Blog

 

Stop eating animals to prevent more ocean dead zones

June 23, 2022    |    Miriam Porter

Być może słyszałeś o martwych strefach oceanów, ale nie jesteś pewien, co to znaczy, co je powoduje i jak poważne jest to zjawisko dla naszej planety. Czytaj dalej, aby się tego dowiedzieć i dowiedzieć się, jak możesz pomóc zapobiec pogorszeniu się sytuacji.

Martwa strefa oceanu to obszar oceanu o bardzo niskim poziomie tlenu, co sprawia, że nie nadaje się on do zamieszkania i powoduje wymieranie całych ekosystemów. Większość organizmów morskich nie jest w stanie przetrwać w martwej strefie oceanu, a obszar ten można porównać do bardzo gorącej pustyni o niewielkiej bioróżnorodności. Choć martwe strefy oceaniczne mogą czasem powstawać w sposób naturalny, większość z nich jest spowodowana skutkami zmian klimatu i praktyk rolniczych. Należą do nich hodowle fabryczne żywych zwierząt, takich jak świnie, krowy i kurczaki, oraz zanieczyszczenia pochodzące z nawozów sztucznych i pestycydów stosowanych do produkcji żywności dla tych zwierząt, a także dla ludzi. Nadmiar substancji odżywczych przedostających się z farm fabrycznych do dróg wodnych w postaci odpadów zwierzęcych prowadzi do przerostu alg, a następnie tworzy zakwity alg, które zawierają niebezpieczne poziomy toksyn. Oczekuje się, że wraz z nasilaniem się zmian klimatu martwe strefy w oceanach będą się powiększać zarówno pod względem rozmiarów, jak i liczby.

“Less oxygen dissolved in the water is often referred to as a “dead zone” because most marine life either dies, or, if they are mobile such as fish, leave the area. Habitats that would normally be teeming with life become, essentially, biological deserts.”National Ocean Service

 

Druga co do wielkości martwa strefa na świecie znajduje się w USA, a konkretnie w północnej części Zatoki Meksykańskiej, jednak żadna część świata nie jest wolna od martwych stref w wodach przybrzeżnych.

Proces prowadzący do powstawania martwych stref w oceanach nazywa się eutrofizacją. Eutrofizacja "zachodzi, gdy środowisko zostaje wzbogacone w składniki odżywcze, zwiększając ilość roślin i glonów.... Eutrofizacja uruchamia w ekosystemie reakcję łańcuchową, która rozpoczyna się od nadmiaru glonów i roślin. Nadmiar glonów i materii roślinnej ulega w końcu rozkładowi, wytwarzając duże ilości dwutlenku węgla." - Narodowa Służba Oceaniczna

National Ocean Service wyjaśnia dalej: "Istnieje wiele czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych, które łączą się w celu stworzenia martwych stref, ale zanieczyszczenie substancjami odżywczymi jest główną przyczyną powstawania takich stref stworzonych przez człowieka."

Rolnictwo zwierzęce, stworzone przez ludzi, jest bezpośrednio związane z martwymi strefami oceanów - odpady zwierzęce i nawozy roślinne z farm trafiają bezpośrednio do naszych dróg wodnych. Oznacza to, że nie tylko zwierzęta hodowlane, takie jak świnie, krowy, kurczaki, indyki, owce, kozy i inne są zabijane dla ludzi i więzione dla ich mleka i jaj, ale także ekosystemy oceanów są bezpośrednio naruszane przez przemysł mięsny i mleczarski, który już eksploatuje zwierzęta dla zysku.

Liczba zwierząt zabijanych co roku dla zdobycia pożywienia jest szokująca. Zajrzyj na stronę Animal Clock, aby zobaczyć, jak liczby te rosną i rosną w czasie rzeczywistym. "Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych podaje, że w 2020 roku ubito 9,76 miliarda zwierząt lądowych". - Zegar Zwierząt

Tymczasem w Kanadzie "w 2021 roku kanadyjski przemysł mięsny uśmiercił ponad 825 milionów zwierząt lądowych przeznaczonych na żywność, według rządowych statystyk uboju przeanalizowanych przez organizację Animal Justice." - Sprawiedliwość dla Zwierząt

To bardzo dużo odpadów zwierzęcych trafiających do naszych cennych dróg wodnych! Do tego dochodzą wszystkie nawozy sztuczne używane do uprawy roślin takich jak kukurydza czy soja, które te zwierzęta hodowlane muszą jeść, aby się utrzymać, dopóki nie zostaną zabite i nie przybędzie następna grupa zwierząt. To błędne koło.

The Guardian reported: “Toxins from manure and fertiliser pouring into waterways are exacerbating huge, harmful algal blooms that create oxygen-deprived stretches of the gulf, the Great Lakes and Chesapeake Bay…”

Wyjaśniają dalej: "Składniki pokarmowe pochodzące z rolnictwa i ścieków spływające do strumieni, rzek i oceanów stymulują nadmierny rozwój glonów, które następnie ulegają rozkładowi. Skutkuje to niedotlenieniem wody, czyli brakiem tlenu, co powoduje ucieczkę lub śmierć organizmów morskich". - The Guardian

Zwierzęta w fermach fabrycznych emitują toksyczne ilości metanu, CO2 i odchodów, które w znacznym stopniu przyczyniają się do zmian klimatu, globalnego ocieplenia, niedoboru wody, zanieczyszczenia, emisji gazów cieplarnianych i wylesiania. A teraz wiemy, że proces hodowli, a następnie zabijania zwierząt dla celów spożywczych jest również w dużej mierze odpowiedzialny za powstawanie martwych stref w oceanach.

W 2018 r. organizacja Mighty Earth poinformowała, że od 1950 r. martwe strefy oceanów powiększyły się o 1000% na całym świecie i powołała się na badanie naukowe zatytułowane " Spadek zawartości tlenu w oceanie światowym i wodach przybrzeżnych".

“The study points to climate change and expanding meat production as primary drivers of these low-oxygen areas, and echoes findings from Mighty Earth’s recent investigation into the specific companies most responsible for the largest dead zone on record in the Gulf of Mexico last year.”Mighty Earth

Czy są więc jakieś dobre wiadomości? Cóż, właściwie tak. Niektóre martwe strefy oceanów można spowolnić, a inne z czasem mogą się odbudować, w zależności od tego, co je spowodowało. W dokumencie Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) na temat odtleniania oceanów napisano, co następuje;

“To reverse the loss of oxygen, people, industry and governments must urgently cut carbon dioxide emissions and reduce ocean nutrient pollution. Warming-driven deoxygenation cannot easily be reversed but it can be slowed considerably by mitigating greenhouse gas emissions.”IUCN

Co możemy zrobić, aby zapobiec powstawaniu kolejnych martwych stref w oceanach? Oprócz kupowania żywności uprawianej z użyciem mniejszej ilości nawozów lub nawet, jeśli to możliwe, uprawiania własnej żywności, bardzo ważne jest, abyśmy wyeliminowali spożycie mięsa, ryb, nabiału i jaj. Stosowanie diety roślinnej to najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić dla naszej planety, nie wspominając o twoim zdrowiu i życiu zwierząt. Podejmując bezpośrednie działania w zakresie systemów żywnościowych i nie wspierając rolnictwa zwierzęcego, możemy pomóc odwrócić szkody wyrządzone naszej Ziemi i zapobiec powstawaniu martwych stref w oceanach w przyszłości. Dieta wegańska jest bezpieczna na wszystkich etapach życia, a Traktat Roślinny ma dla ciebie przewodnik Vegan Action Starter Guide, który pomoże ci dokonać przejścia. Namów przyjaciół i rodzinę, by przyłączyli się do ciebie w tej niezwykłej podróży i wspólnie spróbujcie dokonać prawdziwych zmian dla naszej planety.

Miriam Porter is an award-winning writer who writes about veganism, social justice issues, and eco-travel. Miriam currently lives in Toronto with her son Noah and many rescued furry friends. She is a passionate animal rights activist and speaks up for those whose voices cannot be heard.