Wybierz stronę

E-mail Akcja

San Luis Obispo, popiera Traktat o roślinach.

San Luis Obispo przyjęło plan działań na rzecz klimatu i zobowiązało się do osiągnięcia neutralności węglowej do 2035 roku. 

Członkowie Rady w San Luis Obispo mogą oprzeć się na tym zobowiązaniu, popierając Traktat o żywności opartej na roślinach i rozwijając strategię żywności opartej na roślinach w celu rozwiązania problemu emisji gazów cieplarnianych opartej na konsumpcji. 

Prosimy o wysłanie wiadomości e-mail do członków Rady San Luis Obispo przy użyciu poniższego szablonu wiadomości e-mail:

Dowiedz się więcej o kampaniach miejskich Plant Based Treaty

PODPISZ PETYCJĘ:

San Luis Obispo, popiera Traktat o roślinach.