Om oss

Vårt uppdrag

Att främja en övergång till ett rättvist, växtbaserat livsmedelssystem som skulle göra det möjligt för oss att leva säkert inom våra planetära gränser och återplantera skog på jorden.

Vår vision

Ett globalt växtbaserat fördrag som bifogas FN:s ramkonvention om klimatförändringar för att möjliggöra ett växtbaserat livsmedelssystem.

Växtbaserade fördragsprogram:

Samla stöd för växtbaserade fördrag

Vår förändringsteori är att skapa ett tryck underifrån på regeringar att förhandla fram ett globalt växtbaserat fördrag genom att få stöd från miljontals individer, inklusive kända kändisar, forskare och politiker, tiotusentals grupper och företag samt hundratals städer.

Växtbaserat fördrag City Program

Vi bygger upp en stödbas och utvecklar platsspecifika Plant Based Treaty-team som ska lägga fram motioner till kommunfullmäktige om att stödja Plant Based Treaty och införliva växtbaserade livsmedelsstrategier i befintliga handlingsplaner för klimat, biologisk mångfald och livsmedelsfattigdom. På så sätt kan de öka tillgängligheten till näringsrika växtbaserade livsmedel och sprida informationskampanjer till allmänheten om fördelarna med växtbaserad kost.

Menu Change Not Climate Change

Vi använder vår serie Plant Based Treaty Playbooks som beskriver bästa praxis för förskolor, universitet, äldreboenden och idrottare för att utöka de växtbaserade livsmedelsalternativen och utbildningen på institutioner. Vi utvecklar Växtbaserade fördragsguider för universitet, främjar koldioxidmärkning och introducerar växtbaserade försök och löften på universitet under hela året genom att utnyttja viktiga kalenderdatum som Earth Month, Meat Free maj, Froshers Week, World Vegan Day och Veganuary.

Påverkansarbete vid de globala klimatförhandlingarna

Vi bedriver påverkansarbete gentemot FN vid globala klimatkonferenser som UNFCCC:s partskonferens (COP), klimatkonferensen i Bonn och FN:s ECOSOC-samråd om målen för hållbar utveckling (SDG) för att uppmuntra dem att införa en växtbaserad livsmedelsövergång i sina program. Vi publicerade vår första årsrapport, Safe and Just, i december 2023.

Utbildning och kapacitetsuppbyggnad

Vi stärker och utvecklar den växtbaserade rörelsen genom att lansera verktyg och utbildningar, rekrytera och stärka nya förespråkare och lansera effektiva stadsteam.

Ladda ner vår one pager som beskriver vårt uppdrag och våra program 👇🏽

Våra värderingar

Införliva djupekologi och klimaträttvisa, en demokratisk organisationsstruktur, DEI, ett globalt representativt kärnteam och lokal ledarskapsutveckling.

Interconnectedness

We need to move towards a respectful and sustainable way of living on the planet where we have forests that we co-habitat with Indigenous land defenders and other species. The root cause of our climate crisis is our relationships with nature and other animals. We are trying to change the global narrative and worldviews to help people understand the interconnectedness of all life on Earth.

Solutions-oriented

Our environmental focus is on a safe and just food system incorporating interspecies, intragenerational, and intergenerational justice. We seek to find and implement practical and effective solutions to reduce the impact of the food system on our planetary and social boundaries. 

Climate justice

We recognize that the impact of the climate crisis is not felt evenly around the world. We take an intersectional stance, oppose all forms of discrimination, and build coalitions with environmental and other social justice groups. The discussion of animal agriculture needs a central space in the climate justice movement, including accessibility to nutritious plant-based food.

Team Spirit

Teamwork cultivates motivation and collaborative behaviour, allowing us to effectively work towards our shared goals. Expanding team leadership encourages the development of local leadership and the growth of grassroots movements. We promote diversity, equity and inclusion through a commitment to a globally representative team in our recruitment processes.

Collaboration

Working together on common goals is essential to build something greater than one can alone in one’s silo. We provide training to our supporter base and work in coalition with partner groups to deliver our mission. 

 Vår årsöversikt | 2023

Rapporter och publikationer

Rapport från Plant Based Treaty som beskriver ekonomin för veganska munkar

Säker & rättvis Rapport 2023

Det växtbaserade fördragets veganska munkekonomiska syn på livsmedelssystemet