2022 Komunikaty prasowe

Globalna weganizacja jest obecnie koniecznością przetrwania - ostrzega ekspert IPCC

5 czerwca 2022 r.

Media Contact(s):
Nilgun Engin: +90 532 437 51 33, [email protected]
Lea Goodett: +31 6 100 550 80, [email protected]
Yael Hanna: +972 54-326-5941, [email protected]

Pliki multimedialne:
Obrazy i wideo: https://drive.google.com/drive/folders/1i8yGZpbTy9xFatFyfGnWsfSIqtYy634m
Dokument przedstawiający stanowisko: https://drive.google.com/file/d/1Hqivx8M86niwP4IpEJLFHynK7dO8UZoH

Świeżo po wprowadzeniu Traktatu Roślinnego na COP26 w Glasgow, gdzie światowa uwaga została przyciągnięta dzięki poparciu ze strony Sir Paul, Stella i Mary McCartneyaktywiści PBT będą w Bonn na konferencji klimatycznej, aby przedstawić "Apetyt na traktat oparty na roślinach. IPCC wielokrotnie wykazuje, że dieta wegańska jest optymalną dietą pozwalającą na radykalną redukcję emisji związanych z żywnością" i wezwać delegatów do rozpoczęcia negocjacji w sprawie Traktatu Roślinnego.

Działacze klimatyczni z Plant Based Treaty przywiozą do wejścia na konferencję gigantyczną dmuchaną krowę oraz ciężarówkę z jedzeniem, która będzie rozdawać delegatom wegańskie kiełbaski. 

Wydarzenia i możliwości robienia zdjęć:

  1. Plant Based Sausage Giveaway wraz z wielką dmuchaną krowąna zewnątrz Bonn Convention Center, z naszej ciężarówki z jedzeniem Plant Based Treaty, w Czwartek, 9th czerwca między 11:00 a 18:00 CET (W celu uzyskania dodatkowych szczegółów skontaktuj się z Leą)

  2. Plant Based Sausage Giveaway wzdłuż Renu na Czwartek, 9th Czerwiec między 19:00 a 21:00 czasu środkowoeuropejskiego z naszej ciężarówki z jedzeniem na bazie roślin. (W sprawie lokalizacji i dodatkowych szczegółów skontaktuj się z Leą)

    

  3. Kreda przy wejściu do Centrum Kongresowego w Bonn z napisem "Wegański klimat". Piątek 10th Czerwiec, godz. 5:30 CET

  4. Czuwanie zwierząt przed rzeźnią w Kolonii w dniu Piątek 10th Czerwiec, godz. 07:00 CET aby dać świadectwo zwierzętom w drodze na rzeź i zwrócić uwagę na związek między wykorzystywaniem zwierząt a kryzysem klimatycznym. (W sprawie lokalizacji i dodatkowych szczegółów prosimy o kontakt z Yael)

    

  5. Plenerowa projekcja filmów dokumentalnych o tematyce klimatycznej na dużych ekranach w centrum Bonn w piątek 10th czerwca o 19:30 CET (W sprawie lokalizacji i dodatkowych szczegółów prosimy o kontakt z Leą lub Yael)

  6. Traktat o roślinach będzie stanowił odpowiedź na nadchodzące spotkanie Prezydencji COP27 w sprawie rolnictwa Poniedziałek, 13 czerwca 2022 r., godz. 13:30-15:00 CET, Bonn Convention Center, sala Addis Abeba

Stanowisko to zostało poparte przez 100 grup i wybitnych osobistości. Zawiera ono plan szybkiego i sprawiedliwego przejścia na system żywnościowy oparty na roślinach w tej dekadzie, w odpowiedzi na kryzys klimatyczny.

  1. Dieta wegańska jest optymalną dietą w walce ze zmianami klimatu Według specjalnego raportu IPCC (2020) na temat użytkowania gruntów, może to przynieść oszczędności rzędu 8 gigaton równoważnika emisji gazów cieplarnianych, a nawet ponad dwukrotnie więcej, jeśli uwzględnimy ponowne zalesianie terenów obecnie wykorzystywanych do hodowli zwierząt.

    

  2. Rolnictwo zwierzęce jest odpowiedzialne za 32% metanu powodowanego przez człowieka. Niedawno 112 krajów podpisało globalne zobowiązanie dotyczące metanu, w którym zobowiązało się do zmniejszenia emisji o 30% do 2030 r. Globalne zobowiązanie dotyczące metanu nie jest wystarczające do osiągnięcia 45% redukcji emisji; państwa, które się do tego zobowiązały, reprezentują tylko około połowy emisji spowodowanych przez człowieka. Ponadto zobowiązanie jest dobrowolne i nieegzekwowalne, a ponadto nie zawiera jeszcze planu osiągnięcia celów.

  3. Deklaracja w sprawie lasów i użytkowania gruntów, przyjęta podczas COP26, została podpisana przez 141 krajów. Od czasu ogłoszenia deklaracji wylesianie związane z hodowlą zwierząt postępuje bez przeszkód. W pierwszych czterech miesiącach 2022 r. wylesiono 954 km2 , co stanowi wzrost o 69% w porównaniu z tym samym okresem w 2021 r., czyli obszar ponad dwukrotnie większy od Nowego Jorku. Według badań przeprowadzonych przez Josepha Poore'a i Thomasa Nemeceka, na całym świecie prawie 80% gruntów rolnych jest wykorzystywanych do hodowli zwierząt, a mimo to produkuje się na nich zaledwie 18% globalnej produkcji kalorii. Plant Based Treaty wzywa do sprawiedliwego przejścia na system żywnościowy oparty na roślinach przy wsparciu rządu poprzez podatki i subsydia w celu ponownego zalesienia odzyskanych terenów rolnych, na których hodowane są zwierzęta.

Dr Peter Carter, ekspert IPCC i dyrektor Climate Emergency Institute, który poparł stanowisko Plant Based Treaty, powiedział: "Nauka jest jednoznaczna, nie da się zapobiec globalnej katastrofie klimatycznej bez wyeliminowania mięsa i nabiału z naszej diety, a to musi nastąpić szybko".

Anna Spurek z Green REV Institute i Future Food 4 Climate powiedziała: "W czasie wojny na Ukrainie, rosnących nierówności społecznych i zagrożeń klimatycznych mamy wiele pytań. Odpowiedzią na bezpieczeństwo żywnościowe, sprawiedliwość żywnościową, odbudowę bioróżnorodności i pokój klimatyczny jest Traktat Roślinny. Ta odpowiedź jest gotowa i czeka na odważnych decydentów, którzy są w stanie myśleć w kategoriach przyszłości, a nie w kategoriach urzędu."

Courtney Vail, dyrektor kampanii na stronie Oceanic Preservation Society, powiedziała: "Zmiana diety z opartej na produktach pochodzenia zwierzęcego na roślinną jest jedną z najpotężniejszych rzeczy, jakie możemy zrobić, aby pozytywnie wpłynąć na świat. Rolnictwo zwierzęce zużywa cenne zasoby wody, uwalnia do atmosfery gazy cieplarniane zmieniające klimat i zmniejsza zdolność planety do sekwestracji dwutlenku węgla poprzez niszczenie różnorodnych ekosystemów. Razem możemy wybrać bardziej humanitarną i zrównoważoną przyszłość."

David Michel, reprezentant stanu Connecticut, który poparł dokument przedstawiający stanowisko w sprawie traktatu roślinnego i planuje wprowadzenie w Connecticut projektu ustawy dotyczącej emisji zanieczyszczeń pochodzących z żywności, powiedział: "Nasza przyszłość na tej planecie jest zagrożona, nie możemy dłużej ignorować nauki, logiki i potrzeby ochrony wszystkich ekosystemów i bioróżnorodności, nadszedł czas na uporządkowanie spraw i przejście do zdrowej, współczującej i bezpiecznej przyszłości.

Jane Velez-Mitchell, dziennikarka telewizyjna, autorka i prezes UnChained TV, powiedziała: "Traktat roślinny to przemyślany projekt, który oferuje skuteczne i możliwe do uzyskania rozwiązania dla najgorszego kryzysu, przed jakim kiedykolwiek stanęła ludzkość: szybko zbliżającej się planety, na której nie da się żyć. Spróbujmy, bo to, co robią obecnie "mocarstwa", nie działa. A zegar tyka".

Tło

Koalicja 750 grup, 600 firm, 15 miast i 40 000 osób, w tym eksperci IPCC, laureaci Nagrody Nobla i ponad stu polityków, którzy poparli wezwanie do działania w celu wywarcia presji na rządy krajowe, by wynegocjowały międzynarodowy traktat roślinny, coraz częściej wzywa do jego przyjęcia.

Traktat Roślinny opiera się na trzech podstawowych zasadach: Rezygnacja z ekspansji rolnictwa zwierzęcego, Zmiana polityki na rzecz systemu żywnościowego opartego na roślinach oraz Odbudowa ekosystemów i ponowne zalesianie Ziemi.

www.plantbasedtreaty.org