Uppmana kommuner att stödja det växtbaserade avtalet

Vi behöver alla tillgängliga krafter för att ta itu med klimatnödsituationen

Vi bjuder in representanter för städer världen över till att stödja Det växtbaserade avtalet. Detta kommer att skapa en påtryckning på regeringar och världsledare om att förhandla fram ett globalt avtal för att minska den inverkan djurindustrin/djurjordbruket har på planeten.

Skicka e-post till dina företrädare

Tyskland

Irland

Italien

Storbritannien

på annan plats?

Ladda ner vårt exempelbrev (finns på flera språk)
och skicka till lokalpolitiker och liknande.