Wybierz stronę

KOMUNIKATY PRASOWE | 2024

Solid Rock Community School opowiada się za zrównoważonym rozwojem środowiskowym, zdrowotnym i etycznym, popierając traktat roślinny

(Tarpon Springs, Floryda - 18 lutego 2024 r.) - Solid Rock Community School ustanawia precedens jako pierwsza amerykańska instytucja edukacyjna, która popiera Traktat Roślinny, dostosowując się do swojego zaangażowania w zrównoważony rozwój, zdrowie i etyczne życie. Ten znaczący krok wzmacnia zaangażowanie szkoły w zarządzanie środowiskiem i promowanie odpowiedzialnych nawyków konsumpcyjnych.

Solid Rock Community School promuje zrównoważony rozwój, zdrowie i etyczne życie, angażując się w zarządzanie środowiskiem, dobre samopoczucie i odpowiedzialność moralną. To holistyczne podejście odnosi się do palących kwestii, takich jak wylesianie, niedobór wody i choroby przewlekłe, podkreślając znaczenie inicjatyw opartych na roślinach dla zdrowszej planety i populacji. Szkoła integruje etyczne życie ze swoim programem nauczania, koncentrując się na uczciwości, współczuciu i sprawiedliwości społecznej wraz z ochroną środowiska.

Kontakt dla mediów:

Kontakt dla mediów:

(Tarpon Springs, Floryda - 18 lutego 2024 r.) - Solid Rock Community School ustanawia precedens jako pierwsza amerykańska instytucja edukacyjna, która popiera Traktat Roślinny, dostosowując się do swojego zaangażowania w zrównoważony rozwój, zdrowie i etyczne życie. Ten znaczący krok wzmacnia zaangażowanie szkoły w zarządzanie środowiskiem i promowanie odpowiedzialnych nawyków konsumpcyjnych.

Solid Rock Community School promuje zrównoważony rozwój, zdrowie i etyczne życie, angażując się w zarządzanie środowiskiem, dobre samopoczucie i odpowiedzialność moralną. To holistyczne podejście odnosi się do palących kwestii, takich jak wylesianie, niedobór wody i choroby przewlekłe, podkreślając znaczenie inicjatyw opartych na roślinach dla zdrowszej planety i populacji. Szkoła integruje etyczne życie ze swoim programem nauczania, koncentrując się na uczciwości, współczuciu i sprawiedliwości społecznej wraz z ochroną środowiska.

 

Michele Fasnacht, dyrektor szkoły, podkreśliła: "Ta inicjatywa nie tylko edukuje naszych uczniów w zakresie zdrowszych nawyków żywieniowych, ale także podkreśla korzyści zdrowotne wynikające z diety roślinnej, w tym zmniejszone ryzyko chorób przewlekłych i lepsze ogólne samopoczucie. Wzmacnia to znaczenie codziennego wkładu w zdrowszy, bardziej współczujący świat. Chodzi o przejście do stylu życia, który jest lepszy zarówno dla nas, jak i dla planety" - powiedziała. "Oferując jeden posiłek roślinny dziennie, nasza szkoła aktywnie przyczynia się do realizacji tej wizji, pokazując, jak małe, konsekwentne działania mogą mieć ogromny wpływ na nasze zdrowie i środowisko. Praktyka ta edukuje naszych uczniów o zaletach wyborów opartych na roślinach, podkreślając znaczenie codziennych wysiłków na rzecz bardziej współczującego świata".

W znaczącym cytacie Shannon Blair, rzeczniczka Solid Rock, rozwinęła misję szkoły, stwierdzając: "Nasze zaangażowanie w traktat roślinny nie dotyczy tylko tego, czego uczymy; chodzi o to, jak żyjemy naszymi wartościami każdego dnia. Szkoła zintegrowała ogród od nasion do stołu i ekskluzywną kuchnię opartą na roślinach, aby wspierać swoją misję, zapewniając, że nasi uczniowie nie tylko uczą się o zrównoważonym rozwoju, ale także żyją nim poprzez każdy posiłek oferowany w szkole".

Lucy Monette, szkolna edukatorka humanitarna, powiedziała: "Nasze zaangażowanie polega na rozwijaniu współczucia, empatii, szacunku i głębokiej więzi z naszą planetą i jej mieszkańcami. Wplatając te wartości w nasze ramy edukacyjne, wykraczamy poza ochronę środowiska, podkreślając kluczową rolę naszych wyborów w kształtowaniu świata, który jest współczujący, etyczny i zrównoważony".

Szkoła Solid Rock Community School wspiera Traktat Roślinny, włączając zasady świadomości ekologicznej i zrównoważonego życia do swojego programu nauczania. Edukując uczniów na temat wartości dokonywania ekologicznych wyborów, szkoła zobowiązuje się do wychowania pokolenia gotowego do aktywnego zaangażowania się w ochronę środowiska. Zobowiązanie to podkreśla zaangażowanie szkoły nie tylko w kwestie środowiskowe i zdrowotne, ale także w sprawiedliwość i współczucie we wszystkich działaniach. Dzięki temu zintegrowanemu podejściu Solid Rock aspiruje do wychowania przyszłych liderów, którzy są zaangażowani w tworzenie zrównoważonego, sprawiedliwego i sprawiedliwego świata, ucząc znaczenia etycznego podejmowania decyzji wraz z zarządzaniem środowiskiem.

"Nasze poparcie dla Traktatu Roślinnego i integracja ekskluzywnej kuchni roślinnej to jasne deklaracje naszego oddania naszym studentom i szerszej społeczności" - podkreśliła Michele Fasnacht. "Poprzez te działania chcemy przygotować naszych studentów do bycia przemyślanymi i świadomymi jednostkami, świadomymi tego, jak dieta wpływa nie tylko na ich zdrowie, ale także na dobrobyt naszej planety dla przyszłych pokoleń".

Ta inicjatywa Solid Rock Community School jest częścią rosnącego trendu w edukacji, polegającego na wplataniu kwestii środowiskowych i zrównoważonego rozwoju w akademickie programy nauczania. Wspierając Traktat Roślinny, szkoła pragnie zachęcić inne instytucje edukacyjne do przyjęcia podobnych zrównoważonych i etycznych praktyk.

Aby uzyskać więcej informacji na temat inicjatyw i programów edukacyjnych Solid Rock Community School w zakresie zrównoważonego rozwoju, skontaktuj się z [email protected] lub zadzwoń pod numer 727-934-0909.

O Solid Rock Community School:
Solid Rock Community School to myśląca przyszłościowo prywatna szkoła non-profit K-12, której celem jest zapewnienie kompleksowej edukacji przygotowującej uczniów do podejmowania przyszłych wyzwań z kreatywnością, empatią i siłą. Kładąc silny nacisk na zarządzanie środowiskiem, zdrowie i wartości etyczne, Solid Rock Community School dąży do rozwoju liderów, którzy są gotowi wywrzeć pozytywny wpływ na świat.

Tło

Traktat Roślinny jest wzorowany na Traktacie o nierozprzestrzenianiu paliw kopalnych, który Edinburgh zatwierdził w 2021 r. i zainspirowany traktatami, które dotyczyły zagrożeń związanych ze zubożeniem warstwy ozonowej i bronią jądrową. Od momentu uruchomienia w sierpniu 2021 r. inicjatywa otrzymała wsparcie od 135 000 indywidualnych zwolenników, 5 laureatów Nagrody Nobla, naukowców IPCC, ponad 1000 organizacji pozarządowych i grup społecznych oraz 1000 firm, w tym In Defense of Animals, Oceanic Preservation Society oraz oddziałów Greenpeace i Friends of the Earth.

Traktat oparty na roślinach zapewnił sobie wysokie poparcie gwiazd, w tym Paula, Mary i Stelli McCartney, którzy wydali pisemne oświadczenie wzywające polityków do poparcia Traktatu opartego na roślinach. Powiedzieli oni: "Wierzymy w sprawiedliwość dla zwierząt, środowiska i ludzi. Dlatego popieramy Traktat Roślinny i namawiamy osoby prywatne i rządy do jego podpisania."

Traktat oparty na roślinach był przedstawiany w...

Więcej z centrum prasowego