2023 Informacje prasowe

 

UKHACC dodaje wsparcie dla Traktatu Roślinnego

Kontakt dla mediów:

12 lipca 2023 r: Brytyjska organizacja Health Alliance on Climate Change poparła globalny traktat mający na celu umieszczenie systemów żywnościowych w centrum walki z kryzysem klimatycznym. 

Traktat Traktat Roślinny ma na celu powstrzymanie powszechnej degradacji krytycznych ekosystemów spowodowanej przez rolnictwo zwierzęce, promowanie przejścia na zdrową, zrównoważoną dietę roślinną oraz aktywne odwracanie szkód wyrządzonych funkcjom planety, usługom ekosystemowym i różnorodności biologicznej.

Traktat zawiera trzy podstawowe zasady:

  1. Zrzeczenie się: Brak zmian w użytkowaniu gruntów, degradacji ekosystemów lub wylesiania na potrzeby hodowli zwierząt.
  2. Przekierowanie: Aktywne odejście od systemów żywnościowych opartych na zwierzętach na rzecz systemów roślinnych
  3. Przywracanie: Aktywne przywracanie kluczowych ekosystemów, w szczególności przywracanie lasów i ponowne kształtowanie krajobrazów.

Na początku tego roku Sojusz wezwał swoich członków do zobowiązania się do priorytetowego traktowania zrównoważonej żywności pochodzenia roślinnego w swoich organizacjach. Organizacje opieki zdrowotnej mogą być potężnymi orędownikami zmian, a poprzez przewodzenie w przechodzeniu na zrównoważoną dietę, która jest lepsza dla zdrowia i przyrody, mogą wpływać na znaczący postęp.

W "All Consuming: Budowanie zdrowszego systemu żywnościowego dla ludzi i planety", opublikowanym przez UKHACC w 2020 r., informowaliśmy o dużym wpływie produkcji mięsa na klimat w porównaniu ze znacznie niższymi emisjami z żywności pochodzenia roślinnego, która jest również lepsza dla zdrowia. Zmian Klimatu wezwał do zmniejszenia produkcji wołowiny, jagnięciny i nabiału o 20% do 2030 r. i o 35% do 2050 r.

Dyrektor UKHACC, dr Elaine Mulcahy, powiedziała: "Zmiana sposobu produkcji i konsumpcji żywności ma kluczowe znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej, redukcji emisji gazów cieplarnianych, adaptacji do zmian klimatycznych i poprawy zdrowia. Obecnie hodowla zwierząt ma nieproporcjonalny wpływ na bioróżnorodność, użytkowanie gruntów i środowisko. Musimy przejść na dietę opartą w większym stopniu na roślinach, jednocześnie zmniejszając spożycie żywności pochodzenia zwierzęcego. Powinno się to odbywać równolegle z wdrażaniem przyjaznych naturze metod hodowli, które chronią dobrostan zwierząt i znacznie zmniejszają marnotrawstwo żywności".

Poparcie UKHACC dla Traktatu Roślinnego dodatkowo wzmacnia potrzebę przejścia na dietę bardziej opartą na roślinach z korzyścią dla klimatu, przyrody i naszego zdrowia.

James O'Toole, dyrektor ds. komunikacji w Plant Based Treaty, powiedział, "Z zadowoleniem przyjmujemy poparcie i wsparcie Brytyjskiego Sojuszu na rzecz Zdrowia w sprawie Zmian Klimatu. Wsparcie organizacji reprezentującej około 1 miliona pracowników służby zdrowia pokazuje, że nadszedł czas, aby podjąć poważne działania i rzecznictwo w celu zwalczania kryzysu klimatycznego i ekologicznego. Diety roślinne mogą być również niezwykle korzystne dla zdrowia pacjentów reprezentowanych przez tych pracowników służby zdrowia."