Sayfa Seç
Plant Based Treaty tarafından hazırlanan vegan donut ekonomisini özetleyen rapor

Güvenli ve Adil Rapor 2023

Bitki Temelli Antlaşma'nın Gıda Sistemine Vegan Donut Ekonomisi Yaklaşımı

Bitki Temelli Antlaşma Nedir?

Bireyleri, grupları, işletmeleri ve şehirleri bu eylem çağrısını desteklemeye ve UNFCCC Paris Anlaşması'na eşlik edecek uluslararası bir Bitki Temelli Antlaşma müzakere edilmesi için ulusal hükümetlere baskı yapmaya çağırıyoruz.

Anlaşma, gıda sistemlerini iklim kriziyle mücadelenin merkezine koyarak, hayvansal tarımın neden olduğu kritik ekosistemlerdeki yaygın bozulmayı durdurmayı, daha sağlıklı, sürdürülebilir bitki temelli diyetlere geçişi teşvik etmeyi ve gezegensel işlevlere, ekosistem hizmetlerine ve biyolojik çeşitliliğe verilen zararı aktif bir şekilde tersine çevirmeyi amaçlamaktadır.

Bitki Temelli Antlaşma'nın üç temel ilkesi vardır:

Vazgeçmek

Hayvancılık için yapılan arazi kullanımı değişikliğine, ekosistem bozulmasına ve ormansızlaşmaya son vermek

Yönlendirmek

Hayvan bazlı gıda sistemlerinden bitki bazlı sistemlere aktif bir geçiş

Geri kazanmak

Önemli ekosistemleri aktif olarak restore etmek, özellikle yeniden ormanlaştırmak ve yaban hayatını canlandırmak

İMZACI BİREYLER

İMZACI ORGANIZASYONLAR

İMZACI ŞİRKETLER

ŞEHİR DESTEKÇİLERİ

Neden Bitki Temelli bir Antlaşmaya ihtiyacımız var?

Fosil yakıtlar ve hayvansal tarım, aşırı küresel ısınmanın yanı sıra kapsamlı biyolojik çeşitlilik kaybı, büyük ölçekli ormansızlaşma, türlerin yok olması, suyun tükenmesi, toprak bozulması ve okyanus ölü bölgelerinin arkasındaki itici güçtür. Fosil yakıtları ele almak tek başına yeterli değil - gıda sistemleri konusunda da harekete geçmemiz gerekiyor; Bitki Temelli Antlaşma işte bu noktada devreye giriyor. Üç ana sera gazı - karbondioksit, metan ve azot oksit - son derece yüksek seviyelerde ve hızla da artıyor.

Hayvancılık, Amazon'da yerli toprak hırsızlığına neden oluyor; ırksal ve etnik olarak marjinalleştirilmiş toplulukları fabrika çiftliklerinden ve mezbahalardan gelen orantısız miktarda toksik atığa maruz bırakmanın yanı sıra işçileri toksik kimyasallara, tehlikeli çalışma koşullarına ve ciddi travmaya maruz bırakıyor.

Plant Based Treaty tarafından hazırlanan vegan donut ekonomisini özetleyen rapor

Güvenli ve Adil Rapor 2023

Bitki Temelli Antlaşma'nın Gıda Sistemine Vegan Donut Ekonomisi Yaklaşımı

Son Haberler

Destekçilerimizle Tanışın

Bitki Bazlı Anlaşmayı İmzalayın