2023 Pressmeddelanden

 

Klimataktivister ställer upp en gratis vegansk matvagn framför klimatkonferensen i Bonn för att kräva 100% växtbaserad catering

Växtbaserade fördragsaktivister bjuder klimatdelegater på gratis goda veganska varmkorvar och delar ut positionspapper "21 städer uppmanar till ett globalt växtbaserat fördrag"

Kontakter med media:
Bonn: Lisette Weustenenk, food truck: +31 6 55 51 66 15
Bonn: Tim Werner, vetenskaplig kampanjledare: +49 163 2011174
Global: Anita Krajnc, global kampanjsamordnare, +141 6825 6080, [email protected]

Mediafiler:

https://drive.google.com/drive/folders/1j53Ys3jzHME3An-2HzbdEg86dT1G_HKg?usp=sharing

Mat för tankarna:
När: 9, 10 & 12 juni 2023 mellan 11:00 - 17:00 (CET)
Var: World Conference Center Bonn (till höger om ingången), Platz d. Vereinten Nationen 2, 53113 Bonn, Tyskland

Positionspapper: 21 städer uppmanar till ett globalt växtbaserat fördrag

Sidoevenemang:
När: 12 juni 2023 kl. 11.45 (CET)
Var: Kaminzimmer Room, World Conference Center, Bonn klimatkonferens:
Titel: Beräkning av det industriella jordbrukets inverkan på vårt klimat
Gå med online: https://www.youtube.com/watch?v=d2CBlhrTNK8

Framställning:

https://www.drove.com/campaign/6479e2413aa1f55325db3378

  1 juni 2023 - Klimataktivister har för andra året i rad parkerat en matbil vid ingången till World Conference Center i Tyskland, med planer på att dela ut 2000 gratis veganska varmkorvar för att visa delegaterna vid klimatkonferensen i Bonn att en övergång till ett växtbaserat livsmedelssystem är avgörande för att hantera de ökande livsmedelsrelaterade utsläppen av växthusgaser.

  Lea Goodett från Nederländerna, kampanjledare för det växtbaserade fördraget, säger "Vi startade den veganska Food for Thought-lastbilen som ett sätt att engagera allmänheten och beslutsfattare om hållbar växtbaserad kost. Växtbaserad mat har inte bara det minsta miljö- och klimatavtrycket, utan erbjuder också välbekanta rätter som är mycket välsmakande."

  Ett team från Humane Society International som deltog i Bonnkonferensen avslöjade att fler landdjur än någonsin tidigare slaktas. Uppskattningsvis 92,2 miljarder landdjur och mellan 1-3 biljoner havsdjur dödas av livsmedelssystemet varje år enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation.

  Till de veganska varmkorvarna har Plant Based Treaty, som har uppnått FN:s observatörsstatus, delat ut mer än 100 exemplar av sitt nyligen publicerade positionspapper, 21 städer kräver ett globalt fördrag för växtbaserade livsmedel, till delegaterna vid klimatkonferensen. I positionspapperet efterlyser man omedelbara, snabba och varaktiga minskningar av utsläppen av växthusgaser från både fossila bränslen och djurhållning för att förhindra en katastrofal klimatkollaps. Anita Krajnc, Plant Based Treaty global kampanjsamordnare säger: "Positionspapperet visar varför delegaterna vid Bonnkonferensen och COP28 i Dubai i december måste sätta livsmedelsutsläppen på dagordningen. Medan 21 städer, däribland Los Angeles och Edinburgh, har ställt sig bakom det växtbaserade fördraget, uppmanar vi på samma sätt världens ledare att förespråka ett globalt avtal om en desperat nödvändig övergång till ett växtbaserat livsmedelssystem."

  Livsmedelssystemet står för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser och skulle spränga kolbudgeten även om fossila bränslen omedelbart skulle upphöra. I uppsatsen citeras 2021 FN:s utvärderingsrapport om metan där 32 % av de metanutsläpp som orsakas av människan tillskrivs djurjordbruket, som är den största källan. Forskning från Oxford University Joseph Poore fann att 83% av jordbruksmarken används för att odla djur men levererar bara 18% av kalorierna. Vetenskapliga bevis från en Lancet-studie visar att ett växtbaserat livsmedelssystem kommer att minska utsläppen av växthusgaser från livsmedel med cirka 80% och frigöra mer än 3 miljarder hektar mark för biologisk mångfald och koldioxidlagring.

  Lisette Weustenenk, en kampanjarbetare från Plant Based Treaty Nederlands säger: "Vi är uppmuntrade att se att Bonnkonferensen har lagt till veganska alternativ i kafeteriorna i år. Vår växtbaserade fördrag petition kräver att COP28 och alla miljökonferenser ska fokusera på lösningar och bästa praxis snarare än att förvärra klimatkrisen, så vi skulle vilja se att Bonnkonferensen förbinder sig till 100% växtbaserad catering."

  Måndagen den 12 juni 2023, kl. 11.45 CET, kommer Plant Based Treaty tillsammans med World Animal Protection, Brighter Green, Sinergia Animal och Global Forest Coalition att anordna ett sidoevenemang: Räkna det industriella jordbrukets påverkan på vårt klimat.

  Bakgrund

  Det växtbaserade fördraget har 3R och 39 detaljerade förslag som kräver en global övergång till ett växtbaserat livsmedelssystem och uppmanar till förhandlingar om ett globalt fördrag samt lokalt genomförande på kommunal nivå, skolor, universitet, sjukhus, företag och andra lokala institutioner.

  Det växtbaserade fördraget är modellerat efter fördraget om icke-spridning av fossila bränslen och inspirerat av fördrag som har hanterat hoten från uttunningen av ozonskiktet och kärnvapen. Sedan initiativet lanserades i augusti 2021 har det fått stöd av 21 städer, däribland Skottlands huvudstad Edinburgh, Los Angeles och Ahmedabad och fått stöd från 100 000 enskilda personer, 5 Nobelpristagare, IPCC-forskare, Sir Paul, Mary och Stella McCartney, mer än 3 000 icke-statliga organisationer, samhällsgrupper och företag, inklusive Oceanic Preservation Society och avdelningar av Greenpeace, Friends of the Earth och Extinction Rebellion.