Stödjare av det växtbaserade avtalet

"Jag stöder det växtbaserade fördraget eftersom det tar itu med de enskilt största källorna till växthusgasutsläpp på ett tvådelat sätt som motsvarar exakt vad som måste göras när det gäller utsläpp av fossila bränslen: att frysa ytterligare utveckling och att avveckla befintliga...