Wybierz stronę
Raport Plant Based Treaty przedstawiający ekonomię wegańskich pączków

Raport Safe & Just 2023

Wegańska ekonomia pączków w traktacie Plant Based Treaty - podejście do systemu żywnościowego

Czym jest Traktat Roślinny?

Wzywamy osoby, grupy, firmy i miasta do poparcia tego wezwania do działania i wywarcia presji na rządy krajowe, aby wynegocjowały międzynarodowy traktat roślinny jako uzupełnienie porozumienia paryskiego UNFCCC.

Traktat umieściłby systemy żywnościowe w centrum walki z kryzysem klimatycznym, mając na celu powstrzymanie powszechnej degradacji krytycznych ekosystemów spowodowanej przez rolnictwo zwierzęce, promowanie przejścia na zdrowszą, zrównoważoną dietę opartą na roślinach oraz aktywne odwracanie szkód wyrządzonych funkcjom planety, usługom ekosystemowym i różnorodności biologicznej.

Traktat roślinny opiera się na trzech podstawowych zasadach:

Zrzeczenie się

Brak zmian w użytkowaniu gruntów, degradacji ekosystemów lub wylesiania na potrzeby hodowli zwierząt

Przekierowanie

Aktywne odchodzenie od systemów żywnościowych opartych na zwierzętach na rzecz systemów opartych na roślinach

Przywróć stronę

Aktywne przywracanie kluczowych ekosystemów, zwłaszcza odtwarzanie lasów i ponowne kształtowanie krajobrazów

INDYWIDUALNI WSPIERAJĄCY

ORGANIZACJE POPIERAJĄCE

 PRZEDSIĘBIORSTWA, BIZNESY WSPIERAJĄCE TRAKTAT

ZWOLENNICY MIASTA

Dlaczego potrzebujemy Traktatu Roślinnego?

Paliwa kopalne i rolnictwo zwierzęce są siłą napędową gwałtownego globalnego ocieplenia, jak również znacznej utraty różnorodności biologicznej, wylesiania na dużą skalę, wymierania gatunków, wyczerpywania się wody, degradacji gleby i martwych stref oceanów. Samo zajęcie się paliwami kopalnymi nie wystarczy - potrzebujemy również działań w zakresie systemów żywnościowych; tu właśnie wkracza Traktat Roślinny. Trzy główne gazy cieplarniane - dwutlenek węgla, metan i podtlenek azotu - znajdują się na katastrofalnie wysokim poziomie i gwałtownie przyspieszają.

Rolnictwo zwierzęce prowadzi do kradzieży ziemi rdzennych mieszkańców Amazonii, naraża społeczności marginalizowane rasowo i etnicznie na nieproporcjonalnie duże ilości toksycznych odpadów z ferm fabrycznych i rzeźni, a także naraża pracowników na kontakt z toksycznymi chemikaliami, niebezpieczne warunki pracy i ciężkie urazy.

Raport Plant Based Treaty przedstawiający ekonomię wegańskich pączków

Raport Safe & Just 2023

Wegańska ekonomia pączków w traktacie Plant Based Treaty - podejście do systemu żywnościowego

Poznaj naszych zwolenników i zwolenniczki

Podpisz Traktat o diecie roślinnej