Om oss

Vårt uppdrag

Att främja en övergång till ett rättvist, växtbaserat livsmedelssystem som skulle göra det möjligt för oss att leva säkert inom våra planetära gränser och återplantera skog på jorden.

Vår vision

Ett globalt växtbaserat fördrag som bifogas FN:s ramkonvention om klimatförändringar för att möjliggöra ett växtbaserat livsmedelssystem.

Växtbaserade fördragsprogram:

Samla stöd för växtbaserade fördrag

Vår förändringsteori är att skapa ett tryck underifrån på regeringar att förhandla fram ett globalt växtbaserat fördrag genom att få stöd från miljontals individer, inklusive kända kändisar, forskare och politiker, tiotusentals grupper och företag samt hundratals städer.

Växtbaserat fördrag City Program

Vi bygger upp en stödbas och utvecklar platsspecifika Plant Based Treaty-team som ska lägga fram motioner till kommunfullmäktige om att stödja Plant Based Treaty och införliva växtbaserade livsmedelsstrategier i befintliga handlingsplaner för klimat, biologisk mångfald och livsmedelsfattigdom. På så sätt kan de öka tillgängligheten till näringsrika växtbaserade livsmedel och sprida informationskampanjer till allmänheten om fördelarna med växtbaserad kost.

Menyförändring och utbildning av allmänheten

Vi använder vår serie Plant Based Treaty Playbooks som beskriver bästa praxis för förskolor, universitet, äldreboenden och idrottare för att utöka de växtbaserade livsmedelsalternativen och utbildningen på institutioner. Vi utvecklar Växtbaserade fördragsguider för universitet, främjar koldioxidmärkning och introducerar växtbaserade försök och löften på universitet under hela året genom att utnyttja viktiga kalenderdatum som Earth Month, Meat Free maj, Froshers Week, World Vegan Day och Veganuary.

Påverkansarbete vid de globala klimatförhandlingarna

Vi bedriver påverkansarbete gentemot FN vid globala klimatkonferenser som UNFCCC:s partskonferens (COP), klimatkonferensen i Bonn och FN:s ECOSOC-samråd om målen för hållbar utveckling (SDG) för att uppmuntra dem att införa en växtbaserad livsmedelsövergång i sina program. Vi publicerade vår första årsrapport, Safe and Just, i december 2023.

Utbildning och kapacitetsuppbyggnad

Vi stärker och utvecklar den växtbaserade rörelsen genom att lansera verktyg och utbildningar, rekrytera och stärka nya förespråkare och lansera effektiva stadsteam.

Ladda ner vår one pager som beskriver vårt uppdrag och våra program 👇🏽

Våra värderingar

Införliva djupekologi och klimaträttvisa, en demokratisk organisationsstruktur, DEI, ett globalt representativt kärnteam och lokal ledarskapsutveckling.

Miljö

Vårt miljöfokus ligger på ett säkert och rättvist livsmedelssystem. De grundläggande orsakerna till vår klimatkris är vår relation till naturen och andra djur, tillsammans med frågor om orättvisa inom och mellan generationer. När vi förändrar vår världsbild och hjälper människor att förstå hur allt liv på jorden hänger ihop kan vi gå mot ett respektfullt och hållbart sätt att leva på planeten där vi har skogar som vi lever i tillsammans med ursprungsbefolkningens markförsvarare och andra arter.

Klimaträttvisa

Vi inser att effekterna av klimatkrisen inte är jämnt fördelade över hela världen. Vi intar en intersektionell hållning, motsätter oss alla former av diskriminering och bygger koalitioner med miljöorganisationer och andra grupper som arbetar för social rättvisa. Diskussionen om djurhållning behöver en central plats i rörelsen för klimaträttvisa, inklusive tillgången till näringsrik växtbaserad mat.

Demokrati

Vårt expanderande teamledarskap bidrar till att bygga upp en gräsrotsrörelse och främjar samtidigt politiskt och ekonomiskt oberoende på regional och nationell nivå. Vi uppmuntrar utvecklingen av lokalt ledarskap genom att dela med oss av resurser och verktyg samt erbjuda utbildning, vilket i sin tur inspirerar andra i det globala samhället.

Mångfald, rättvisa och inkludering

Vi främjar mångfald, rättvisa och inkludering genom att i våra rekryteringsprocesser sträva efter ett globalt representativt team.

Samarbete och partnerskap

Vi samarbetar med vår supporterbas och tillhandahåller verktyg och utbildning som gör det möjligt för dem att agera. Vi samarbetar med likasinnade grupper som kan leverera särskilda delar av våra program. Vi hjälper städer och deras kommunalråd att utveckla strategier för att få igenom motioner om växtbaserade fördrag och ger råd om hur man implementerar och levererar bästa praxis inom växtbaserad livsmedelspolitik.

 Vår årsöversikt | 2023

Rapporter och publikationer

Rapport från Plant Based Treaty som beskriver ekonomin för veganska munkar

Säker & rättvis Rapport 2023

Det växtbaserade fördragets veganska munkekonomiska syn på livsmedelssystemet