E-mail Akcja

Ottawa, popiera Traktat o roślinach.

Radni w Ottawie mogą oprzeć się na swoim zobowiązaniu do zajęcia się emisjami z paliw kopalnych, promując i chroniąc zdrowie miasta i planety poprzez poparcie traktatu Plant Based.

Please email your Ottawa councillors using the email template below.

Będzie nam bardzo miło, jeśli Twój radny odpowie. Prosimy o przekazanie wszelkich otrzymanych odpowiedzi na adres [email protected].

Dowiedz się więcej o kampaniach miejskich Plant Based Treaty

PODPISZ PETYCJĘ:

Ottawa, popiera Traktat o roślinach.