FAQ

Odpowiedzi na Państwa pytania

Czy to nie paliwa kopalne stanowią problem?

Paliwa kopalne są główną częścią problemu, ale nie jedyną przyczyną globalnego ocieplenia i kryzysu środowiskowego. Rolnictwo zwierzęce jest głównym sprawcą emisji dwutlenku węgla, metanu i podtlenku azotu oraz główną przyczyną poważnej degradacji środowiska, utraty różnorodności biologicznej, zanieczyszczenia, zakwaszenia oceanów, wymierania gatunków, marnowania wody i wielu innych palących problemów.

Jeśli chcemy zapobiec najgorszym skutkom zmian klimatycznych, musimy zająć się obiema kwestiami jednocześnie. Zdaniem eksperta IPCC, Petera Cartera z Climate Emergency Institute, musimy zrobić wszystko i to już teraz.

Aby wesprzeć wysiłki przeciwko paliwom kopalnym, proszę poprzeć Traktat o Paliwach Kopalnych.

Dlaczego potrzebny jest nam Traktat? Czy nie mamy już Porozumienia Paryskiego?

Porozumienie Paryskie dotyczy zasadniczo negocjacji, ile miejsca w atmosferze pozostało dla węgla, zanim osiągniemy 1,5 stopnia Celsjusza ocieplenia, ale nie skupia się na produkcji. Milczy na temat rolnictwa zwierzęcego i nie ma możliwości ani narzędzi do zatrzymania i odwrócenia jego niesłabnącej ekspansji. Ignoruje również inne ograniczenia planetarne, takie jak zanieczyszczenie wody, zakwaszenie gleby i oceanów, martwe strefy oceanów, wylesianie i wymieranie gatunków, które stanowią poważne zagrożenie dla przyszłości naszej planety. Na przykład, hodowla kurczaków jest główną przyczyną zakwaszenia gleby.

Jak zamierzasz wyegzekwować Traktat Roślinny?

Pierwszym etapem jest zbudowanie globalnej koalicji. Zaczynamy od ludzi, grup, biznesów i samorządów, władz lokalnych wzywających do zmian, aż do momentu, gdy presja zostanie przeniesiona na poziom krajowy. To doprowadzi do globalnych porozumień w sprawie rozwiązań roślinnych. Ostatecznie, egzekwowanie przyjdzie na poziomie krajowym, lub poprzez umowy dwustronne i handlowe.

Jak mogę wesprzeć ruch na rzecz Traktatu Roślinnego?

Zrób go swoim! Traktat jest dla wszystkich. Przede wszystkim poprzyj Traktat i zobowiązaj się do pomocy w zbieraniu podpisów. Następnie odwiedź nasze centrum kampanii, gdzie przygotowujemy tak wiele zasobów, jak to tylko możliwe, abyś mógł je wykorzystać i dodać do swoich kampanii.

Niezależnie od tego, czy jesteś studentem, studentką, pracownikiem, pracownicą, który prowadzi kampanię na rzecz wegańskiej stołówki, politykiem czy decydentką głosującym przeciwko subsydiom dla rolnictwa zwierzęcego, czy aktywistą.tką stojącym przed buldożerem i próbującym powstrzymać wycinanie lasów na paszę dla zwierząt, możesz wezwać swój rząd do poparcia Traktatu Roślinnego. Jeśli zjednoczymy się w naszym wezwaniu do działania, nasze głosy będą głośniejsze i będą miały większy wpływ.

Czy ten Traktat nie wyprzedza zbytnio swoich czasów?

Traktat Roślinny odzwierciedla pilną potrzebę, z którą się zmagamy i pomoże ukształtować debatę. Nasze podejście jest oparte na nauce, opierając się na ostrzeżeniach naukowych ONZ, Breaking Boundaries i raporcie IPCC o tym, że zbliżamy się do punktów krytycznych szybciej niż wcześniej sądzono.

Jesteśmy tutaj, aby mówić prawdę o rozwiązaniach, które są niezbędne w tej dekadzie, aby zapobiec kryzysowi klimatycznemu, nie mamy już czasu do stracenia.

Dlaczego jest tak wiele żądań?

W żądaniu pierwszym, w którym wzywa się do niepogarszania problemu, musimy przyjrzeć się całemu cyklowi produkcyjnemu, niezależnie od tego czy są to hodowle zwierząt, rzeźnie, jak również wylesianie na potrzeby gospodarstw rolnych oraz pasza dla zwierząt na bazie soi i kukurydzy.

W przypadku drugiego wymogu, promowania roślinnego systemu żywności, musimy przyjrzeć się wszystkim dostępnym narzędziom edukacyjnym, polityce gospodarczej i dostępnym narzędziom legislacyjnym.

W trzecim żądaniu, dotyczącym odbudowy, musimy sadzić drzewa, aby wyciągnąć węgiel z atmosfery, ale musimy także odbudować torfowiska i oceany.

A co z wypasem "regeneracyjnym"?

Raport Uniwersytetu Oxford Grazed and Confused pokazuje, że krowy karmione trawą uwalniają więcej emisji gazów cieplarnianych niż są w stanie zrównoważyć poprzez sekwestrację węgla w glebie. Oznacza to, że zwierzęta hodowane na trawie są płatnikami netto emisji gazów cieplarnianych i kluczowym czynnikiem napędzającym kryzys klimatyczny.
Główna autorka badania, dr Tara Garnett mówi, że hodowla krów karmionych trawą "nie jest w żaden sposób rozwiązaniem dla klimatu. Rosnąca produkcja i konsumpcja zwierząt, niezależnie od systemu rolniczego i rodzaju zwierząt, powoduje szkodliwe uwalnianie gazów cieplarnianych i przyczynia się do zmian w użytkowaniu gruntów."

W sprawozdaniu stwierdzono, że wypas bydła nie stanowi istotnego rozwiązania problemu zmian klimatycznych, a węgiel mógłby być sekwestrowany jedynie w bardzo specyficznych warunkach, a nawet wtedy sekwestrowany węgiel jest "niewielki, ograniczony w czasie, odwracalny i znacznie przewyższony przez emisje gazów cieplarnianych, które te zwierzęta wypasane generują".