskaźników środowiskowych, 38 700 gospodarstw rolnych oraz 1600 przetwórców, rodzajów opakowań i sprzedawców detalicznych. Oddziaływanie może różnić się 50-krotnie pomiędzy producentami tego samego produktu, co stwarza znaczne możliwości łagodzenia skutków. Łagodzenie skutków jest jednak skomplikowane ze względu na kompromisy, wiele sposobów osiągania przez producentów niskiego poziomu oddziaływania oraz interakcje w całym łańcuchu dostaw. Producenci mają ograniczenia co do tego, jak dalece mogą ograniczyć oddziaływania. Co najbardziej uderzające, wpływ produktów zwierzęcych o najniższym wpływie na środowisko zazwyczaj przekracza wpływ substytutów roślinnych, dostarczając nowych dowodów na znaczenie zmiany diety. Łącznie, nasze ustalenia przemawiają za podejściem, w którym producenci monitorują swój wpływ, elastycznie realizują cele środowiskowe poprzez wybór spośród wielu praktyk i informują konsumentów i konsumentki o swoim wpływie.