Stödjare av det växtbaserade avtalet

Universitet och skolor

XX universitet har godkänt det växtbaserade fördraget

Godkänd den 8 september 2021

Godkänd den 12 november 2021

Godkänd den 12 november 2021

XX skolor har godkänt det växtbaserade fördraget

Godkänd den 8 september 2021

Godkänd den 12 november 2021

Godkänd den 12 november 2021

Gör / Agera

Uppmana ditt universitet eller din skola att underteckna PBT

Starta ett PBT-team på din studieort

Kolla in våra kostnadsfria utbildningsresurser

De senaste nyheterna