Blog

Pamiętniki Wampirów Paul Wesley popiera kampanię "Stop hodowli ośmiornic".

4th March 2022   |    James O’Toole

Gwiazda Pamiętników Wampirów, Paul Wesley, wezwał 4,2 miliona swoich zwolenników na stronie Twitter do podpisania petycji Plant Based Treaty w sprawie zaprzestania hodowli ośmiornic. Paul powiedział: "Ośmiornice to jedne z najbardziej fascynujących i pięknych stworzeń na ziemi. Są szalenie inteligentnymi, czującymi istotami, zdolnymi do zachowań poznawczych na wysokim poziomie. Pomysł stworzenia "farmy ośmiornic", na której będą one torturowane przez całe życie i zabijane dla masowego zysku, jest niewiarygodny i przerażający. Musimy powstrzymać firmę Nueva Pescanova przed popełnieniem tego straszliwego moralnego okrucieństwa".

To nie pierwszy raz, kiedy Paul wypowiada się w obronie zwierząt. W kwietniu 2021 r. zaapelował do swoich 12 milionów zwolenników na stronie Instagram o ograniczenie produktów pochodzenia zwierzęcego, zachwalając korzyści płynące z diety roślinnej, "Dieta roślinna jest bezsprzecznie największym sposobem na zmniejszenie negatywnego wpływu na Ziemię".

Paul wypowiadał się po tym, jak dowiedział się, że hiszpańska firma Nueva Pescanova zainwestowała 65 milionów euro w budowę pierwszej na świecie komercyjnej farmy ośmiornic w Las Palmas na Gran Canarii (Wyspy Kanaryjskie). Farma ośmiornic miałaby prowadzić do zabijania miliona ośmiornic rocznie w celach spożywczych, co według firmy ma być mierzone w tonach; według firmy ma to być 3000 ton. Pescanova do tej pory odmawia wyjaśnienia, w jaki sposób ośmiornice będą zabijane. Jednak dziko odławiane ośmiornice są zazwyczaj zabijane za pomocą takich metod, jak bicie pałką po głowie, nacinanie mózgu bez znieczulenia, duszenie w sieci i schładzanie w lodzie. Bez względu na stosowaną metodę, celowa hodowla i zabijanie ośmiornic jest odrażające. Ośmiornice to niesamowite stworzenia i powinny być traktowane z miłością i dobrocią, a nie więzione i zabijane. Nigdy nie powinny być zamykane w zbiornikach, hodowane na farmach, zjadane ani w żaden sposób maltretowane. Ci ośmioramienni geniusze są zabawni, ciekawscy, wrażliwi, zdeterminowani i tak jak każde inne zwierzę na tej planecie zasługują na naszą ochronę. 

Czy wiesz, że ośmiornice mają trzy serca, a ich prędkość maksymalna wynosi 27 mil na godzinę? Oprócz dużego mózgu w kształcie pączka, każde ramię ośmiornicy ma swój mały mózg. Są one najinteligentniejszymi bezkręgowcami na świecie i mają tyle neuronów, co pies; są tak inteligentne jak golden retriever. W Hiszpanii i na Wyspach Kanaryjskich nie ma przepisów chroniących dobrostan ośmiornic, a nawet gdyby hodowla miała wysokie standardy dobrostanu, nie ma humanitarnego sposobu na uwięzienie lub zabicie kogoś wbrew jego woli. Są to czujące jednostki, które doświadczają emocji i odczuwają ból. Doktor Jennifer Mather, ekspert w dziedzinie zachowań ośmiornic i kałamarnic z Uniwersytetu Lethbridge w Albercie, mówi: "Prawdopodobnie reakcja ośmiornicy na ból jest podobna do reakcji kręgowców. Mogą one przewidzieć bolesną, trudną, stresującą sytuację - mogą ją zapamiętać. Nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, że odczuwają ból". Ośmiornice chcą żyć, a my nie mamy prawa ich zabijać. 

W 2012 r. międzynarodowa grupa neuronaukowców poznawczych, neurofarmakologów, neurofizjologów, neuroanatomów i neuronaukowców obliczeniowych podpisała "Deklarację z Cambridge w sprawie świadomości", w której zaliczyła ośmiornice do zwierząt zdolnych do zachowania świadomości. Oświadczyli oni, że "zbieżne dowody wskazują, że zwierzęta niebędące ludźmi mają neuroanatomiczne, neurochemiczne i neurofizjologiczne podłoże stanów świadomych oraz zdolność do wykazywania zachowań intencjonalnych. Zwierzęta niebędące ludźmi, w tym wszystkie ssaki i ptaki, a także wiele innych stworzeń, w tym ośmiornice, również posiadają te neurologiczne substraty."

Jak głosi pierwszy postulat Traktatu Roślinnego, nie powinniśmy budować nowych rzeźni ani ferm zwierzęcych, ale rezygnować z obiektów hodowli zwierząt i nie pogarszać problemu. Film Seaspiracy pokazał nam, że nasze oceany są w kryzysie. Hodowla ośmiornic jest zarówno niezrównoważona, jak i niehumanitarna. Propozycja otwarcia farmy ośmiornic zwiększyłaby presję na ocean, zakłóciłaby ekosystemy morskie i zabiłaby inne zwierzęta morskie, które musiałyby zostać złowione, aby nakarmić ośmiornice. Hodowla ośmiornic jest sprzeczna z unijnymi Strategicznymi Wytycznymi dla Akwakultury (SAG), ponieważ spowoduje dalsze wyniszczenie populacji ryb żyjących w oceanach.

Na szczęście podejmujemy działania, aby pomóc ośmiornicom. Możesz dołączyć do Paula i ponad 45 000 innych osób, podpisując naszą petycji i zostań obrońcą ośmiornic! Domagamy się, by rządy Hiszpanii i Gran Canarii zainterweniowały, by powstrzymać budowę tej farmy ośmiornic i zakazać ich jedzenia. Zamiast tego powinny one oficjalnie uznać ośmiornice za istoty zdolne do odczuwania, co zostało już uczynione w Wielkiej Brytanii.

Aby dowiedzieć się więcej o ośmiornicach, przeczytaj blog Animal Save Movement,Pięć interesujących faktów o ośmiornicach i dlaczego nie powinniśmy ich jeść". Możesz także okazać swoje poparcie, zobowiązując się do bojkotu i nie odwiedzania Wysp Kanaryjskich do czasu, aż propozycja hodowli ośmiornic zostanie odrzucona, a ośmiornice zostaną uznane za istoty zdolne do odczuwania na Gran Canarii i w Hiszpanii.

James O'Toole is a director of communications covering media relations, petitions, newsletters and celebrity activism. Previously James worked in the finance industry as a stockbroker and wrote market commentary.

James O’Toole is a director of communications covering media relations, petitions, newsletters and celebrity activism. Previously James worked in the finance industry as a stockbroker and wrote market commentary.

Więcej z bloga