Bitki Bazlı Anlaşma İmzacıları

"Hayvanlar, çevre ve insanlar için adalete inanıyoruz. Bu nedenle Bitki Temelli Antlaşmayı destekliyor, bireyleri ve hükümetleri bu antlaşmayı imzalamaya çağırıyoruz." Paul, Mary & Stella...

Bitki Bazlı Anlaşma İmzacıları

"Bitki Temelli Antlaşmayı destekliyorum çünkü sera gazı emisyonlarının en büyük kaynaklarını, fosil yakıt emisyonlarıyla ilgili olarak yapılması gerekenlerle tam olarak paralellik gösteren iki yönlü bir şekilde ele alıyor: daha fazla gelişmeyi dondurmak ve mevcut ...