Kampanjåtgärder för Brampton

Bjud in Brampton att stödja det växtbaserade fördraget

I april 2019 förklarade Brampton ett klimatnödläge och lovade att minska utsläppen av växthusgaser i staden med 80 % fram till 2050.

Fullmäktigeledamöterna i Brampton kan bygga vidare på detta engagemang för att bemöta klimatnödsituationen genom att inkludera växtbaserade lösningar i sin klimathandlingsplan och stödja det växtbaserade fördraget.

Skicka ett brev

Ring ett samtal

Skriv under petitionen

Plant Based Treaty stöds av

GÅ MED I TEAMET FÖR VÄXTBASERAT FÖRDRAG
I BRAMPTON

"Av etiska skäl måste alla onödiga metankällor minskas så snabbt och långt som möjligt. Det innebär att global veganisering nu är en nödvändighet för överlevnad."

Dr Peter Carter

Direktör för Climate Emergency Institute och expertgranskare för IPCC