Wybierz stronę

Poparcie dla traktatu opartego na roślinach

Planeta pilnie potrzebuje Twojej pomocy.

Systemy żywnościowe znajdują się w samym sercu zarówno napędzania, jak i zwalczania kryzysu klimatycznego. To, co jemy i jak uprawiamy, jest odpowiedzialne za ekstremalne poziomy emisji gazów cieplarnianych, niszczenie ekosystemów na ogromną skalę oraz szybki spadek różnorodności biologicznej na całym świecie.

Musimy powstrzymać powszechną degradację kluczowych ekosystemów - tych samych ekosystemów, które utrzymują nas przy życiu każdego dnia. Potrzebujemy radykalnej zmiany w naszych systemach żywnościowych, a Traktat Roślinny ma to właśnie na celu, działając zgodnie z globalnie uzgodnionymi celami, aby powstrzymać powszechne niszczenie ekosystemów przez rolnictwo zwierzęce, promować przejście na zdrowszą, bardziej zrównoważoną dietę roślinną oraz aktywnie odbudowywać i odwracać szkody wyrządzone funkcjom planety, ekosystemom i bioróżnorodności.

Traktat roślinny opiera się na trzech podstawowych zasadach:

1) Zrzeczenie się
2) Przekieruj
3) Przywrócić

Podpisz traktat już dziś - to darmowy, szybki i łatwy sposób na zajęcie stanowiska wobec kryzysu klimatycznego.

Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Czy chciałbyś poprzeć Traktat Roślinny jako firma, organizacja, miasto lub inna instytucja? Proszę kliknąć tutaj.