Blogg

"Enormt om London ska visa vägen framåt"

24 maj 2024

Förra året blev Lambeth den första stadsdelen i London som ställde sig bakom uppmaningen till ett växtbaserat fördrag. Många i samhället trycker på för att fler institutioner också ska skriva under, och trycket ökar för att Londons borgmästare ska skriva under. Kommer London, som en global stad, att vara ännu ett gott exempel för andra huvudstäder att följa?

Lambeth, den första stadsdelen i London som stödjer det växtbaserade fördraget

I oktober 2023 ställde sig Lambeth som första stadsdel i London bakom kravet på ett växtbaserat fördrag.

"Att stödja det växtbaserade fördraget har varit mycket positivt för Lambeth", säger Jim Dickson, Cabinet Member for Healthier Communities, som har varit förtroendevald medlem i kommunfullmäktige sedan 1990-talet och har varit kommunfullmäktiges ledare. "Uppslutningen gör färdriktningen för mat och hållbarhet tydlig och identifierar det som en prioritet." 

Lambeth har sedan länge åtagit sig att så snart som möjligt uppnå nollutsläpp av koldioxid och var den första stadsdelen i London som utlyste klimatnödläge för fem år sedan. De har också arbetat i många år med att utveckla sitt livsmedelssystem i Lambeth för att främja hälsosam kost för alla invånare, särskilt de som löper störst risk för ohälsa.

Jim Dickson, kabinettmedlem för friskare samhällen vid Lambeth Council.

"I det sammanhanget är det helt logiskt att vara en del av den växtbaserade rörelsen och skriva under Plant Based Treaty."

Vid sidan av arbetet med mer hållbar mat omfattar deras arbete med netto-nollprogram främjande av aktivt resande, förbättrad kollektivtrafik, främjande av elfordon och hållbara byggmaterial, i deras mål att bli en hållbar stadsdel.

"Hållbarhet och hälsosamma matvanor är något som verkligen ligger oss varmt om hjärtat", säger Jim Dickson. En övergång till mer hållbar mat har starkt stöd i samhället, både av enskilda personer och andra intressenter, inklusive vårt samhälle och frivilligorganisationer. Att gå över till en växtbaserad kost är uppenbarligen en mycket tydlig avsiktsförklaring för både konsumenter och företag."

Volontärer i Streatham Common Community Garden, en del av Incredible Edible Lambeth.

Lambeth har under många år arbetat med gemensamma trädgårdar.

"Vi har en riktigt blomstrande sektor för livsmedelsodling. Organisationen Incredible Edible sponsrar och främjar lokala möjligheter att odla mat. Vi försöker hela tiden hitta delar av stadsdelen som kan användas för att odla mat. Man kan alltid hitta små utrymmen i bostadsområden och förvandla dem till matodlingsområden tillsammans med lokalbefolkningen. Lokalsamhället är positivt inställt till det och vi får många förfrågningar om att vara en del av det."

Lambeth GP Food Co-op är ett nätverk av åtta platser över hela kommunen som erbjuder välkomnande, blomstrande, livsmedelsodlande utrymmen för att stödja personer med långvariga hälsotillstånd.

En annan lokal livsmedelsodlingsgrupp i Lambeth är GP Food Growing Co-Op, där den mark som NHS har tillgänglig används för att odla mat, vilket gynnar både patienter och samhället. De har också ett nära samarbete med organisationen Alexandra Rose Trust som delar ut kuponger till familjer med barn under fem år för att ge dem gratis färsk frukt och grönsaker.

Kommunen har tilldelats fem miljoner pund från National Institute of Health Research. Med dessa pengar har kommunen inrättat en stor forskningskapacitet som kallas Lambeth Heart, tillsammans med sitt folkhälsoteam, som tittar på de bredare bestämningsfaktorerna för goda och dåliga hälsoresultat.

"Jag hoppas att det ska vara möjligt att driva ett forskningsprojekt kring växtbaserad kost och försöka få finansiering så att Lambeth Heart kan utvärdera dess effekt på våra invånares hälsa. Det finns många aspekter av hur växtbaserade dieter kan gynna lokalbefolkningen och vår lokala livsmedelsekonomi. Vi skulle kunna titta på det som en del av en mer långsiktig studie."

Lambeth Council är en del av ett konsortium som fokuserar på skolmat och hur man kan arbeta för mer hållbar mat i skolorna. Lambeth har ett mycket nära samarbete med fyra andra kommuner med målet att minska koldioxidutsläppen per tallrik i skolmaten med cirka 38 procent inom tre år.

"Det här handlar om hur vi kan göra skolmaten mer hållbar. Det är enormt viktigt, både med tanke på den mängd mat som serveras till barnen varje dag och ur en pedagogisk aspekt. Vi vill hjälpa barnen att förstå hur viktigt det är att äta hållbar mat och vilka hälsofördelar en växtbaserad kost har."

Dessutom arbetar kommunen för att införa kostnadsfria skolmåltider. Ofta är skollunchen den bästa måltid som ett barn får under dagen. 

"Vi hoppas kunna ha hållbara skolmåltider som både är alltmer växtbaserade och gratis för alla barn, om det är möjligt.

Jim Dickson anser att ett godkännande av det växtbaserade fördraget bidrar till att sätta agendan för samhället.

"Lambeth är väldigt glada över att vara en del av ett nätverk med andra delar av Storbritannien och även internationellt, genom godkännandet av fördraget. Jag tror att det är troligt att andra Londonkommuner kommer att titta på det växtbaserade fördraget och överväga att skriva under det också. Att stödja fördraget har en galvaniserande effekt för samhället såväl som för den lokala myndigheten, vilket bidrar till att främja åtgärder."

Dickson sitter i guvernörsrådet vid Kings College Hospital. Han hoppas att rådet ytterligare kan fördjupa samarbetet med institutioner som sjukhus, universitet och andra stora organisationer inom den offentliga sektorn så att de kan dra åt samma håll. 

"Kings College Hospital är en av våra ankarinstitutioner i Lambeth; detta har stor inverkan på upphandling, sysselsättning och investeringar i samhället. Ankarinstitutionerna kan vara viktiga för oss i vårt arbete med den här agendan framöver."

I år har Lambeth lyckats skapa uppmärksamhet kring Veganuary genom att marknadsföra flera växtbaserade matställen i Lambeth och fira partners som främjar Veganuary. King's College Hospital var en av dem. 

Viktigt att att ändra narrativet om mat

Dr Shireen Kassam är läkare vid King's College Hospital och ingår i Lambeths livsmedelsgrupp i rådet.

"Vi har ambitionen att koppla ihop samhällsarbetet och sjukhusarbetet i allmänhet. Jag ser fram emot att stärka den relationen", säger Dr Kassam.

År 2018 grundade hon Plant-Based Health Professionals UK, ett medlemsbaserat intresseföretag med uppdrag att tillhandahålla utbildning och opinionsbildning om växtbaserad mat och hur den gynnar vår hälsa och planet.

Dr. Kassam brinner för att främja växtbaserad kost för att förebygga och motverka kroniska sjukdomar och för att upprätthålla optimal hälsa.

"Vi koncentrerar oss på människors och planeters hälsa, som är sammanlänkade. Den berättelsen blir en del av vårt påverkansarbete."

Medlemmarna i Plant Based Health Professionals UK är alla etiska veganer som arbetar inom det konventionella systemet och försöker ändra normerna kring kostråd och vägledning. De stödjer också policyförändringar och försöker samarbeta med likasinnade vårdpersonal globalt för att arbeta för förändring. Shireen Kassem är också certifierad läkare inom livsstilsmedicin och tittar på andra hälsosamma vanor som är viktiga indikatorer för att förebygga sjukdomar. Detta arbete har öppnat möjligheter och gjort det möjligt för dem att påverka livsmedelsstrategin på sitt sjukhus.

"Vi kunde använda stiftelsens ambition och hållbarhetsstrategi för att prata om mat och påverka sjukhusets grönplan i riktning mot mer växtbaserad mat. Vi har fått många fler växtbaserade rätter på menyn. Förmodligen är en tredjedel av menyn vegansk eller vegetarisk."

King's College Hospital har både ett hållbarhetsfokus och ett hälsofokus och går mot en mer växtbaserad meny som successivt kommer att ta bort processat rött kött. Idag är alla interna evenemang på sjukhuset som inkluderar catering av mat köttfria. Och det finns alltid en växtbaserad mjölk tillgänglig på plats utan extra kostnad. Även för personalen finns det växtbaserade matalternativ tillgängliga varje dag.

 "Men vi måste använda mer nudgeteknik för att hjälpa både patienter och personal att göra hälsosamma och bättre val och minska på kötträtterna. Det är nästa steg. Att göra det lättare att välja det veganska alternativet som standard."

Plant-Based Health Professionals UK har också samarbetat med UK Health Alliance on Climate Change, som också har ställt sig bakom Plant Based Treaty.

"Det är en stor sak för oss inom sjukvården, eftersom de är en policyorganisation som arbetar med både hälsa och klimatförändringar. De har ett framstående ledarskap som talar för medicinska högskolor, vilket är ett bra växtbaserat policyuttalande."

 Shireen har varit involverad i olika vegankampanjer under de senaste åren. Hon började med en Veganuary-kampanj på sjukhuset 2021. Varje år kör de två personalkampanjer: Veganuary och No Meat maj. Shireen kan se att det har haft effekt och att många håller fast vid en vegansk kost. "Jag skulle gärna se att King's College Hospital ställde sig bakom det växtbaserade fördraget. Om vi inte har sjukvården med oss kommer vi inte att uppnå en vegansk värld. Det är så viktigt att ändra synen på mat inom hälso- och sjukvården. Det är en prioritet för mig och min organisation".

Kommer London att stödja det växtbaserade fördraget?

Förra året skrev Zack Polanski, vice partiledare för Green Party of England and Wales och vald medlem av London Assembly, ett öppet brev till Londons borgmästare Sadiq Khan. I brevet lyfte han fram vikten av växtbaserad kost för att hantera klimat- och ekologiska nödsituationer och uppmanade London att stödja det växtbaserade fördraget.

Polanski har en bakgrund som amatörteaterskådespelare och arbetade med De Förtrycktas Teater - en metod från Augusto Boal som arbetade i favelorna i Sydamerika. Syftet är att tillsammans med samhället arbeta mot orättvisor och förtryck i samhället. Han gav sig in i politiken för att hjälpa till att riva dessa murar.

"Men den systemiska barriären finns fortfarande kvar, oavsett hur vältalig du är. Djur är naturligtvis en av de mest förtryckta grupperna. I politiken är djurens rättigheter viktiga för mig eftersom de inte kan rösta eller tala i kammaren, och vi måste se till att vi talar för deras räkning."

Sedan några år tillbaka erbjuder alla grundskolor i London en gratis skolmåltid, och Zack tror att det här är ett område där mycket kan förändras

"Men det finns två saker som jag skulle vilja ändra på: För det första att det är gratis även för gymnasieskolor och att det inte ska sluta vid en viss ålder. För det andra att göra dessa måltider växtbaserade som standard, baserat på modellen för skoltallrikar från ProVeg. Det kan få eleverna att välja den veganska menyn och om man vill ha något annat måste man be om det."

Nyligen försökte även Andrew Boff, en konservativ ledamot av London Assembly, övertyga borgmästaren om att överväga att stödja det växtbaserade fördraget genom att ställa en fråga under borgmästarens frågestund. Men när Londonförsamlingen befinner sig mitt i en valkampanjperiod kan det vara den mest utmanande tiden för en borgmästare att vara modig och engagera sig i nya initiativ.

Andrew Boff, ordförande för London Assembly, uppmanar Londons borgmästare Sadiq Khan att underteckna det växtbaserade fördraget.

"Om jag blir omvald är godkännandet av det växtbaserade fördraget något som jag vill återgå till direkt. Och efter valet tror jag att samtalen med den framtida borgmästaren förhoppningsvis kommer att vara mer öppna, samarbetsvilliga och samarbetsinriktade även i den här frågan."

Zack Polanski anser att det är troligt att London kommer att stödja fördraget.

"Det är något som skulle gynna såväl Storbritannien som resten av världen, eftersom London är en global stad. Det finns en begränsad tid som en borgmästare kan säga nej eftersom bevisen är mycket tydliga. Och samhällena går samman och kräver detta. Det skulle vara enormt om London godkände fördraget och att se London leda vägen i det här arbetet framåt."

Miriam Porter är en prisbelönt författare som skriver om veganism, sociala rättvisefrågor och ekologiska resor. Miriam bor för närvarande i Toronto med sin son Noah och många räddade håriga vänner. Hon är en passionerad djurrättsaktivist och talar för dem vars röster inte kan höras.

Anne Casparsson är författare och etiker, som har arbetat med kommunikation och journalistik i olika roller i mer än tjugo år. Hon skriver om djurrätt, veganism, hållbarhet, rättvisa och fredsrelaterade frågor. Anne är baserad i Stockholm där hon bor med sin familj. Hon är en hängiven röst för djuren.