2021 Komunikaty prasowe

 

Moby prosi światowych przywódców COP26 o wynegocjowanie traktatu opartego na roślinach

Kontakt dla mediów:[email protected]

Glasgow, Wielka Brytania: Stephanie Cabovianco (Plant Based Treaty Campaigner): +(44) 7526 174 619
Bournemouth, Wielka Brytania: Nicola Harris (dyrektor ds. komunikacji): +(44) 7597 514 343
Kanada: Anita Krajnc (Global Campaign Coordinator): +1 (416) 825 6080

W oświadczeniu wideo wzywa się wszystkich do walki ze zmianami klimatu poprzez zmianę diety.

31 października 2021 r.

Aby zbiegło się to w czasie z oficjalnym Traktat Roślinny na COP26 w Glasgow, międzynarodowy artysta nagrywający Moby wezwał do globalnego porozumienia w sprawie przejścia do systemu żywnościowego opartego na roślinach w tym roku na COP26.

W odpowiedzi na zagrożenie metanowe, aktywiści związani z Traktatem Roślinnym będą organizować wydarzenia wewnątrz i na zewnątrz COP26, prosząc delegatów o rozpoczęcie negocjacji w sprawie Traktatu Roślinnego jako dodatku do Paryskich Porozumień Klimatycznych.

Traktat Roślinny ma na celu powstrzymanie ekspansji rolnictwa zwierzęcego i wylesiania, zachęcenie do przejścia na system żywnościowy oparty na roślinach poprzez przekierowanie dotacji, podatków i publicznych kampanii informacyjnych, a także ponowne zalesianie i ponowną dzikość ziemi. 

Koordynatorka globalnej kampanii Anita Krajnc powiedziała: "W pierwszym raporcie IPCC dotyczącym oceny naukowej, przedprzemysłowe poziomy metanu wynosiły 800 części na miliard, do 1990 r. wzrosły do 1720, a obecnie wynoszą 1900, czyli ponad dwukrotnie więcej. Z powodu zagrożenia metanowego grozi nam ocieplenie o 1,5 stopnia szybciej. Moby użycza swojej sławy, aby podnieść alarm w sprawie zbliżającej się katastrofy klimatycznej".

Oświadczenie Moby'ego z COP26 wzywające do traktatu opartego na roślinach:

Stoimy w obliczu katastrofy klimatycznej, a zwłaszcza zagrożenia metanowego.


Musimy uderzyć globalnego porozumienia na temat przejścia do systemu żywnościowego opartego na roślinach w tym roku na COP26.


Jesteśmy na dobrej drodze do ocieplenia o 1,5°C około 2030 roku i 2°C około 2040 roku. Doprowadziłoby to do katastrofalnych skutków klimatycznych, takich jak zwiększone fale upałów, intensywniejsze huragany, pożary, susze, niedobory żywności, gwałtowne zjawiska pogodowe, podnoszenie się poziomu mórz, uchodźcy klimatyczni, wybielanie koralowców oraz trwające masowe wymieranie tysięcy, dziesiątek tysięcy i milionów gatunków.


Musimy zająć się wszystkimi trzema gazami cieplarnianymi: dwutlenkiem węgla, metanem i podtlenkiem azotu. Naszą największą szansą na ograniczenie wzrostu temperatury w ciągu najbliższych 25 lat jest ograniczenie emisji metanu.


Porozumienie paryskie całkowicie milczy na temat rolnictwa zwierzęcego, ale jedna trzecia emisji metanu pochodzi z rolnictwa zwierzęcego.


Wszyscy możemy coś zmienić. Zwalczaj zmiany klimatyczne po prostu zmianą diety.

Więc proszę, dołącz do mnie i poprzyj i wspieraj Traktat oparty na roślinach.

ZAKOŃCZENIE

O DIECIE ROŚLINNEJ

Jako uzupełnienie UNFCCC/Paris Agreement, Traktat Roślinny jest oddolną inicjatywą wzywającą rządy krajowe do wynegocjowania przełomowego międzynarodowego traktatu - pierwszego w swoim rodzaju, który stawia systemy żywnościowe w centrum walki z kryzysem klimatycznym.

Traktat ma na celu powstrzymanie powszechnej degradacji kluczowych ekosystemów spowodowanej przez rolnictwo zwierzęce, promowanie przejścia na zdrowsze i bardziej zrównoważone diety roślinne oraz aktywne odwracanie szkód wyrządzonych funkcjom planety, usługom ekosystemowym i różnorodności biologicznej.

Strona internetowa https://plantbasedtreaty.org/

Instagram: https://www.instagram.com/plantbasedtreaty

Twitter: https://twitter.com/Plant_Treaty

TikTok: https://www.tiktok.com/@plantbasedtreaty

Facebook: www.facebook.com/PlantBasedTreaty

Video:

YouTube video: https://www.youtube.com/watch?v=0hcFzgm5A_g

Plik wideo w formacie MP4: https://drive.google.com/file/d/1HcpwFuMFfzJ13xVJX1F46PurJj2gsDxg/view?usp=sharing