2023 Informacje prasowe

Plant Based Treaty komentuje Deklarację ZEA COP28 w sprawie zrównoważonego rolnictwa, odpornych systemów żywnościowych i działań na rzecz klimatu i mówi, że kraje muszą opracować strategie żywnościowe oparte na roślinach przed COP30.

Kontakt dla mediów:

Globalny:

Dostępny na wywiad podczas COP28:

Pliki multimedialne: https://drive.google.com/drive/folders/1OK9QGZvLuEcDM0h4zabCiAS7TDbgKNew?

1 grudnia 2023 r., Zjednoczone Emiraty Arabskie - Dzisiaj, 134 krajów reprezentujące 5,7 miliarda ludzi podpisały Deklarację ZEA COP28 w sprawie zrównoważonego rolnictwa, odpornych systemów żywnościowych i działań w dziedzinie klimatu w sprawie przekształcenia systemu żywnościowego, pierwszą w historii rezolucję COP dotyczącą emisji żywności i wzywającą do transformacji systemu żywnościowego.

Anita Krajnc, globalny koordynator kampanii, mówi:

"The Plant Based Treaty z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Deklaracja z Emiratów koncentruje się na emisjach żywności jako sposobie na umieszczenie zmiany diety w centrum rozmów klimatycznych. Globalne spożycie mięsa, nabiału i jaj na mieszkańca przyspiesza od lat pięćdziesiątych XX wieku, przyczyniając się do naruszenia pięciu granic planetarnych, w szczególności zmiany klimatu, zmiany użytkowania gruntów, różnorodności biologicznej, fosforu i azotu oraz zużycia wody. Chcemy teraz zobaczyć odważne i pilne krajowe i miejskie plany działania na rzecz przejścia na żywność pochodzenia roślinnego przed COP30".

Nicola Harris, dyrektor ds. komunikacji, mówi:

"Rolnictwo zwierzęce zajmuje 83% gruntów rolnych, ale dostarcza zaledwie 18% kalorii i emituje ogromne ilości gazów cieplarnianych, w szczególności metanu. Nie ma 1,5C bez planu działania na rzecz przejścia na żywność pochodzenia roślinnego. 22 miasta, w tym Los Angeles i Edynburg, wezwały do wynegocjowania traktatu roślinnego jako dodatku do porozumienia paryskiego i nadszedł czas, aby wdrożyć plan ratunkowy". 

W przyszłym tygodniu Plant Based Treaty opublikuje nowy raport, Bezpieczne i sprawiedliwe: The Plant Based Treaty's Vegan Doughnut Economics Approach to the Food System. Raport będzie dotyczył wpływu rolnictwa zwierzęcego na zmiany klimatu i inne granice planetarne. Poprzez wprowadzenie ram wegańskiej ekonomii pączków Plant Based Treaty, raport zapewnia naukowy mandat dla odważnych i pilnych działań klimatycznych podejmowanych przez przywódców miast, rządy stanowe i COP28.

Tło

Traktat Roślinny został nominowany do nagrody Earth Shot 2024 i jest inspirowany traktatami, które dotyczyły zagrożeń związanych ze zubożeniem warstwy ozonowej i bronią jądrową. 

Inicjatywa została poparta przez 22 miasta, w tym Edynburg, Los Angeles i Didim w Turcji, i przyciągnęła wsparcie 120 000 indywidualnych zwolenników, 5 laureatów Nagrody Nobla, naukowców z IPCC oraz ponad 3000 grup i firm, w tym UK Health Alliance on Climate Change oraz oddziały Greenpeace i Friends of the Earth.

Traktat Roślinny uzyskał głośne poparcie celebrytów, w tym Chrisa Packhama oraz Paula, Mary i Stelli McCartney, którzy wydali pisemne oświadczenie wzywające polityków do poparcia Traktatu Roślinnego. Powiedzieli oni: "Wierzymy w sprawiedliwość dla zwierząt, środowiska i ludzi. Dlatego popieramy Traktat Roślinny i wzywamy osoby prywatne i rządy do jego podpisania".

www.plantbasedtreaty.org