2023 Pressmeddelanden

 

Edinburgh och Stockholm skulle kunna återskapa 571 000 hektar mark genom att införa växtbaserad kost, säger Oxford-akademikern Joseph Poore.

Övergången kan leda till en sammanlagd minskning av koldioxidutsläppen med 4,6 miljoner ton, vilket motsvarar att 1,5 miljoner bilar tas ur trafik.

Mediekontakter och begäran om intervjuer:

Medietillgångar

Den 13 april 2023: Under gårdagens webbseminarium som anordnades av Växtbaserat fördrag och Vegoforum, avslöjade Dr Joseph Poore, chef för Oxford Martin Programme on Food Sustainability Analytics vid Oxford University, nya uppseendeväckande beräkningar som visar vilka miljöfördelar invånarna i Edinburgh och Stockholm skulle ha om de antog en vegansk livsstil.

Vad skulle hända om Edinburgh och Stockholm blev veganska?
Om Edinburgh skulle omfamna växtbaserad kost, en massiv 232 000 hektar av mark skulle kunna återskapas, ett område lika stort som Lake District National Park, och utsläppsminskningar skulle motsvara att ta bort 532 000 bilar från gatorna. Om Stockholm skulle följa samma väg skulle ytterligare 339 000 hektar mark skulle kunna återförvildas, ett område lika stort som Sarek National Park, och utsläppsminskningen skulle motsvara att ta 935 000 bilar från vägarna.

Nicola Harris, kommunikationsdirektör för Plant Based Treaty, säger: "Joseph Poore har visat att om Edinburgh helt och hållet anammade vegansk kost skulle vi kunna förvildas på en mark som är nästan tio gånger större än själva staden, vilket skulle göra det möjligt för oss att dra ner på kolet från atmosfären och öka den biologiska mångfalden." Den 18 januari 2023, Edinburgh den första europeiska huvudstaden att stödja det växtbaserade fördraget, som stöds av 21 kommunala regeringar över hela världen, däribland Los Angeles.

Karin Wanngård, Stockholms veganska borgmästare, som inledde webbseminariet, sa,

"Om vi fortsätter att producera och äta den mat som vi gör i dag kommer vi inte att nå Parisavtalet och världen som vi känner den kommer inte att vara densamma. Nu är det dags för stater och städer att ta ett större ansvar för den mat som människor konsumerar. I vår stad, vi har nästan 1 miljon invånare, tar Stockholms skolor, förskolor och äldreboenden ett kliv mot ekologisk växtbaserad och närproducerad mat." 

"Det är uppmuntrande att politikerna inser den enorma miljöpåverkan från djurhållningen och det akuta behovet av politiska åtgärder för att bekämpa problemet", säger Per-Anders Jande, ordförande för Svensk livsmedels- och miljöinformation och Vegoforums arrangör.

Mer än 1 000 personer anmälde sig till webbseminariet, bland annat rådmän från mer än 35 stads- och kommunfullmäktige i Storbritannien.

Dr Joseph Poore säger: "Växtbaserat fördrag har fokuserat på att få städer att skriva under, vilket är en riktigt spännande och innovativ idé. Vi måste ta upp koldioxid ur luften. Vi behöver en kostförändring för att frigöra och frigöra stora mängder mark för återskapande; både naturlig vegetationstillväxt, återskapande för att få tillbaka arter men också för negativa utsläpp. Det är ett riktigt bra initiativ som Plant Based Treaty genomför och jag tror att det är viktigt att få fler städer att ansluta sig och att få dem att uppfylla sina åtaganden."

Dr Joseph Poore var en bidragande författare till IPCC:s sjätte utvärderingsrapport från arbetsgrupp III. Hans studie från 2018 tillsammans med Thomas Nemecek, Minska livsmedlens miljöpåverkan genom producenter och konsumenter var en viktig del av rapporten.

En sak som IPCC framhöll i sin rapport var att en övergång till växtbaserad kost skulle kunna minska markanvändningen med 3,1 miljarder hektar, minska de livsmedelsrelaterade utsläppen av växthusgaser med 6,5 GtCO2-eq år-1, försurningen med 50 %, övergödningen med 49 % och uttaget av sötvatten med 19 %.

Varje person som väljer en vegansk kost kan spara 4 700 m2 mark, vilket skulle ge livsmiljöer för fem fåglar, 15 däggdjur, 20 reptiler, 100 groddjur och absorbera 150 ton koldioxid i växter och jord.

I webbseminariet konstaterade Joseph Poore att vi måste vidta individuella åtgärder på alla fronter för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5-2 °C, och att det viktigaste som en individ kan göra är att anta en vegansk kost. Han visade att de växthusgasutsläpp som sparas per person genom återvinning är 0,2 ton koldioxidekvivalenter, och att undvika en transatlantisk flygning sparar 1,7 ton koldioxidekvivalenter, men att anta en vegansk kost skulle ge den största besparingen på 2,9 ton koldioxidekvivalenter. 

Dr Joseph Poores nya forskning kommer att fokusera på veganodling i Europa. Han söker samarbetspartners, finansiärer och miljömodellerare att arbeta med.

www.josephpoore.com