SSS

Sorularınız yanıtlandı

Asıl sorun fosil yakıtlar değil mi?

Fossil fuels are a major part of the problem, but not the only cause of global warming and the environmental crisis. Animal agriculture is a leading contributor of carbon dioxide, methane and nitrous oxide emissions, and a leading cause of severe environmental degradation, biodiversity loss, pollution, ocean acidification, species extinction, water waste and many other pressing issues.

İklim değişikliğinin kötü etkilerini önlemek istiyorsak her iki sorunu da aynı anda ele almalıyız. İklim Acil Durum Enstitüsü'nden IPCC uzman yorumcusu Peter Carter'a göre, her şeyi yapmalıyız ve hemen yapmalıyız.

Fosil yakıtlara karşı çabaları desteklemek için lütfen Fosil Yakıt Antlaşması'nıonaylayın.

Neden bir antlaşmaya ihtiyacımız var? Paris Anlaşması'nı yapmadık mı?

Paris Anlaşması esasen 1,5 santigrat derece ısınmaya ulaşmadan önce atmosferde karbon için ne kadar alan kaldığını müzakere etmekle ilgilidir, ancak üretime odaklanmaz. Hayvancılık konusunda sessizdir ve sürekli biçimde yaygınlaşmasını durduracak ve tersine çevirecek kapasiteye veya araçlara sahip değildir. Ayrıca, gezegenimizin geleceği için büyük tehditler olan su kirliliği, toprak ve okyanus asitlenmesi, okyanus ölü bölgeleri, ormansızlaşma ve türlerin neslinin tükenmesi gibi gezegenin  diğer sınırlarını da göz ardı eder. Örneğin, tavuk yetiştiriciliği topraktaki asitleşmenin önemli bir nedenidir.

Bitki Bazlı Antlaşmayı nasıl yürürlüğe koyacaksınız?

İlk aşama küresel bir koalisyon kurmaktır. Bu baskı ulusal düzeye oluşana kadar insanlar, gruplar, iş dünyası ve şehirler için değişiklik çağrısında bulunarak başlarsınız. Bu, bitki bazlı çözümler konusunda küresel anlaşmalara yol açacaktır. Nihayetinde, yaptırım ulusal düzeyde veya ikili ve ticari anlaşmalarla gerçekleşecektir.

Bitki Bazlı Antlaşma hareketini nasıl destekleyebilirim?

Anlaşma herkes için. Onu benimseyin! Her şeyden önce anlaşmayı onaylayın ve imzaları toplamaya yardımcı olmaya söz verin. Ardından,  kampanyalarınıza ekleyebileceğiniz mümkün olduğunca çok kaynak ürettiğimiz kampanya merkezimizi ziyaret edin.

İster bir memur olun, ister vegan bir kantin için kampanya yürüten bir öğrenci, ister hayvancılık sübvansiyonlarına karşı oy kullanan bir politikacı veya hayvan yemi üretmek amacıyla kesilen ormanı korumak için buldozerin önünde duran bir aktivist olun, hükümetinizi Bitki Bazlı Antlaşmayı onaylamaya çağırabilirsiniz. Eylem çağrımızda birleşirsek, sesimiz daha yüksek çıkar ve daha büyük bir etkiye sahip olur.

Bu anlaşma zamanının çok ilerisinde değil mi?

Bitki Bazlı Antlaşma, karşı karşıya olduğumuz aciliyeti yansıtır ve müzakerelerin şekillenmesine yardımcı olur. Yaklaşımımız, BM'nin bilimsel uyarılarına; gezegenin aşılan kritik sınırlarına ve devrilme noktalarına daha önce düşünülenden daha hızlı nasıl yaklaştığımıza dair  IPCC raporuna dayanmaktadır.

İklim krizini önlemek için bu on yıl içinde gerekli olan çözümler hakkında gerçeği söylemek için buradayız, gerçekten kaybedecek zaman yok.

Neden bu kadar çok talep var?

Birinci talep: Sorunu daha da kötü hale getirmemek için, gerek hayvan çiftlikleri ve mezbahalarlar olsun, gerekse hayvancılık amacıyla ormansızlaşma ve soya ve mısır bazlı hayvan yemi üretimi olsun, tüm üretim döngüsünü gözden geçirmeliyiz.

İkinci talep: Bitki bazlı çözümleri teşvik ederken, mevcut tüm eğitim, ekonomi politikalarını ve yasama araçlarını gözden geçirmeliyiz.

Üçüncü talep, restorasyonla ilgili: Atmosferden karbonu temizlemek için ağaç dikmemiz gerekiyor, diğer yandan da turbalık alanları yeniden canlandırmamız ve okyanusları yeniden yabanlaştırmamız gerekiyor.

What about 'regenerative' grazing?

The Oxford University Grazed and Confused report shows, cows fed on grass release more greenhouse gas emissions than they are able to offset through soil carbon sequestration. This means that animals reared on grass are net contributors to greenhouse gas emissions and a key driver of the climate crisis.
Lead author of the study, Dr Tara Garnett says rearing grass-fed cows “is in no way a climate solution. Rising animal production and consumption, whatever the farming system and animal type, is causing damaging greenhouse gas release and contributing to changes in land use.”

Bu rapor, büyükbaş hayvanların otlatılmasının iklim değişikliğine karşı önemli bir çözüm sunmadığını ve karbonun sadece çok özel koşullar altında tutulabileceğini ve o zaman bile tutulan karbonun "küçük, zaman sınırlı, geri döndürülebilir ve bu otlayan hayvanların ürettiği sera gazı emisyonlarından önemli ölçüde daha ağır bastığını" ortaya koymaktadır.