Wybierz stronę

Kluczowe raporty i badania

Zmiana klimatu 2022: Łagodzenie skutków zmiany klimatu

Źródło: Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC)
Autorzy : III Grupa Robocza IPCC

Raport Grupy Roboczej III zawiera zaktualizowaną globalną ocenę postępów i zobowiązań w zakresie łagodzenia zmian klimatycznych oraz analizuje źródła światowych emisji. Wyjaśnia rozwój sytuacji w zakresie redukcji emisji i działań łagodzących, oceniając wpływ krajowych zobowiązań klimatycznych w odniesieniu do długoterminowych celów w zakresie emisji.

Szósty Raport IPCC (2021)

Źródło: Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu (IPCC)
Autorzy.rki: Grupa Robocza I IPCC

Sprawozdanie dotyczy najbardziej aktualnego  zrozumienia systemu klimatycznego i zmian klimatycznych, łącząc najnowsze osiągnięcia w naukach o klimacie, a także łącząc wiele linii dowodowych i podkreślając krytyczną potrzebę pilnego działania ludzkości w celu rozwiązania kryzysu klimatycznego.

Wpływ systemu żywnościowego na utratę różnorodności biologicznej (2021)

Źródło: Chatham House
Autorzy.rki: Tim G. Benton, Carling Bieg, Helen Harwatt, Roshan Pudasaini i Laura Wellesley

Niniejszy dokument, opracowany we współpracy z czołowym brytyjskim organem doradczym ds. polityki, analizuje rolę światowego systemu żywnościowego jako głównego czynnika przyspieszającego utratę różnorodności biologicznej. Wyjaśniono w nim, w jaki sposób produkcja żywności degraduje lub niszczy siedliska przyrodnicze i przyczynia się do wymierania gatunków. W dokumencie przedstawiono wyzwania i kompromisy związane z przeprojektowaniem systemów żywnościowych w celu przywrócenia różnorodności biologicznej i/lub zapobieżenia jej dalszej utracie, a także przedstawiono zalecenia dotyczące działań.

Sprawozdanie specjalne IPCC w sprawie zmiany klimatu i ziemi (2020 r.)

Źródło: Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC)
Autorzy.rki: Grupy Robocze IPCC I, II i III

Niniejsze sprawozdanie dotyczy gazów cieplarnianych (GHG) w ekosystemach lądowych, użytkowania gruntów i zrównoważonego zarządzania gruntami w odniesieniu do adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków, pustynnieniadegradacją gruntów i bezpieczeństwa żywnościowego.

Zmieniający się klimat, zmieniające się diety: Pathways to Lower Meat Consumption/ Drogi do zmiejszania konsumpcji mięsa (2015)

Źródło: Chatham House
Autorzy.rki: Laura Wellesley, Catherine Happer i Antony Froggatt

Ten raport Chatham House wskazuje istotne kwestie związane z dietą - w szczególności konsumpcją mięsa - oraz znaczący wkład takich wyborów żywieniowych w kontekście zmian klimatu. Zostały w nim wskazane ścieżki do przekształcenia naszego systemu żywnościowego, jak również analiza podstawowych problemów wraz z kluczowymi zaleceniami.