FAQ

Odpowiedzi na Państwa pytania

Czy to nie paliwa kopalne stanowią problem?

Paliwa kopalne są główną, ale nie jedyną przyczyną kryzysu klimatycznego.

Żywność odpowiada za jedną trzecią globalnych emisji gazów cieplarnianych i nawet gdybyśmy dziś zakończyli produkcję paliw kopalnych, same emisje żywności przekroczyłyby cel 1,5 C określony w porozumieniu paryskim.

Rolnictwo zwierzęce jest głównym czynnikiem naruszającym pięć granic planety: utratę różnorodności biologicznej, zmiany klimatu, zmiany użytkowania gruntów, pobór słodkiej wody, zanieczyszczenie azotem i fosforem. 

Jeśli chcemy zapobiec najgorszym skutkom zmian klimatu, musimy jednocześnie zająć się kwestią żywności i energii. Według eksperta IPCC Petera Cartera z Climate Emergency Institute, musimy zrobić wszystko i musimy to zrobić teraz.

Aby wesprzeć wysiłki przeciwko paliwom kopalnym, proszę poprzeć Traktat o Paliwach Kopalnych.

Dlaczego potrzebny jest nam Traktat? Czy nie mamy już Porozumienia Paryskiego?

Porozumienie paryskie dotyczy zasadniczo negocjowania, ile miejsca pozostało w atmosferze na węgiel, zanim osiągniemy ocieplenie o 1,5 stopnia Celsjusza, ale nie koncentruje się na produkcji. Milczy na temat roli diety roślinnej i nie ma możliwości ani narzędzi, aby zatrzymać i odwrócić jej niezachwianą ekspansję. Ignoruje również inne granice planetarne, takie jak różnorodność biologiczna, zmiana użytkowania gruntów, zanieczyszczenie wody, zakwaszenie gleby i oceanów, martwe strefy oceaniczne, wylesianie i wymieranie gatunków, które stanowią poważne zagrożenie dla przyszłości naszej planety.

Które miasta podpisały Traktat Roślinny?

Odwiedź naszą stronę miast, aby uzyskać aktualną listę miast, miasteczek i regionów, które zatwierdziły Traktat Roślinny.

Czy miasto popierające traktat musi wdrożyć jego 40 postulatów?

Kiedy miasto popiera Traktat Roślinny, wyraża poparcie dla rządów krajowych na całym świecie, aby zebrały się i wynegocjowały globalny traktat dotyczący wpływu systemu żywnościowego. 

Poparcie traktatu nie jest prawnie wiążące. Władze lokalne, miejskie i stanowe mogą nie mieć jurysdykcji do wdrażania propozycji traktatu, ale chcą wyrazić poparcie dla globalnego traktatu i podjąć działania zgodnie z własnymi priorytetami i uprawnieniami. 

Jeśli spojrzeć na wnioski Traktatu Roślinnego przyjęte do tej pory przez rady, obejmują one szereg działań, takich jak wprowadzenie etykietowania emisji dwutlenku węgla, promowanie żywności pochodzenia roślinnego, szkolenia, zmiany w menu i przywództwo. 

Jak zamierzasz wyegzekwować Traktat Roślinny?

Pierwszym etapem jest zbudowanie globalnej koalicji. Zaczynamy od ludzi, grup, biznesów i samorządów, władz lokalnych wzywających do zmian, aż do momentu, gdy presja zostanie przeniesiona na poziom krajowy. To doprowadzi do globalnych porozumień w sprawie rozwiązań roślinnych. Ostatecznie, egzekwowanie przyjdzie na poziomie krajowym, lub poprzez umowy dwustronne i handlowe.

Jak mogę wesprzeć ruch na rzecz Traktatu Roślinnego?

Uczyń go swoim! Traktat jest dla każdego. Najpierw podpisz traktat i zobowiąż się do pomocy w zbieraniu podpisów. Następnie odwiedź naszą kampanię miejską, aby lobbować wybranych urzędników.

Prowadzimy regularne rozmowy powitalne dla tych, którzy chcą dołączyć do kampanii w swoim mieście, a także prowadzimy czaty Whatsapp dla poszczególnych krajów, podczas których możemy wspólnie pracować nad zapewnieniem traktatu roślinnego. Wyślij e-mail na adres [email protected], aby dołączyć do czatu Whatsapp w pobliżu.

Niezależnie od tego, czy jesteś studentem, studentką, pracownikiem, pracownicą, który prowadzi kampanię na rzecz wegańskiej stołówki, politykiem czy decydentką głosującym przeciwko subsydiom dla rolnictwa zwierzęcego, czy aktywistą.tką stojącym przed buldożerem i próbującym powstrzymać wycinanie lasów na paszę dla zwierząt, możesz wezwać swój rząd do poparcia Traktatu Roślinnego. Jeśli zjednoczymy się w naszym wezwaniu do działania, nasze głosy będą głośniejsze i będą miały większy wpływ.

Polegamy również na darowiznach, aby finansować nasz ruch, więc jeśli jesteś w stanie, niewielki miesięczny dar może pomóc wesprzeć zespoły Plant Based Treaty na całym świecie w prowadzeniu kampanii na rzecz poparcia ich miasta i pracy nad zmianami menu w ich społecznościach. 

Czy ten Traktat nie wyprzedza zbytnio swoich czasów?

Traktat Roślinny odzwierciedla pilną potrzebę, z którą się zmagamy i pomoże ukształtować debatę. Nasze podejście jest oparte na nauce, opierając się na ostrzeżeniach naukowych ONZ, Breaking Boundaries i raporcie IPCC o tym, że zbliżamy się do punktów krytycznych szybciej niż wcześniej sądzono.

Jesteśmy tutaj, aby mówić prawdę o rozwiązaniach wymaganych w tej dekadzie, aby zapobiec kryzysowi klimatycznemu; naprawdę nie ma czasu do stracenia.

Dlaczego jest tak wiele żądań?

Traktat Roślinny wymienia 40 szczegółowych propozycji i najlepszych praktyk, które powinny być negocjowane w ramach globalnego porozumienia.

W żądaniu pierwszym, w którym wzywa się do niepogarszania problemu, musimy przyjrzeć się całemu cyklowi produkcyjnemu, niezależnie od tego czy są to hodowle zwierząt, rzeźnie, jak również wylesianie na potrzeby gospodarstw rolnych oraz pasza dla zwierząt na bazie soi i kukurydzy.

W przypadku drugiego wymogu, promowania roślinnego systemu żywności, musimy przyjrzeć się wszystkim dostępnym narzędziom edukacyjnym, polityce gospodarczej i dostępnym narzędziom legislacyjnym.

W odniesieniu do trzeciego postulatu, dotyczącego odbudowy, musimy sadzić drzewa, aby wyciągać węgiel z atmosfery, ale musimy także przywrócić torfowiska i odtworzyć oceany.

A co z wypasem "regeneracyjnym"?

Raport Oxford University Grazed and Confused pokazuje, że krowy karmione trawą uwalniają więcej emisji gazów cieplarnianych niż są w stanie zrównoważyć poprzez sekwestrację dwutlenku węgla w glebie. Oznacza to, że zwierzęta hodowane na trawie przyczyniają się do emisji gazów cieplarnianych netto i są kluczowym czynnikiem powodującym kryzys klimatyczny.

Główna autorka badania, dr Tara Garnett, twierdzi, że hodowla krów karmionych trawą "w żaden sposób nie jest rozwiązaniem dla klimatu. Rosnąca produkcja zwierzęca i konsumpcja, niezależnie od systemu hodowli i rodzaju zwierząt, powoduje szkodliwe uwalnianie gazów cieplarnianych i przyczynia się do zmian w użytkowaniu gruntów".

W sprawozdaniu stwierdzono, że wypas bydła nie stanowi istotnego rozwiązania problemu zmian klimatycznych, a węgiel mógłby być sekwestrowany jedynie w bardzo specyficznych warunkach, a nawet wtedy sekwestrowany węgiel jest "niewielki, ograniczony w czasie, odwracalny i znacznie przewyższony przez emisje gazów cieplarnianych, które te zwierzęta wypasane generują".