Ottawa
Kampanjåtgärder

Uppmana Ottawa att stödja det växtbaserade fördraget

I april 2019 förklarade Ottawa ett klimatnödläge och i juli 2022 godkände de fördraget om fossila bränslen.

Rådsledamöterna i Ottawa kan bygga vidare på detta åtagande att reagera på klimatnödsituationen genom att främja och bevara stadens och planetens hälsa genom att stödja det växtbaserade fördraget.

Skicka ett brev

Skriv under petitionen

Plant Based Treaty stöds av

GÅ MED I TEAMET FÖR VÄXTBASERAT FÖRDRAG
I OTTAWA

"Av etiska skäl måste alla onödiga metankällor minskas så snabbt och långt som möjligt. Det innebär att global veganisering nu är en nödvändighet för överlevnad."

Dr Peter Carter

Direktör för Climate Emergency Institute och expertgranskare för IPCC