Czym jest Traktat Roślinny?

Przyjęcie Traktatu Roślinnego jako uzupełnienia UNFCCC/Paryskiego Porozumienia sprawi, że systemy żywnościowe staną się centralnym elementem walki z kryzysem klimatycznym. Traktat ma na celu powstrzymanie powszechnej degradacji kluczowych ekosystemów spowodowanej przez rolnictwo zwierzęce, promowanie przejścia na zdrowsze, bardziej zrównoważone diety roślinne oraz aktywne odwrócenie szkód wyrządzonych funkcjom planety, usługom ekosystemowym i różnorodności biologicznej.

Traktat roślinny opiera się na trzech podstawowych zasadach:

Zrzeczenie się

Brak zmian w użytkowaniu gruntów, degradacji ekosystemów lub wylesiania na potrzeby hodowli zwierząt

Przekierowanie

Aktywne odchodzenie od systemów żywnościowych opartych na zwierzętach na rzecz systemów opartych na roślinach

Przywróć stronę

Aktywne przywracanie kluczowych ekosystemów, zwłaszcza odtwarzanie lasów i ponowne kształtowanie krajobrazów

INDYWIDUALNI WSPIERAJĄCY

ORGANIZACJE POPIERAJĄCE

 PRZEDSIĘBIORSTWA, BIZNESY WSPIERAJĄCE TRAKTAT

SAMORZĄDY I PAŃSTWA POPIERAJĄCE TRAKTAT

Dlaczego potrzebujemy Traktatu Roślinnego?

Paliwa kopalne i rolnictwo zwierzęce są siłą napędową gwałtownego globalnego ocieplenia, jak również znacznej utraty różnorodności biologicznej, wylesiania na dużą skalę, wymierania gatunków, wyczerpywania się wody, degradacji gleby i martwych stref oceanów. Samo zajęcie się paliwami kopalnymi nie wystarczy - potrzebujemy również działań w zakresie systemów żywnościowych; tu właśnie wkracza Traktat Roślinny. Trzy główne gazy cieplarniane - dwutlenek węgla, metan i podtlenek azotu - znajdują się na katastrofalnie wysokim poziomie i gwałtownie przyspieszają.

Rolnictwo zwierzęce prowadzi do kradzieży ziemi rdzennych mieszkańców Amazonii, naraża społeczności marginalizowane rasowo i etnicznie na nieproporcjonalnie duże ilości toksycznych odpadów z ferm fabrycznych i rzeźni, a także naraża pracowników na kontakt z toksycznymi chemikaliami, niebezpieczne warunki pracy i ciężkie urazy.

Wsparli i wsparły Traktat Roślinny

"Żeby wiedzieć, czy ktoś naprawdę chce walczyć o sprawiedliwość, trzeba zobaczyć, co je".

Jesusa Rodríguez

Senator, Meksyk

Wsparli i wsparły Traktat Roślinny

"Wierzymy w sprawiedliwość dla zwierząt, środowiska i ludzi. Dlatego też popieramy Traktat Roślinny i namawiamy osoby prywatne i rządy do jego podpisania."

Paul, Mary & Stella McCartney

Wsparli i wsparły Traktat Roślinny

"Popieram Traktat Roślinny, ponieważ odnosi się on do pojedynczych największych źródeł emisji gazów cieplarnianych w dwutorowy sposób, który jest analogiczny dokładnie do tego, co należy zrobić w odniesieniu do emisji paliw kopalnych: zamrożenie dalszego rozwoju oraz likwidacja istniejących intensywnych systemów przemysłowych, które produkują tanie mięso i nabiał kosztem ogromnego cierpienia zwierząt."

Danny Harvey

Autor wiodący IPCC w 4. i 5. raporcie oceniającym, grupa robocza III.

Poznaj naszych zwolenników i zwolenniczki

We can create a better world.
Let’s grow.

Podpisz Traktat o diecie roślinnej