E-posta Eylemi

Ottawa, Bitki Temelli Antlaşmayı onayladı

Ottawa'daki meclis üyeleri, Bitki Temelli Antlaşmayı onaylayarak şehrin ve gezegenin sağlığını teşvik edip koruyarak fosil yakıtlardan kaynaklanan emisyonları ele alma konusundaki kararlılıklarını geliştirebilirler.

Please email your Ottawa councillors using the email template below.

We’d love to know if your councillor responds. Please forward any replies you receive to [email protected]

Plant Based Treaty şehir kampanyaları hakkında daha fazla bilgi edinin

DILEKÇEYI IMZALA:

Ottawa, Bitki Temelli Antlaşmayı onayladı