Blog

Zagrożenie metanem: 3 sposoby na ograniczenie emisji i uniknięcie katastrofy

2 maja 2023 | Nicola Harris

Metan jest silnym gazem cieplarnianym, który stanowi istotne zagrożenie dla klimatu. Chociaż dwutlenek węgla (CO2) jest najbardziej rozpowszechnionym i znanym gazem cieplarnianym, metan jest jeszcze silniejszy. W rzeczywistości, mierzony w perspektywie 20 lat, metan ma potencjał globalnego ocieplenia 80 razy większy niż CO2. The 2022 Methane Tracker podkreślił powagę sytuacji ujawniając, że metan jest odpowiedzialny za około 30% obecnego wzrostu temperatury na świecie.

Produkcja gazu metanowego

Raport ONZ dotyczący oceny met anu z 2021 roku pokazuje, że redukcja metanu o 40-45% do 2030 roku jest konieczna, aby zapobiec wzrostowi temperatury globalnej powyżej 1,5C ocieplenia.

Skąd się bierze ten metan?

Największym źródłem emisji metanu spowodowanej przez człowieka jest hodowla zwierząt (32%). Znaczna część pochodzi również z ropy i gazu (23%), gospodarki odpadami (20%) oraz węgla (12%).

Zdławienie metanu w zarodku

150 krajów podpisało globalne zobowiązanie dotyczące metanu, będące dobrowolnym wysiłkiem na rzecz zmniejszenia do 2030 r. globalnej emisji metanu o co najmniej 30% w stosunku do poziomu z 2020 r. Jednak obecny poziom zobowiązań i polityki jest nadal niewystarczający w porównaniu z wymaganymi radykalnymi działaniami. Niemniej jednak istnieje kilka sposobów, dzięki którym wszyscy możemy przyczynić się do zmniejszenia emisji metanu, co może pomóc w spowolnieniu ogrzewania planety i złagodzeniu najgorszych skutków kryzysu klimatycznego.

1. Zazieleniaj swój talerz dietą roślinną

Hodowla zwierząt przeżuwających, takich jak krowy, owce i kozy, jest zdecydowanie największym źródłem emisji metanu. Biorąc pod uwagę, że oczekuje się, iż do 2050 r. światowa populacja bydła hodowlanego wzrośnie ponad dwukrotnie z miliarda do ponad 2,5 miliarda, powstrzymanie dalszej ekspansji i przejście na dietę opartą na roślinach może pomóc w zmniejszeniu globalnego zapotrzebowania na konsumpcję zwierząt i przyczynić się do niezbędnych redukcji metanu, które musimy osiągnąć w tej dekadzie. W odniesieniu do uciekających emisji metanu, dr Peter Carter, recenzent ekspertów IPCC i założyciel Climate Emergency Institute ostrzegł: "globalna weganizacja jest teraz imperatywem przetrwania".

Przyjęcie diety opartej na roślinach może przynieść nie tylko korzyści dla środowiska, ale także istotne korzyści dla zdrowia. Na przykład w Wielkiej Brytanii zaledwie 28% dorosłych i 18% dzieci w wieku 5-15 lat spożywa zalecane pięć porcji owoców i warzyw dziennie. Według naukowców z Uniwersytetu w Oxfordzie, przejście na dietę opartą na roślinach mogłoby zaoszczędzić brytyjskiej Narodowej Służbie Zdrowia (NHS) około 1,2 mld funtów rocznie. Wyniki te pokazują, że przyjęcie posiłków opartych na roślinach może przynieść nie tylko zdrowszą planetę, ale także zdrowsze jednostki i społeczności.

Rozpocznij swoją wegańską podróż z naszym darmowym Zestawem Startowym Vegan Action, pełnym pomocnych wskazówek i zasobów. Nie zapominaj o swoich futrzanych przyjaciołach - dowiedz się, jak zmniejszyć ich ślad węglowy dzięki diecie roślinnej!

2. Domaganie się zmian instytucjonalnych

Lobbowanie miast i ich instytucji, w tym szkół, domów opieki, szpitali, więzień i miejsc pracy, w celu wprowadzenia menu opartego na roślinach i domyślnych opcji roślinnych może znacznie zwiększyć spożycie zdrowej żywności pochodzenia roślinnego. Na przykład w Nowym Jorku szpitale przyjęły podejście Greener by Default, które sprawiło, że 60% pacjentów zdecydowało się pozostać przy opcjach roślinnych. W Edynburgu, pierwszej europejskiej stolicy, która poparła Traktat o diecie roślinnej, szkoły biorą już udział w poniedziałkach bez mięsa, a rada miasta bada inicjatywy oparte na roślinach w całym mieście, aby zachęcić więcej osób do przyjęcia diety roślinnej.

Zapoznaj się z naszymi podręcznikami PBT 1.5 Playbooks i znajdź różne zasoby i narzędzia lobbingowe, które mają pomóc instytucjom w przejściu na zrównoważone praktyki.

3. Zmusić zanieczyszczających do płacenia poprzez podatek od metanu

Ideą podatku od metanu jest stworzenie ekonomicznej zachęty dla przedsiębiorstw do ograniczenia emisji metanu poprzez nałożenie opłaty za każdą tonę emitowanego przez nie metanu. Opłata byłaby ustalona na poziomie odzwierciedlającym szkody środowiskowe spowodowane przez emisje i mogłaby być z czasem zwiększana, aby zachęcić do większej redukcji emisji. Wiodące organizacje, takie jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) i Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) już poparły globalną opłatę metanową w wysokości 70 dolarów za tonę ekwiwalentu CO2.

Oprócz zmniejszenia emisji, podatek metanowy mógłby również wyrównać szanse między praktykami rolniczymi opartymi na zwierzętach i roślinach. Poprzez podniesienie cen mięsa i nabiału oraz wykorzystanie dochodów z podatków do subsydiowania przyjaznej dla klimatu żywności roślinnej, pożywna, pełnowartościowa żywność stałaby się bardziej konkurencyjna i dostępna dla wszystkich.

Możesz opowiedzieć się za podatkiem metanowym, popierając Traktat Roślinny. Proponowany globalny traktat służyłby jako uzupełnienie Porozumienia Paryskiego i pozwoliłby rządom krajowym na zbadanie szeregu narzędzi politycznych, takich jak podatki od węgla i metanu oraz subsydia dla żywności pochodzenia roślinnego. Skontaktuj się z wybranymi przez siebie przedstawicielami i wezwij ich do poparcia traktatu i pomóż utorować drogę do zrównoważonej przyszłości.

Myślisz, że metan to tylko problem klimatyczny? Pomyśl jeszcze raz

Obniżenie emisji metanu niesie ze sobą wiele korzyści wykraczających poza rozwiązanie kryzysu klimatycznego. Redukcja może poprawić jakość powietrza, którym oddychamy i zmniejszyć negatywny wpływ na zdrowie oraz koszty związane z zanieczyszczeniem powietrza. Przejście na dietę opartą na roślinach może również pomóc w zmniejszeniu zużycia wody słodkiej i uwolnić grunty rolne do rewildingu, co może przywrócić biotopy obniżające zawartość dwutlenku węgla i bioróżnorodność. 

Ponieważ kryzys klimatyczny i rosnące emisje metanu nadal zagrażają produkcji żywności i bezpieczeństwu poprzez susze, powodzie i nieurodzaje, wszelkie środki, jakie podejmiemy w celu ograniczenia wzrostu temperatury, przyczynią się do stworzenia solidniejszego i bardziej odpornego systemu żywnościowego.

Uwagi końcowe

Kryzys klimatyczny jest kryzysem egzystencjalnym, z którym nie będzie można sobie poradzić bez zajęcia się problemem metanu. Możemy jednak pokonać to wyzwanie dzięki zbiorowemu działaniu na wszystkich frontach. Dlatego też musimy zmobilizować ruch pełnych pasji aktywistów klimatycznych, którzy mogą zażądać i wdrożyć w tej dekadzie przejście na system żywnościowy oparty na roślinach. W ten sposób możemy stworzyć bezpieczniejszą przyszłość dla nas samych i przyszłych pokoleń.

Czy jesteś gotowy podjąć działania i dołączyć do walki o bardziej zrównoważoną przyszłość? Jeśli tak, to już dziś zapraszamy Cię do dołączenia do lokalnego zespołu Plant Based Treaty. Po prostu wypełnij nasz formularz zgłoszeniowy, a otrzymasz zaproszenie na jedną z naszych piątkowych rozmów wprowadzających. Do zobaczenia!

Nicola Harris ma ponad 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu kampanii nacisku w Wielkiej Brytanii i jest dyrektorem ds. komunikacji. Studiowała psychologię i informatykę na Uniwersytecie w Bournemouth, gdzie nauczyła się, jak wykorzystać naszą wiedzę o ludzkiej pamięci i przetwarzaniu informacji do zastosowania w komunikacji, pisaniu tekstów i strategiach medialnych.