"Bitki Temelli Antlaşmayı destekliyorum çünkü sera gazı emisyonlarının en büyük kaynaklarını, fosil yakıt emisyonlarıyla ilgili olarak yapılması gerekenlerle tam olarak paralellik gösteren iki yönlü bir şekilde ele alıyor: daha fazla gelişmeyi dondurmak ve hayvanların muazzam acı çekmesi pahasına ucuz et ve süt ürünleri üreten mevcut yoğun endüstriyel sistemleri çözmek."

Danny Harvey

IPCC 4. ve 5. Değerlendirme Raporları Baş Yazarı, Çalışma Grubu III.