Jako uzupełnienie UNFCCC / Porozumienia Paryskiego, Traktat Roślinny jest przełomowym międzynarodowym traktatem i pierwszym tego rodzaju, który stawia systemy żywnościowe w centrum walki z kryzysem klimatycznym. Traktat ma na celu powstrzymanie powszechnej degradacji kluczowych ekosystemów spowodowanej przez rolnictwo zwierzęce, promowanie przejścia na zdrowsze, bardziej zrównoważone diety roślinne oraz aktywne odwrócenie szkód wyrządzonych funkcjom planety, usługom ekosystemowym i różnorodności biologicznej.

Traktat roślinny opiera się na trzech podstawowych zasadach:

1. Zrzeczenie się

Brak zmian w użytkowaniu gruntów, degradacji ekosystemów lub wylesiania na potrzeby hodowli zwierząt

2. przekierowanie

Aktywne przejście od systemów żywnościowych opartych na zwierzętach do systemów opartych na roślinach

3. RESTORE

Aktywna odbudowa kluczowych ekosystemów, w szczególności odbudowa lasów i ponowne kształtowanie krajobrazów.

Najnowsze wiadomości

Przejdź do naszego Centrum Prasowego, aby uzyskać najnowsze informacje

List otwarty naukowców

Naukowcy podpisali list otwarty wzywający do traktatu opartego na roślinach

Podejmij działania na rzecz naszej przyszłości

Poproś swoje miasto o poparcie dla Traktatu Roślinnego

Dlaczego potrzebujemy traktatu opartego na roślinach

Mamy do czynienia z kryzysem klimatu, oceanów i bioróżnorodności. Paliwa kopalne i rolnictwo zwierzęce są siłą napędową gwałtownego globalnego ocieplenia, jak również rozległej utraty różnorodności biologicznej, wylesiania na dużą skalę, wymierania gatunków, zubożenia wody, degradacji gleby i martwych stref oceanów.

Sama walka z paliwami kopalnymi nie wystarczy - potrzebujemy także działań w zakresie systemów żywnościowych; tu właśnie wkracza Traktat Roślinny. Trzy główne gazy cieplarniane - dwutlenek węgla, metan i podtlenek azotu - osiągają druzgocąco wysoki poziom i szybko przyspieszają, zwiększając globalne przegrzanie w alarmującym tempie. Możemy zmienić nasz system żywnościowy z kluczowego czynnika przyczyniającego się do zmian klimatycznych w mistrza zmian klimatycznych - odwracając szkody i generując bezpieczeństwo żywnościowe. Mamy rozwiązania w zasięgu ręki - musimy je tylko wdrożyć.

Jak pomóc odwrócić kryzys klimatyczny [2:17]

new-genesis-bg
brunna
Nikhita
previous arrow
next arrow
Moby
Bg1-genesis
Bg1-genesis
previous arrow
next arrow

Dla kogo przeznaczony jest Traktat Roślinny?

Traktat Roślinny jest dla wszystkich i od wszystkich. Celem Traktatu jest zajęcie się i złagodzenie głównych przyczyn zmian klimatycznych, budowanie sprawiedliwszego, zdrowszego i bardziej zielonego świata - dla wszystkich. Każdy i każda może przystąpić do traktatu jako osoba fizyczna, organizacja, firma lub miasto, samorząd lokalny czy regionalny. Jest to bezpłatne, szybkie i łatwe.

Co to jest kartka papieru? [1:49]

Możemy stworzyć lepszy świat. Rośnijmy 

Poprzyj Traktat Roślinny

Popieraj jako osoba fizyczna


Popieraj  jako osoba fizyczna

Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Poprzyj jako ORGANIZACJA


Poprzeć jako organizacja

*Proszę poczekać 7 dni, aby nazwa Państwa organizacji pojawiła się w naszym katalogu współpracowników
Kliknij lub przeciągnij pliki do tego obszaru, aby je przesłać. Możesz przesłać do 5 plików.
Proszę przesłać swoje logo, jeśli chcesz, aby znalazło się na naszej stronie internetowej i w materiałach dotyczących kampanii.
Prosimy o podanie cytatu, jeśli chcą Państwo zostać uwzględnieni w informacjach dla mediów i materiałach kampanii.
Kliknij lub przeciągnij pliki do tego obszaru, aby je przesłać. Możesz przesłać do 5 plików.
Prosimy o przesłanie zdjęcia swojego lub zespołu, jeśli chcesz, abyśmy udostępnili Twoje poparcie w naszych kanałach mediów społecznościowych.
Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie

Zatwierdzić jako firma


Zatwierdzić jako firma

Proszę odczekać do 7 dni, aby nazwa Państwa firmy pojawiła się w naszym katalogu współpracowników.
Kliknij lub przeciągnij pliki do tego obszaru, aby je przesłać. Możesz przesłać do 5 plików.
Proszę przesłać swoje logo, jeśli chcesz, aby znalazło się na naszej stronie internetowej i w materiałach dotyczących kampanii.
Proszę podać wycenę, jeśli chcesz być uwzględniony w informacjach w mediach społecznościowych i materiałach kampanii.
Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie

Zatwierdzić jako miasto


Zatwierdzić jako miasto

Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

INDYWIDUALNI WSPIERAJĄCY

ORGANIZACJE POPIERAJĄCE

 PRZEDSIĘBIORSTWA, BIZNESY WSPIERAJĄCE TRAKTAT

SAMORZĄDY I PAŃSTWA POPIERAJĄCE TRAKTAT

Poznaj naszych zwolenników i zwolenniczki