Kampanjåtgärder för Napoli

Vi uppmanar Napoliborna att följa det växtbaserade fördraget

Il consiglio comunale di Napoli ha dichiarato lo stato di emergenza climatica nel 2019 e ha avviato il progetto "Ossigeno Bene Comune" che mira a rispettare l'obiettivo prefissato dagli Accordi di Parigi per limitare il superamento della soglia del riscaldamento globale di 1,5 gradi.

Skicka ett e-postmeddelande

Firma la petizione

il Plant Based Treaty è sostenuto da:

Ensam i teamet Växtbaserat fördrag i Napoli

"Jag har bestämt mig för att ansluta mig till det växtbaserade fördraget, eftersom klimatkrisen och den förlorade biologiska mångfalden i naturen gör att vi måste avstå från att använda fossila bränslen så snart som möjligt och främja en vegetabilisk kost som är hälsosammare och mer hälsosam och som innehåller alla livsnödvändiga ämnen."

Virginia La Mura, senator