Oświadczenie o podpisaniu się

Musimy porozmawiać o rolnictwie zwierzęcym

)Musimy porozmawiać o rolnictwie zwierzęcym.

Do Aloka Sharmy, posła na Sejm RP,

Konieczne jest pilne działanie, aby rok 2021 stał się początkiem sprawiedliwego i równego przejścia na całym świecie w kierunku zdrowego i zrównoważonego systemu żywnościowego opartego na roślinach dla wszystkich.

Szansa na umożliwienie osiągnięcia w przyszłości wzrostu temperatury o 1,5°C szybko się kończy. Opóźnienie działań spowoduje jeszcze bardziej gwałtowne i niszczycielskie skutki kryzysu klimatycznego, powodując nieodwracalne szkody.

Przed Konferencją Klimatyczną w Glasgow, rządy i instytucje finansów publicznych mają jasne zadanie promowania bezpiecznego dla klimatu, sprawiedliwego przejścia na system żywnościowy oparty na roślinach. Wzywamy je do:

  • Natychmiastowe wykluczenie wszelkich nowych wylesień na potrzeby rolnictwa zwierzęcego, co oznacza zakaz wycinania lasów i innych ekosystemów w celu wypasu zwierząt, hodowli zwierząt, produkcji paszy dla zwierząt lub hodowli zwierząt jakiegokolwiek rodzaju.
  • Natychmiastowe przekształcenie wszystkich morskich obszarów chronionych w wysoce chronione obszary morskie.
  • Natychmiast wprowadzić "podatek od mięsa".
  • Natychmiast skończyć z dotowaną przez rząd reklamą dla przemysłu mięsnego, mleczarskiego i jajczarskiego. Zacznijcie przekierowywać dotacje rolnicze z dala od rolnictwa zwierzęcego na rzecz zrównoważonej żywności pochodzenia roślinnego, przy czym najbardziej skorzystają na tym organiczne systemy agroekologiczne.
  • Natychmiast wprowadzić publiczne kampanie informacyjne w celu zwiększenia świadomości na temat związku między systemami żywnościowymi a zmianami klimatu oraz aktywnie promować rozwiązania oparte na roślinach.
  • Wycofanie się z zakupu produktów pochodzenia zwierzęcego w budynkach rządowych, instytucjach publicznych i podczas imprez na rzecz opcji roślinnych.
  • Utworzyć komitety ds. zielonych obligacji na szczeblu rządowym i emitować zielone obligacje w celu finansowania projektów, które pomagają łagodzić zmiany klimatyczne i pomagają rolnikom produkującym zwierzęta o wysokim śladzie węglowym przejść na producentów roślin o niskim śladzie węglowym.
  • Przygotuj plany ponownego wykorzystania dostępnych terenów uwolnionych od wypasu zwierząt na: rewilding, ponowne zalesianie (w stosownych przypadkach), rezerwaty przyrody, strefy wędrówek, uprawy wspólnotowe, ogródki działkowe (w stosownych przypadkach), agroekologiczne uprawy żywności (tam, gdzie to możliwe).

Postępowe rządy i instytucje finansów publicznych powinny wydać wspólne oświadczenie w celu rozpoczęcia negocjacji w sprawie Traktatu Roślinnego na COP26* i zapewnić, że inni pójdą w ich ślady. Jako gospodarz COP26, wzywamy Wielką Brytanię do wykazania się przywództwem w realizacji tego planu.

Wyrażamy solidarność z grupami społeczeństwa obywatelskiego wzywającymi do odłożenia COP26. W żadnym wypadku nie należy jednak odkładać działań na rzecz klimatu.

Sygnatariusze:

Eli Avidar, (Yisrael Beiteinu), minister w Kancelarii Premiera, Izrael

Maurizio Acerbo, Segretario Nazionale, Włochy, (Rifondazione Comunista-Sinistra Europea) 

Dr Tomasz Aniśko, poseł na Sejm, Polska, (Partia Zieloni)

Gianluca Barbuto, Operatore Servizi Ambientali, Włochy

Philipp Bruck, MdBB, Niemcy, (Zieloni)

Martin Buschmann, poseł do Parlamentu Europejskiego, Niemcy (niezależny)

Juan Carlos Losada Vargas, członek Izby Reprezentantów Kolumbii (Kolumbijska Partia Liberalna)

Camila Cirlini, posłanka do parlamentu gminy Guetersloh, Niemcy (Die Linke)

David Cormand, poseł do PE, Francja (Zieloni/Wolne Przymierze Europejskie)

Daniele Diaco, rzecznik prasowy Assemblea Capitolina w Rzymie, przewodniczący Komisji IV ds. środowiska naturalnego Roma Capitale, Włochy

Clare Daly, posłanka do Parlamentu Europejskiego, Irlandia (TheLeft)

Alistair Dewhirst, wiceprzewodniczący Rady Okręgu Teignbridge, Zjednoczone Królestwo (Liberalni Demokraci)

Eleonora Evi, posłanka do Parlamentu Europejskiego, Włochy (Zieloni)

Francisco Guerreiro, poseł do Parlamentu Europejskiego, Portugalia (Zieloni)

Anja Hazekamp, posłanka do Parlamentu Europejskiego, Holandia (Partia Zwierząt)

Emma Hurst, MLC, NSW, Australia, (Partia Sprawiedliwości dla Zwierząt)

Burmistrz Justin Massey, Hermosa Beach, Kalifornia, USA 

Elena Mazzoni, Responsabile Nazionale Ambiente, (Rifondazione Comunista-Sinistra Europea)

Andy Meddick poseł, Australia, (Partia Sprawiedliwości dla Zwierząt)

Adib Murshed, Lord Gubernator i Sędzia Główny, Jerozolima (corpus separatum), (Liberalni Demokraci)

Manuela Ripa, poseł do Parlamentu Europejskiego, Niemcy (Ökologisch-Demokratische Partei)

Senator Julia Salazar, Nowy Jork(Partia Demokratyczna i Partia Rodzin Pracujących)

Dr Sylwia Spurek MEP, Polska, (Zieloni / Wolne Przymierze Europejskie) 

**END**

 

Zaloguj się i dodaj swój głos

np. MP, MEP, MPP, Senator itp.
Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie