Stödjare av det växtbaserade avtalet

Städer

21 städer har ställt sig bakom det växtbaserade fördraget

Godkänd den 8 september 2021

Godkänd den 12 november 2021

Godkänd den 12 november 2021

Godkänd den 26 november 2021

Godkänd den 2 februari 2022

Godkänd den 28 januari 2022

Godkänd den 18 februari 2022

Godkänd den 2 mars 2022

Godkänd den 3 mars 2022

Godkänd den 4 mars 2022

Godkänd den 1 april 2022

Godkänd den 4 april 2022

Godkänd den 7 april 2022

Godkänd den 3 juni 2022

Godkänd den 8 juni 2022

Godkänd den 21 juli 2022

Godkänd den 14 oktober 2022

Godkänd den 25 oktober 2022

Godkänd 14 december 2022

Godkänd 17 januari 2023

Godkänd den 14 mars 2023

Gör / Agera

Uppmana din stad att underteckna PBT

Starta ett PBT-team i din stad

Kolla in våra kostnadsfria resurser för städer

De senaste nyheterna