E-poståtgärder

New York City, stöder det växtbaserade fördraget

Som en av C40-städerna som har lovat att vidta brådskande åtgärder för att möta klimatkrisen måste New York City stödja det växtbaserade fördraget.

Skicka e-post till dina rådsmedlemmar och be dem lägga fram ett förslag om att NYC ska stödja det växtbaserade fördraget.

Om du bor utanför New York City kan du besöka vår sida City Action för att skriva till rådsmedlemmarna där du bor.

Vi vill gärna veta om din rådgivare svarar. Skicka alla svar som du får till [email protected].

SKRIVA UNDER PETITIONEN:

New York City, stöder det växtbaserade fördraget