2022 Komunikaty prasowe

 

Rada Miasta Los Angeles jednogłośnie popiera Traktat o roślinach w odpowiedzi na kryzys klimatyczny

Rada zaleca również, aby rząd USA uczynił rozwiązania oparte na roślinach centralnym punktem swojej polityki w zakresie emisji gazów cieplarnianych

Aktywa medialne: https://drive.google.com/drive/folders/1EsxyfJ-IjoDl61cFxqnGR9FPGows6jBE?usp=sharing

LOS ANGELES, Kalifornia, 18 października 2022 - Dzisiaj Rada Miasta Los Angeles jednogłośnie przyjęła rezolucji w sprawie poparcia dla globalnego Plant Based Treaty inicjatywa.

"Ta przełomowa rezolucja zaznacza istotną zmianę kulturową, ponieważ Amerykanie stawiają na pierwszym miejscu zarówno walkę ze zmianami klimatycznymi, jak i poprawę swojego zdrowia", powiedział radny Paul Koretz, który wprowadził rezolucję wraz z radną Marqueece Harris-Dawson 6 września. "Tak jak zrobiło to ponad 2200 gmin, wydając oświadczenia o stanie zagrożenia klimatycznego, zachęcam inne miasta, aby dołączyły do nas i poparły Traktat o roślinach".

Poprzez swoje trzy podstawowe zasady - Reliktuj, Przekieruj i Przywróć - traktat ma na celu powstrzymanie powszechnej degradacji krytycznych ekosystemów poprzez zamrożenie ekspansji rolnictwa zwierzęcego, promowanie przejścia na zdrową, zrównoważoną dietę opartą na roślinach oraz ponowne kształtowanie naturalnych siedlisk.

Decyzja została podjęta tuż przed dorocznym Światowym Szczytem Burmistrzów C40, który zbiera się 19-21 października w Buenos Aires. Los Angeles jest drugim miastem C40, które poparło Traktat o roślinach, po decyzji Buenos Aires o poparciu 9 sierpnia 2022 roku.

Oprócz poparcia dla rezolucji Los Angeles, członkowie Rady Koretz i Nithya Raman osobiście poparli globalny Plant Based Treaty.

"LA jest historycznie znane z tego, że przewodzi narodowi w trendach środowiskowych" - powiedziała Jane Velez-Mitchell, założycielka UnChainedTV i dziennikarka-weteranka. "To, co dzieje się w LA, rozprzestrzenia się na resztę świata".

Ellen Dent, prezes Animal Alliance Network, pochwaliła Radę, mówiąc: "Przyjmując rezolucję Plant Based Treaty, radni miasta L.A. podtrzymują swoją obietnicę dokonania zmiany w kierunku polityki zapobiegania zmianom klimatycznym, tak bezpośrednio potrzebnej ich wyborcom i nie tylko." 

Traktat Roślinny jest krytycznie potrzebny jako uzupełnienie Porozumienia Paryskiego, aby pociągnąć rządy i przemysł rolnictwa zwierzęcego do odpowiedzialności za emisję gazów cieplarnianych z produkcji żywności.

Kalifornia jest domem dla największego w kraju przemysłu mleczarskiego, z 1.400 mleczarniami i około 1.7 miliona krów. Według California Air Resources Boardktóra prowadzi program badań nad metanem, hodowla zwierząt jest odpowiedzialna za ponad połowę emisji metanu w Kalifornii.

"Zegar na Ziemi jest na 100 sekund do północy", powiedział przewodniczący PawPAC, René Rowland. "Wpływ zmian klimatycznych jest na nas, a my już doświadczamy jego niszczących skutków. Nie można wystarczająco podkreślić znaczenia tego, że każda miejscowość łączy się w celu odwrócenia tego kryzysu."

Tło

Traktat Roślinny jest wzorowany na Traktacie o Nierozprzestrzenianiu Paliw Kopalnych i inspirowany traktatami, które dotyczą zagrożeń związanych z zubożeniem warstwy ozonowej i bronią jądrową. Inicjatywa uzyskała poparcie 19 miast, 59 000 indywidualnych zwolenników, 5 laureatów Nagrody Nobla, naukowców IPCC, ponad 1800 organizacji pozarządowych, grup społecznych i firm.

Globalny ruch prosi miasta o poparcie traktatu roślinnego, aby pomóc w wywieraniu presji na rządy krajowe w celu wynegocjowania globalnego traktatu, który:

  1. Powstrzymanie globalnej ekspansji wylesiania związanego z rolnictwem zwierzęcym.
  2. Zachęcanie do stosowania systemu żywnościowego opartego na roślinach.
  3. Zachęcanie do prowadzenia publicznych kampanii informacyjnych na temat korzyści płynących z żywności pochodzenia roślinnego.
  4. Uwolnijcie ziemię i wody, aby ponownie zdziczeć, zalesić i odnowić Ziemię
  5. Umożliwić sprawiedliwe przejście do bardziej zrównoważonych miejsc pracy, zdrowszych ludzi i kwitnącej planety.

Więcej informacji można znaleźć na stronie plantbasedtreaty.org

Kontakt

[email protected]

René Rowland, Przewodniczący, PawPAC
+1 (626) 999-2287 - [email protected]

Ellen DentPrezes, Sieć Sojuszu na Rzecz Zwierząt
+1 (626) 722-8390 - [email protected]

Jane Velez Mitchellzałożycielka, UnChainedTV
+1 (310) 807-5375 - [email protected]

Anita KrajncKoordynator kampanii globalnej, Plant Based Treaty
+1 (416) 825-6080 - [email protected]

Nicola Harrisdyrektor ds. komunikacji, Plant Based Treaty
+44 7597 514 343 - [email protected]