Be städerna att stödja det växtbaserade fördraget

Vi behöver alla händer på däck för att ta itu med klimatnödsituationen med "röd kod".

Vi bjuder in stadsrepresentanter över hela världen att stödja Det växtbaserade fördraget, som kommer att skapa ett underifråntryck för regeringar och världsledare att förhandla fram ett globalt avtal för att stoppa djurhållningens inverkan på planeten.

Skicka e-post till dina företrädare

deutschland

Irland

Italien

Storbritannien

på annan plats?

Ladda ner vårt exempelbrev (finns på flera språk)
och skicka det till din lokala borgmästare och representanter.