2023 Informacje prasowe

Lambeth staje się pierwszą londyńską dzielnicą, która poparła apel o traktat roślinny w odpowiedzi na kryzys klimatyczny.

Rada będzie obliczać i ograniczać emisje żywności oraz realizować programy promujące i poprawiające dostępność żywności pochodzenia roślinnego, w tym lokalne bony na owoce i warzywa dla gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji.

Kontakt dla mediów:

  • Nicola Harris, dyrektor ds. komunikacji w Plant Based Treaty, [email protected], +447597514343
  • Andrew Garner, działacz kampanii Plant Based Treaty UK, [email protected], +447784860423

Pliki multimedialne: https://drive.google.com/drive/folders/1Ud7OKHhYoXD0Q0STr1WF9iSMRG8BmNqL

LONDYN (23 października 2023 r.) - Lambeth poparło Traktat Roślinny, stając się pierwszą londyńską gminą, która dołączyła do inicjatywy mającej na celu walkę z emisjami związanymi z żywnością. Rada Lambeth zobowiązała się do poprawy dostępności zdrowej żywności pochodzenia roślinnego poprzez wydarzenia organizowane przez radę, działania w szkołach, bony na owoce i warzywa dla gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji oraz ogrody społecznościowe. Londyńska dzielnica ma na celu inspirowanie społeczności do dokonywania zrównoważonych wyborów żywieniowych w celu budowania zdrowszej, bardziej odpornej i świadomej ekologicznie przyszłości dla wszystkich.

Rada dołącza do Haywards Heath, Norwich i Edynburga aby stać się 22. gminą na świecie, która poparła apel o globalny Traktat Roślinny w celu rozwiązania kryzysów ekologicznych i umożliwienia nam bezpiecznego życia w granicach naszej planety.

A wspólne oświadczenie Rezina Chowdhury, Zastępca Lidera (Zrównoważony Lambeth i Czyste Powietrze) i Jim Dickson, Członek Gabinetu ds. Zdrowszych Społeczności powiedzieli:

"Jako sektor, żywność i rolnictwo są głównym emitentem dwutlenku węgla, odpowiadając za jedną trzecią globalnych gazów cieplarnianych. Żywność jest również powiązana z połową utraty różnorodności biologicznej spowodowanej przez człowieka i jest decydującym czynnikiem wpływającym na zdrowie i dobre samopoczucie obywateli. Uznając to, Rada Lambeth popiera zasady Traktatu Roślinnego i zobowiązuje się do działań, które możemy podjąć jako władze lokalne Londynu".

Rada Lambeth planuje przyjąć wieloaspektowe podejście do wspierania zasad Traktatu Roślinnego poprzez włączenie zasad do istniejących programów, planów i strategii w trzech kluczowych obszarach. Ich oświadczenie mówi:

"Po pierwsze, w naszym Lambeth Biodiversity Action Planbędziemy kontynuować współpracę z grupami społecznymi w całej gminie, aby promować zakładanie nowych i odpowiednich ogrodów społecznościowych. Chroniąc i zwiększając bioróżnorodność, możemy wspierać dostępność różnorodnych opcji żywnościowych opartych na roślinach dla naszych mieszkańców, jednocześnie chroniąc ważne siedliska dzikiej przyrody.

Po drugie, promowanie żywności pochodzenia roślinnego jest kluczowym elementem naszego Planie działania na rzecz walki z ubóstwem i brakiem bezpieczeństwa żywnościowegoa także naszej szerszej pracy nad żywnością i zdrowiem. Przyjmując kompleksowe podejście, będziemy prowadzić działania, które poprawią dostęp mieszkańców do zrównoważonej, zdrowej i zbilansowanej diety, która jest pożywna i przystępna cenowo. Obejmuje to dalsze dostarczanie programów promujących i poprawiających dostępność żywności pochodzenia roślinnego. Na przykład spożycie owoców i warzyw jest promowane wśród dzieci i ich rodzin poprzez działania szkolne, lokalne bony na owoce i warzywa są dystrybuowane do gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji, a program "Zdrowy start" jest aktywnie promowany wśród osób, które się do niego kwalifikują. Zdajemy sobie sprawę, że przejście na dietę roślinną może przyczynić się do poprawy zdrowia i samopoczucia naszych mieszkańców.

Wreszcie w naszym Planie działań na rzecz klimatuuwzględnimy środki mające na celu zmniejszenie śladu węglowego związanego z naszymi systemami żywnościowymi. Obejmuje to pomiar i redukcję emisji związanych z żywnością oraz minimalizację marnotrawstwa żywności, wspieranie firm, które priorytetowo traktują zrównoważone praktyki rolnicze i zakupy żywności, a także zmniejszenie zużycia produktów pochodzenia zwierzęcego w obiektach i wydarzeniach prowadzonych przez radę. Będziemy również nadal wykorzystywać kanały komunikacyjne rady do promowania zrównoważonych (i przystępnych cenowo) praktyk w zakresie żywności i napojów".

Rada Lambeth zatwierdziła Traktat Roślinny ze względu na zgodność zasad traktatu z istniejącymi inicjatywami i programami oraz świadczy o zaangażowaniu Rady we wdrażanie powiązanych inicjatyw. W czerwcu 2023 r. radny Scott Ainslie zaprosił również Radę Lambeth do poparcia Traktatu Roślinnego na pełnym posiedzeniu rady, kiedy złożył zapytanie do członka gabinetu ds. zrównoważonego rozwoju Lambeth i czystego powietrza, radnej Reziny Chowdhury. Powiedział: 

"Paliwa kopalne i hodowla zwierząt są siłą napędową gwałtownego globalnego ocieplenia, a także utraty różnorodności biologicznej, wylesiania na dużą skalę, wymierania gatunków, wyczerpywania się wody, degradacji gleby i martwych stref oceanicznych. Czy Rada Lambeth dołączy do tysięcy miast, organizacji, firm i osób prywatnych i podpisze Traktat Roślinny?"

Andrew Garner, działacz miejski Plant Based Treaty UK, powiedział,

"Lambeth jest liderem w Londynie, popierając Traktat Roślinny i pomagając wrażliwym gospodarstwom domowym w dostępie do owoców i warzyw. Ponadto zwiększenie dostępu do żywności pochodzenia roślinnego poprzez organizowane przez radę wydarzenia i obiekty sprawi, że zdrowa, zrównoważona żywność będzie bardziej dostępna i pomoże budować odporność globalnego systemu żywnościowego". 

Poparcie Lambeth dodatkowo wywiera presję na burmistrza Londynu Sadiqa Khana, aby poparł Traktat Roślinny i zobowiązał się do zwiększenia dostępności żywności pochodzenia roślinnego w całym mieście. Na początku tego roku członek londyńskiego zgromadzenia Zack Polanski napisał list otwarty do burmistrza Khana, podkreślając znaczenie diety roślinnej w walce z kryzysem klimatycznym i ekologicznym. Polański wskazał,

"W Londynie tylko 5% żywności spożywanej masowo to mięso, ale jest ono odpowiedzialne za 27% całkowitej emisji z gospodarstw domowych". Zaapelował o "krótką ocenę wpływu zatwierdzenia przez GLA Traktatu Roślinnego oraz włączenia jego zasad i działań do programów i polityk burmistrza".

Nicola Harris, dyrektor ds. komunikacji w Plant Based Treaty powiedziała,

"Rada Lambeth dołącza do liderów działań na rzecz klimatu, Edynburga, Norwich i Haywards Heath oraz 600 indywidualnych radnych, wzywając do zawarcia globalnego Traktatu Roślinnego. Nadszedł czas, aby premier Rishi Sunak poważnie potraktował emisje żywności, dokonując przeglądu krajowej strategii żywnościowej i podejmując kroki w celu zatwierdzenia przez Wielką Brytanię traktatu roślinnego".

Kontekst

Traktat Roślinny jest wzorowany na Traktacie o nierozprzestrzenianiu paliw kopalnych, który Edynburg zatwierdził w marcu 2022 r. i zainspirowany traktatami, które dotyczyły zagrożeń związanych z niszczeniem warstwy ozonowej i bronią jądrową.

Od momentu uruchomienia w sierpniu 2021 r. inicjatywa otrzymała wsparcie od 120 000 indywidualnych zwolenników, 5 laureatów Nagrody Nobla, naukowców z IPCCoraz ponad 3000 grup i firm, w tym Ecotricity, Linda McCartney Foods, Plant Based Health Professionals, UK Health Alliance on Climate Changeoraz oddziały Greenpeace, Friends of the Earth i Extinction Rebellion.

The Plant Based Treaty zyskał poparcie znanych osobistości, w tym Chrisa Packhama oraz Paula, Mary i Stelli McCartney, którzy wydali pisemne oświadczenie. oświadczenie wzywające polityków do poparcia Traktatu Roślinnego. Powiedzieli oni: "Wierzymy w sprawiedliwość dla zwierząt, środowiska i ludzi. Dlatego popieramy Traktat Roślinny i wzywamy osoby prywatne i rządy do jego podpisania".

www.plantbasedtreaty.org