Växtbaserat fördrag för en säker och rättvis framtid:
Källor

 1. Mckay D.I. A. et. al., Exceeding 1.5°C global warming could trigger multiple climate tipping points (2022) Tillgänglig på https://www.science.org/doi/full/10.1126/science.abn7950?casa_token=0EwQmq02jtoAAAAA%3ANlU_6iVij3A65vvh1-hDeKicNbeMI42FpupEABFBPFlMDb4D7hxANKCzOssDTl4tnf4b-xVUuE5FelU
 2. Global bedömning: Brådskande åtgärder måste vidtas för att minska metanutsläppen under detta årtionde
  https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/global-assessment-urgent-steps-must-be-taken-reduce-methane (Hämtad i maj 2024)
 3. Harvard Law School, Animal Law Policy Program (2024), Options for a Paris-Compliant Livestock Sector, tillgänglig på https://animal.law.harvard.edu/wp-content/uploads/Paris-compliant-livestock-report.pdf (Hämtad i maj 2024)
 4. Crippa, M., et al (2021). Livsmedelssystem står för en tredjedel av de globala antropogena utsläppen av växthusgaser. Nature Food. 2, 198-209. https://doi.org/10.1038/s43016-021-00225-9
 5. Poore, J., & Nemecek, T. (2018). Minska livsmedlens miljöpåverkan genom producenter och konsumenter. Vetenskap. 360, 987-992. https://doi.org/10.1126/science.aaw9908
 6. Ritchie (2021) Världen har förlorat en tredjedel av sin skog, men ett slut på avskogningen är möjligt, Publicerad online på Our World in Data
 7. Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet, Planetary Boundaries (2023)
 8. Carrington D., Avoiding meat and dairy is "single biggest way" to reduce your impact on Earth (2018), Tillgänglig på: https://www.theguardian.com/environment/2018/may/31/avoiding-meat-and-dairy-is-single-biggest-way-to-reduce-your-impact-on-earth (Hämtad i maj 2024)
 9. Ceballos. G., et al (2017). Biologisk förintelse genom det pågående sjätte massutdöendet som signaleras av förluster och minskningar av ryggradsdjurspopulationer
 10. Poore, J., & Nemecek, T. (2018). Minska livsmedlens miljöpåverkan genom producenter och konsumenter. Vetenskap. 360, 987-992. https://doi.org/10.1126/science.aaw9908
 11. Världsekonomiskt forum
  https://www.weforum.org/agenda/2019/02/this-is-how-much-water-is-in-your-burger/ (Hämtad i maj 2024)
 12. Poore, J., & Nemecek, T. (2018), Reducing food's environmental impacts through producers and consumers. Vetenskap. 360, 987-992. https://doi.org/10.1126/science.aaw9908
 13. Block K., (2023) Fler djur än någonsin tidigare-92,2 miljarder-används och dödas varje år för mat, Tillgänglig på: https://www.humanesociety.org/blog/more-animals-ever-922-billion-are-used-and-killed-each-year-food (Hämtad i maj 2024)
 14. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, Putting a number on hunger, Tillgänglig på: https://www.fao.org/interactive/state-of-food-security-nutrition/en/#:~:text=About%20735%20million%20people%20faced,NoU%20is%20a%20statistical%20methodology. (Hämtad maj 2024)
 15. Reperant, L. A., et al (2017) AIDS, fågelinfluensa, SARS, MERS, Ebola, Zika ... Vad händer härnäst? Vaccin, 35.35: 4470-4474. 
 16. Global Witness, Land- och miljöförsvarare, Tillgänglig på: https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/ (Hämtad i maj 2024)
 17. Lee C., Soybean Products and Its Environmental Impact, 2021, Tillgänglig på: https://earth.org/soybean-products-and-its-environmental-impact/ (Hämtad i maj 2024)
 18. Monbiot, G. (2022), Regenesis: Att föda världen utan att sluka planeten, Storbritannien, Allan Lane
 19. FAO, UNDP och UNEP (2021). En möjlighet värd flera miljarder dollar - att omvandla jordbruksstöd för att förändra livsmedelssystem. 
 20. Monbiot, G. (2022), Regenesis: Att föda världen utan att sluka planeten, Storbritannien, Allan Lane
 21. Global Witness, Land- och miljöförsvarare, Tillgänglig på: https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/ (Hämtad i maj 2024)
 22. Monbiot, G. (2022) Regenesis: Att föda världen utan att sluka planeten, Storbritannien, Allan Lane
 23. Kortleve A.J., et al. (2024) Över 80 % av EU:s gemensamma jordbrukspolitik stöder utsläppsintensiva animaliska produkter
 24. Madre Brava (2023) Medieanalys av industrikött och klimatförändringar
 25. Clark, M. A., et al. (2020), Global food system emissions could preclude achieving the 1.5° and 2°C climate change targets. Vetenskap. 370, 705-708. https://doi.org/10.1126/science.aba7357
 26. Poore, J., & Nemecek, T. (2018), Reducing food's environmental impacts through producers and consumers. Vetenskap. 360, 987-992. https://doi.org/10.1126/science.aaw9908
 27. Climate change tracker, Källor till utsläpp av metan orsakade av människan. Tillgänglig på: https://climatechangetracker.org/methane/breakdown-human-induced-yearly-methane-ch4-emissions#datasource (Hämtad i maj 2024)
 28. Eriksen M. (2014) Plastföroreningar i världens hav: Mer än 5 biljoner plastbitar som väger över 250.000 ton flyter till havs. Tillgänglig på: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0111913 (Hämtad i maj 2024)
 29. Galoustian, G. (2021). Framtida pandemi? Consider Altering Animal Agriculture Practices, Jun 2, Accessed Nov 2023, Hämtad från: https://www.fau.edu/newsdesk/articles/pandemic-animal-agriculture.php (Hämtad maj 2024)