E-post till Aktion

Fordere Österreich auf, den Plant Based Treaty zu unterstützen!

Wir brauchen jede Hilfe, um die existenzbedrohende Klimakrise adäquat anzugehen.

Detta är inte rätt tid för halvhjärtade åtgärder. Vi måste ha ALLT klart för oss och även vara bekväma. Därför uppmanar vi de kommunala företrädarna* i alla länder att stödja det växtbaserade fördraget. Um das Abkommen auf die internationalen Verhandlungstische zu bringen, bedarf es der kollektiven Macht der Menschen. Varje enskild individ spelar en viktig roll! Gemeinsam haben wir die Chance, den planetaren Kollaps abzuwenden.

Schreibe Deine Lokalpolitiker*innen mit Hilfe unseres Formulars heute noch an und bitte sie, den Plant Based Treaty zu unterstützen.