Wybierz stronę

2021 Komunikaty prasowe

 

Przywódcy międzywyznaniowi wzywają COP26 ONZ do przyjęcia traktatu opartego na roślinach w celu zapobieżenia katastrofie klimatycznej

Media Contact(s): 

Lisa Levinson, Międzywyznaniowa Koalicja Wegańska, [email protected], 215-620-2130

Anita Krajnc, Globalny Koordynator Traktatu Roślinnego, [email protected], 1-416-825-6080

GLASGOW (4 listopada 2021 r.) - — Ponad 100 przywódców międzywyznaniowych, w tym rabin David Rosen, były naczelny rabin Irlandii, oraz Rev. Shad Groverland, dyrektor wykonawczy Unity Worldwide Ministries, a także dziesiątki organizacji opartych na wierze wydało mocne przesłanie przesłanie do delegatów COP26, wzywając ich do przyjęcia Traktatu Roślinnego jako uzupełnienia Porozumienia Paryskiego.

The list otwarty wzywa również delegatów na konferencję klimatyczną w Glasgow do poparcia weganizmu jako ważnego podejścia do uniknięcia katastrofy klimatycznej. Biorąc pod uwagę mnogość pysznych wegańskich opcji dostępnych w dzisiejszych czasach, przyjęcie diety wegańskiej jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Emerytowany profesor i emerytowany prezes Jewish Veg Richard Schwartz koordynował inicjatywę listu otwartego wraz z Lisą Levinson, współzałożycielką międzywyznaniowej organizacji Międzywyznaniowej Koalicji Wegańskiej "W obronie zwierząt"..

Przeczytaj cały list i znajdź pełną listę sygnatariuszy na stronie Przywódcy międzywyznaniowi wzywają do traktatu opartego na roślinach.

Wybitni dostojnicy religijni, uczeni, przywódcy i aktywiści cytowani poniżej są jednymi z wielu sygnatariuszy listu otwartego: 

"Najlepszym podejściem, aby spróbować zapobiec katastrofie klimatycznej, jest społeczna zmiana w kierunku diety opartej na roślinach. Nie tylko znacząco zmniejszyłoby to emisję gazów cieplarnianych, ponieważ byłoby o wiele mniej krów i innych zwierząt hodowlanych emitujących metan, ale również drastycznie zmniejszyłoby atmosferyczny dwutlenek węgla poprzez umożliwienie ponownego zalesienia ponad jednej trzeciej wolnych od lodu terenów na świecie, które są obecnie wykorzystywane do wypasu i hodowli roślin paszowych dla zwierząt. Mogłoby to zmniejszyć obecną ilość dwutlenku węgla w atmosferze wynoszącą 420 części na milion do bezpiecznego poziomu poniżej 350 ppm." 

- Richard Schwartz, emerytowany profesor i emerytowany prezes Żydowski Veg

"Dobro planety, ludzkości i wszelkiego życia, jest nierozerwalnie związane z tym, jak traktujemy siebie nawzajem. Traktat Roślinny jest istotnym krokiem w przesunięciu naszej obecnej ścieżki zniszczenia i krzywdy, w kierunku uzdrowienia, całości i stworzenia zrównoważonego świata, który działa dla wszystkich." 

- Rev. Shad Groverland, Dyrektor Wykonawczy, Unity Worldwide Ministries

"Religijny imperatyw zachowania i ochrony Boskiego Stworzenia wymaga poważnego przejścia na diety oparte na roślinach, które zmniejszą emisję metanu, ułatwią ponowne zalesianie i zredukują atmosferyczny dwutlenek węgla, metan i podtlenek azotu do znacznie bezpieczniejszych poziomów. Rolnictwo zwierzęce przyciągnęło stosunkowo mało uwagi, mimo że jest jednym z najbardziej szkodliwych motorów zniszczenia planety z powodu emisji gazów cieplarnianych, degradacji gruntów, wylesiania, utraty bioróżnorodności, zużycia wody i zanieczyszczenia. Kudos do organizacji Plant Based Treaty za zwrócenie uwagi na tę "krowę w pokoju"." 

- R. David Rosen, były Naczelny Rabin Irlandii

"Nauki Buddy (Dharma) wyraźnie włączają wszystkie czujące istoty w krąg współczucia i nieszkodzenia. Chociaż globalne ocieplenie i inne niszczycielskie skutki hodowli zwierząt na ubój nie były przedmiotem troski, kiedy żył Budda, 2500 do 2600 lat temu, gdyby Budda żył dzisiaj, nie ma wątpliwości, że opowiedziałby się za zakończeniem hodowli fabrycznej w imieniu zarówno naszego wrażliwego środowiska, jak i samych zwierząt." 

- Bob Isaacson, współzałożyciel i Dyrektor Wykonawczy Dharma Voices for Animals

"Zmiany klimatyczne są największym zagrożeniem dla naszego świata, Bożego świata, dzisiaj. Wyrażam uznanie dla organizacji Plant Based Treaty za jej oddane wysiłki na rzecz zwiększenia świadomości, że społeczna zmiana diety na wegańską jest niezbędna dla wysiłków mających na celu zapobieżenie katastrofie klimatycznej. Ich wysiłki muszą zakończyć się sukcesem, abyśmy mogli pozostawić przyszłym pokoleniom przyzwoity, nadający się do zamieszkania świat." 

- Rabin Dr. Nathan Lopes Cardozo, Dziekan, Akademii Davida Cardozoautor i międzynarodowy wykładowca.

"Jako naukowiec zajmujący się etyką religijną w różnych tradycjach religijnych, z całego serca przyjmuję traktat Plant Based. Każda religia uczy ludzkość, aby żyć prosto i współczująco, dzielić się i chronić wrażliwych, a wszystko to wskazuje teraz na dietę opartą na roślinach." 

- L. A. Kemmerer, Ph.D., MTS. i autor książki Zwierzęta i religie świata

"Bóg dał ludziom panowanie nad ziemią po tym, jak stworzył nas na swój "obraz". Oznacza to, że mamy wykonywać ten sam rodzaj "panowania", który został nam okazany, troszcząc się i pielęgnując siebie nawzajem oraz wszystkie stworzenia, które On stworzył i kocha. Niestety, nie wywiązujemy się z naszego powołania jako zarządcy tej planety! Zasady i cele Traktatu Opartego na Roślinach są całkowicie zgodne z tonem i przesłaniem Biblii, a także z zarzutem danym nam przez Boga, abyśmy troszczyli się o planetę i wszystkich jej mieszkańców." 

- Dr. Milton Mills, MD, i Adwentysta Dnia Siódmego

"Wszystkie religie mają jedno podstawowe założenie: dobroć, współczucie i unikanie zadawania bólu. Istnieje sposób, aby trzy razy dziennie praktykować tę podstawową zasadę duchową. Jedz owoce, warzywa, orzechy, ziarna i rośliny strączkowe, we wszystkich ich wspaniałych kombinacjach, i unikaj zabijania zwierząt. To takie proste. Jak mówi przysłowie, pokój zaczyna się na twoim talerzu".

- Jane Velez-Mitchell, dziennikarka/autorka

"Subsydiowanie upraw owoców, warzyw, pełnego ziarna, orzechów i roślin strączkowych oraz nakłanianie naszych współobywateli do jedzenia roślin, a nie mięsa, złagodzi tak wiele problemów. Na przykład, doprowadzi to do znacznej redukcji emisji gazów cieplarnianych przy niewielkim ułamku kosztów rozwoju alternatywnych źródeł energii. Jako Żydzi, jesteśmy zobowiązani do dbania o Ziemię i oszczędzania zasobów naturalnych. Wypełniamy ten obowiązek jedząc rośliny i robiąc to, co do nas należy, aby spowolnić i odwrócić zmiany klimatyczne." 

- Jeffrey Spitz Cohan, dyrektor wykonawczy, Jewish Veg

"Rolnictwo zwierzęce zanieczyszcza naszą planetę i jest poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa ludzkości. Międzywyznaniowa Koalicja Wegańska reprezentuje 36 organizacji członkowskich, a nasz partner - Animal Interfaith Alliance - 17 organizacji członkowskich. Razem wzywamy Sekretarza Generalnego Guterresa do uhonorowania naszych cenionych wartości duchowych poprzez usunięcie brudnego rolnictwa zwierzęcego z naszych systemów żywnościowych i praktykowanie szacunku dla wszystkich czujących istot."

- Lisa Levinson, z In Defense of Animals i współzałożycielka Międzywyznaniowej Koalicji Wegańskiej.

ZAKOŃCZENIE

Zdjęcia:

Zdjęcia liderów międzywyznaniowych: https://bit.ly/PlantTreatyInterfaith

Działania w ramach Traktatu Roślinnego na COP26: https://bit.ly/PlantTreatyPressPixVid

O DIECIE ROŚLINNEJ

Inicjatywa Plant Based Treaty jest oddolną kampanią mającą na celu umieszczenie systemów żywnościowych na czele walki z kryzysem klimatycznym. Wzorując się na popularnym Fossil Fuel Treaty, Traktat Roślinny ma na celu powstrzymanie powszechnej degradacji kluczowych ekosystemów spowodowanej przez rolnictwo zwierzęce i promowanie przejścia na zdrowsze, zrównoważone diety oparte na roślinach.

W Traktacie wzywa się przywódców i przywódczynie do wynegocjowania globalnego porozumienia opartego na trzech następujących zasadach:

  • RELINQUISH: Brak zmian w użytkowaniu gruntów, degradacji ekosystemów lub wylesiania dla celów hodowli zwierząt
  • REDIRECT: Aktywne przejście od systemów rolniczych opartych na zwierzętach do systemów żywnościowych opartych na roślinach
  • RESTORE: Przywrócenie kluczowych ekosystemów i ponowne zalesienie Ziemi

Na mocy Porozumienia paryskiego z 2015 r. państwa zawarły pakt, aby ograniczyć globalne ocieplenie do poziomu poniżej 2°C - a najlepiej 1,5°C - powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Chociaż zmniejszenie zużycia paliw kopalnych jest ważnym sposobem jest ważnym sposobem ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, samo w sobie nie wystarczy do osiągnięcie tego prawnie wiążącego celu. Traktat Roślinny zwraca uwagę na skutki hodowli mięsa, nabiału i jaj, które napędzają emisję dwutlenku węgla, metan i podtlenek azotu, trzy główne gazy cieplarniane. Eksperci twierdzą, że redukcja metanu jest prawdopodobnie jedynym sposobem na uniknięcie wzrostu temperatury powyżej 1,5°Ci największą szansą na spowolnienie ocieplenia w okresie do 2040 roku.

Naukowcy, osoby prywatne, grupy, firmy i miasta popierają to wezwanie do działania aby wywrzeć nacisk na rządy krajowe w celu wynegocjowania międzynarodowego Traktatu roślin. Wykorzystując to oddolne wsparcie, kampania będzie działać na rzecz na rzecz 10 milionów osób, 10 000 organizacji, 10 000 przedsiębiorstw i 50 miast, aby poparły traktat do 2023 roku, przed globalnym podsumowaniem Porozumienia Paryskiego (GST). Osoby fizyczne, organizacje, przedsiębiorstwa i miasta mogą poprzeć traktat, odwiedzając stronę https://plantbasedtreaty.org.

Strona internetowa https://plantbasedtreaty.org/

Instagram: https://www.instagram.com/plantbasedtreaty

Twitter: https://twitter.com/Plant_Treaty

TikTok: https://www.tiktok.com/@plantbasedtreaty

Facebook: www.facebook.com/PlantBasedTreaty