2021 Komunikaty prasowe

Ponad 14,000 podpisów pod petycją wzywającą Glasgow do poparcia traktatu roślinnego podczas negocjacji COP26

Media Contact(s): 

Bournemouth, Wielka Brytania: Nicola Harris (dyrektor ds. komunikacji): +(44) 7597 514 343
Kanada: Anita Krajnc (Global Campaign Coordinator): +1 (416) 825 6080

1 listopada 2021 r.

Glasgow: 

W sytuacji, gdy rolnictwo zwierzęce jest motorem chaosu klimatycznego i dewastacji środowiska naturalnego, działacze kampanii wzywają Glasgow do poparcia nowego Traktat Roślinny która jest wspierana przez 17 posłów w parlamencie brytyjskim w tym Chris Stephens MP dla Glasgow South West, David Linden MP dla Glasgow East i Dr Lisa Cameron MP dla East Kilbride, Strathaven i Lesmahagow, Christine Jardine MP dla Edinburgh West.

Kat Chan, aktywistka młodzieżowa Plant Based Treaty i przewodnicząca Strathclyde Vegan Society wysłała e-mail do swoich radnych, zachęcając Glasgow, aby stało się trzecim miastem, które poparło Plant Based Treaty, po poparciu w Rosario, Argentyna i Strathclyde. Boynton BeachFloryda. Powiedziała, ".Glasgow ogłosiło stan zagrożenia klimatycznego, a przejście na dietę roślinną jest konieczne, aby stać się zero netto do 2030 roku. Staramy się, aby politycy, rządy i miasta poparły Traktat Roślinny, który zachęca do zmiany diety opartej na roślinach, aby pomóc zapobiec katastrofie klimatycznej."

Cllr Martha Wardrop złożyła pytanie na posiedzeniu rady w zeszłym tygodniu, ale nie udało się to w głosowaniu nad pytaniami. Cllr John Molyneux powiedział w mailu do Chan: "Będziemy szukać innych okazji do wywołania tej sprawy w przyszłości".

Jednak Plant Based Traktat powiedzieć, że nie ma czasu do stracenia i uruchomił petycję wzywając Glasgow do poparcia Traktatu opartego na roślinach. Petycja, która przyciągnęła ponad 14.000 podpisów również wzywa Lord Provost of Glasgow, Philip Braat, aby wysłać list do pierwszego ministra Szkocji, Nicola Sturgeon i premiera Wielkiej Brytanii, Boris Johnson, wzywając szkocki i brytyjski rząd do wspierania globalnej inicjatywy dla traktatu opartego na roślinach.

Koordynatorka kampanii globalnej Anita Krajnc powiedziała: "Nowy raport Systems Change Lab Nowy raport Systems Change Lab właśnie wydał ostre ostrzeżenie, że emisje z rolnictwa, wylesiania i użytkowania gruntów zmierzają w złym kierunku, a my wzywamy miasto Glasgow do wykazania się przywództwem w działaniach na rzecz klimatu poprzez poparcie traktatu Plant Based Treaty i pomoc w umieszczeniu rozwiązań opartych na roślinach w agendzie na COP26."

Na początku tego tygodnia Moby wydał oświadczenie wideo wzywając światowych przywódców do negocjowania traktatu roślinnego na COP26, aby rozwiązać problem zagrożenia metanowego.

ZAKOŃCZENIE

O DIECIE ROŚLINNEJ

Inicjatywa Plant Based Treaty jest oddolną kampanią mającą na celu umieszczenie systemów żywnościowych na czele walki z kryzysem klimatycznym. Wzorując się na popularnym Fossil Fuel Treaty, Traktat Roślinny ma na celu powstrzymanie powszechnej degradacji kluczowych ekosystemów spowodowanej przez rolnictwo zwierzęce i promowanie przejścia na zdrowsze, zrównoważone diety oparte na roślinach.

W Traktacie wzywa się przywódców i przywódczynie do wynegocjowania globalnego porozumienia opartego na trzech następujących zasadach:

  • RELINQUISH: Brak zmian w użytkowaniu gruntów, degradacji ekosystemów lub wylesiania dla celów hodowli zwierząt
  • REDIRECT: Aktywne przejście od systemów rolniczych opartych na zwierzętach do systemów żywnościowych opartych na roślinach
  • RESTORE: Przywrócenie kluczowych ekosystemów i ponowne zalesienie Ziemi

Na mocy Porozumienia paryskiego z 2015 r. państwa zawarły pakt, aby ograniczyć globalne ocieplenie do poziomu poniżej 2°C - a najlepiej 1,5°C - powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Chociaż zmniejszenie zużycia paliw kopalnych jest ważnym sposobem jest ważnym sposobem ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, samo w sobie nie wystarczy do osiągnięcie tego prawnie wiążącego celu. Traktat Roślinny zwraca uwagę na skutki hodowli mięsa, nabiału i jaj, które napędzają emisję dwutlenku węgla, metan i podtlenek azotu, trzy główne gazy cieplarniane. Eksperci twierdzą, że redukcja metanu jest prawdopodobnie jedynym sposobem na uniknięcie wzrostu temperatury powyżej 1,5°Ci największą szansą na spowolnienie ocieplenia w okresie do 2040 roku.

Naukowcy, osoby prywatne, grupy, firmy i miasta popierają to wezwanie do działania aby wywrzeć nacisk na rządy krajowe w celu wynegocjowania międzynarodowego Traktatu roślin. Wykorzystując to oddolne wsparcie, kampania będzie działać na rzecz na rzecz 10 milionów osób, 10 000 organizacji, 10 000 przedsiębiorstw i 50 miast, aby poparły traktat do 2023 roku, przed globalnym podsumowaniem Porozumienia Paryskiego (GST). Osoby fizyczne, organizacje, przedsiębiorstwa i miasta mogą poprzeć traktat, odwiedzając stronę https://plantbasedtreaty.org.

Strona internetowa https://plantbasedtreaty.org/

Instagram: https://www.instagram.com/plantbasedtreaty

Twitter: https://twitter.com/Plant_Treaty

TikTok: https://www.tiktok.com/@plantbasedtreaty

Facebook: www.facebook.com/PlantBasedTreaty